Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 09/05/2018

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

GROUP TEST

Group test:
DAC/Ενισχυτές Ακουστικών: Η Διαδικασία της Δοκιμής

Group test: DAC/Ενισχυτές Ακουστικών

Η διαδικασία που ακολουθήσαμε για την δοκιμή δεν διαφοροποιείται αισθητά σε σχέση με αυτήν που χρησιμοποιούμε για τις μεμονωμένες δοκιμές συσκευών.
Η εργαστηριακή αξιολόγηση περιέλαβε μετρήσεις σχετικές με την απόδοση του DAC και μετρήσεις σχετικές με την απόδοση του ενισχυτή. Στην πρώτη περίπτωση χρησιμοποιήσαμε μια συμβατική ψηφιακή είσοδο ή, αν δεν υπήρχε τέτοια, την θύρα USB με σήματα 24-bit/96kHz, εκτός αν αναφέρεται ρητώς κάτι διαφορετικό, ενώ, στην δεύτερη, μια είσοδο line ή, αν δεν υπήρχε τέτοια, την ψηφιακή είσοδο που χρησιμοποιήσαμε για τις μετρήσεις του DAC. Ως έξοδο, χρησιμοποιήσαμε την έξοδο line της συσκευής για την μέτρηση του μετατροπέα και μια από τις εξόδους των ακουστικών για την μέτρηση του ενισχυτή. Στην περίπτωση που δεν υπήρχε έξοδος line, χρησιμοποιήσαμε την έξοδο ακουστικών με φορτίο πολύ υψηλής αντίστασης (100kΩ). Οι μετρήσεις των ενισχυτών έγιναν με δύο διαφορετικά τεχνητά φορτία, 32Ω και 600Ω. Οι πίνακες με τα μετρημένα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν, για σύγκριση, τον μέσο όρο της αντίστοιχης μέτρησης για το σύνολο τους δείγματος, καθώς και τον γεωμετρικό μέσο του μεγέθους αυτού. Αν θέλετε να συγκρίνετε την επίδοση μιας συσκευής με την γενική “τάση” της δοκιμής στην επίδοση αυτή, συμβουλή μας είναι να χρησιμοποιήσετε τον γεωμετρικό μέσο, διότι, για λόγους που δεν είναι του παρόντος, αυτός περιγράφει καλύτερα την συμμετρία του συγκεκριμένου δείγματος. Όλα τα σχετικά σχόλια στο κείμενο, έχουν γίνει με αυτό το κριτήριο.
Η διαδικασία της ακουστικής αξιολόγησης περιέλαβε μια, αρκετά εκτεταμένη, σειρά κομματιών, κάποια από τα οποία ήταν ηχογραφήσεις binaural και κάποια υψηλής ανάλυσης. Η στάθμη ρυθμίστηκε με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να παραμένει σταθερή μεταξύ των διαφορετικών δειγμάτων και μεταξύ του κάθε δείγματος και του ενισχυτή αναφοράς. Τα τελευταία χρόνια, χρησιμοποιούμε, κατά την διαδικασία της ακουστικής αξιολόγησης, μια κλίμακα βαθμολόγησης η οποία ονομάζεται κλίμακα DCR (Degradation Category Rating Vs Reference). Η κλίμακα αυτή έχει εύρος ±3 με υποδιαιρέσεις στο 0.5 και περιγράφει την εντύπωση που δημιούργησε η συγκριτική ακρόαση κάθε δείγματος και του ενισχυτή αναφοράς, σε συνάρτηση με μια σειρά υποκειμενικών ακουστικών παραμέτρων. Είναι μια προσπάθεια ποσοτικοποίησης του ακουστικού ερεθίσματος, επομένως σηκώνει πολύ συζήτηση, αλλά αποφασίσαμε ότι αυτή η δοκιμή είναι μια καλή ευκαιρία να την δημοσιοποιήσουμε, για πρώτη φορά. Σε περίπτωση που θα αποφασίσετε να την μελετήσετε, προσπαθήστε να δείτε την συνολική εικόνα: Δεν παίζει ρόλο μόνο η συνολική βαθμολογία αλλά και η κατανομή της ανά παράμετρο. Προσοχή και μην τσακώνεστε!

Thumbnail

Ως ενισχυτής αναφοράς, χρησιμοποιήθηκε ο McIntosh ΜΗΑ100. Πρόκειται για μια εξαιρετική συσκευή την οποία δοκιμάσαμε αναλυτικά εδώ και η οποία προσφέρει ένα πλήρες πακέτο δυνατοτήτων, έναν πραγματικά πολύ καλό ενισχυτή ακουστικών και ποιότητα κατασκευής, την γνωστή της McIntosh. Περιλαμβάνει, επίσης, μια λειτουργία την οποία θεωρούμε ως απαραίτητη σε κάθε ενισχυτή ακουστικών (αν και η δοκιμή έδειξε ότι οι κατασκευαστές δεν ευθυγραμμίζονται απαραιτήτως με την άποψη αυτή), το κύκλωμα ή τον αλγόριθμο cross-feed. Με την ευκαιρία, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον Σπύρο Βασιλόπουλο του HiFi Power ο οποίος μας εμπιστεύθηκε ένα υψηλού κόστους μηχάνημα για το σημαντικό χρονικό διάστημα που απαίτησε η δοκιμή αυτή (όπως είναι λογικό, ο ενισχυτής αναφοράς έρχεται πρώτος και... φεύγει τελευταίος).
Σε αντίθεση με την πάγια τακτική του avmentor, οι φωτογραφίες που δημοσιεύουμε για κάθε συσκευή είναι active, δηλαδή ο αναγνώστης μπορεί να τις ανοίξει σε μεγαλύτερη διάσταση. Αυτό ισχύει, ούτως ή άλλως, στα διαγράμματα των μετρήσεων.
Στο τέλος του κάθε κειμένου, υπάρχουν σύνδεσμοι για μια σειρά πρόσθετων πόρων (για όσους θέλουν να εισέλθουν στις... λεπτομέρειες). Μπορείτε να κατεβάσετε τέσσερα αρχεία PDF με ισάριθμους πίνακες δεδομένων (Συνδεσιμότητα και Βασικά Χαρακτηριστικά, Μετρήσεις DAC, Μετρήσεις Ενισχυτή και Βαθμολογία DCR) καθώς επίσης και ένα ηχητικό αρχείο (FLAC) με την ηχογράφηση της εξόδου του κάθε δείγματος. Η ηχογράφηση αυτή έγινε με την συσκευή να πραγματοποιεί streaming μέσω USB Host και να οδηγεί το τεχνητό φορτίο ρυθμισμένο στα 32Ω. Είναι αυτονόητο, ότι η ακρόαση αυτού του αρχείου δεν ισοδυναμεί πλήρως με την ακουστική εντύπωση που είχαμε όταν το ακούσαμε κατά την διάρκεια της αξιολόγησης και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως “οδηγός αγοράς”. Είναι όμως χρήσιμο αν θέλει κάποιος να προσπαθήσει να αναζητήσει και να αξιολογήσει διαφορές μεταξύ των συσκευών ή να διασταυρώσει τις δικές του εντυπώσεις με αυτές που περιγράφονται στο κείμενο. Το κάθε αρχείο περιλαμβάνει ένα τρακ (24-bit/192kHz) το οποίο είναι ένα medley από ορισμένα κομμάτια που ακούσαμε κατά την δοκιμή. Όσοι χρησιμοποιούν συστηματικά τις ηχογραφήσεις από άλλες δοκιμές, θα βρουν κάποια κοινά κομμάτια, ώστε να κάνουν και άλλου είδους συγκρίσεις. Στο τέλος αυτής της σελίδας υπάρχουν οι αντίστοιχοι πόροι για την συσκευή αναφοράς.

Thumbnail Listening Session:
McIntosh MHA100, (24-bit/192kHz, USB In. @ 32Ω)

Thumbnail Thumbnail

Δυνατότητες/Συνδεσιμότητα

Μετρήσεις DAC

Thumbnail Thumbnail

Μετρήσεις Ενισχυτή

Βαθμολογία DCR Vs Reference