Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 09/05/2018

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

GROUP TEST

Group test: DAC/Ενισχυτές Ακουστικών

Grace Design m900

Thumbnail

Η πείρα από άλλες δοκιμές μας έχει διδάξει ότι όταν η Grace έχει κάτι να πει, οφείλουμε να ακούμε προσεκτικά. Ο m900 μπορεί να μην έχει την επιβλητική φυσική παρουσία των παλαιότερων συσκευών της σειράς 900 (m903, m905, m920, οι οποίες δεν είναι, πλέον, διαθέσιμες) αλλά αποτελεί μια ριζοσπαστική, από την άποψη του user interface, πρόταση η οποία εκμεταλλεύεται την τεχνογνωσία της εταιρίας και είναι διαθέσιμη σε πολύ χαμηλότερη τιμή, απευθυνόμενη σε όσους θέλουν να χτίσουν ένα καλό σύστημα desktop audio (και όχι μόνο).

Δυνατότητες/Συνδεσιμότητα

Η σχεδίαση του m900 είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα, με το περίβλημα από αλουμίνιο να έχει μικρές διαστάσεις (το ίχνος του στην επιφάνεια όπου θα τοποθετηθεί είναι μόλις 100x130 χιλιοστά περίπου και το ύψος του 45 χιλιοστά) και το user interface να είναι αρκούντως απλό, περιλαμβάνοντας ένα jog dial (το οποίο επιτρέπει την ρύθμιση της στάθμης και την πλοήγηση στο μενού) και μια μικρή, αλλά πολύ ευανάγνωστη οθόνη. Ο χρήστης έχει στη διάθεσή του δύο εξόδους ακουστικών (TRS 1/4 της ίντσας) και τρεις ψηφιακές εισόδους, ομοαξονική, οπτική και θύρα USB μέσω των οποίων υποστηρίζει sample rates μέχρι 24-bit/192kHz, 24-bit/96kHz και 32-bit/384kHz αντιστοίχως, με την θύρα USB να υποστηρίζει και DSD 4x. Είναι, ακόμη διαθέσιμη και μια έξοδος line (RCA)για σύνδεση με άλλες συσκευές. Η τροφοδοσία του m900 μπορεί να γίνει με δύο τρόπους, είτε μέσω του διαύλου USB και του host (Low Power) είτε μέσω μιας ξεχωριστής, δεύτερης γραμμής USB και ενός εξωτερικού πακ (High Power, 2A). μέσω του μενού, ο χρήστης μπορεί, μεταξύ άλλων, να ενεργοποιήσει το κύκλωμα cross-feed (για την βελτίωση της στερεοφωνικής εικόνας), να επιλέξει την είσοδο και να επιλέξει διαφορετικά φίλτρα για τα streams PCM και DSD.

Thumbnail

Κατασκευή

Ο m900 στηρίζεται σε μια λύση της XMOS για την διαχείριση των streams μέσω της θύρας USB και χρησιμοποιεί τον μετατροπέα d/a ΑΚ4490 της Asahi Kasei, ο οποίος προσφέρει, εκτός των άλλων, δυνατότητα επιλογής του φίλτρου και δυνατότητα ρύθμισης της στάθμης (με βήματα του 0.5dB). Το αναλογικό στάδιο είναι σχεδιασμένο γύρω από τελεστικούς ενισχυτές OPA1652 και OPA1612 ενώ για το στάδιο ισχύος της εξόδου των ακουστικών χρησιμοποιείται ένα TPA6120A2 της Texas Instruments.
Η τροφοδοσία της συσκευής είναι, όπως θα περίμενε κανείς, προσεγμένη, με πυκνωτές αλουμινίου της Panasonic και τοπικές σταθεροποιήσεις.

Thumbnail

Μετρήσεις

Το ψηφιακό interface του m900 αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην καταστολή του εισερχόμενου jitter, με την καμπύλη να κινείται στην περιοχή των -65dB, μια συμπεριφορά η οποία είναι από τις καλύτερες της δοκιμής. Κορυφαία, επίσης, αποδείχθηκε και η γραμμικότητα του μετατροπέα, καθώς αυτός φαίνεται να διατηρεί την ιδανική συμπεριφορά μέχρι λίγο πάνω από τα -120dBFS, με το επίπεδο του θορύβου να μην είναι ορατό στο σχετικό διάγραμμα.
Οι αρμονικές παραμορφώσεις κινήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, κάτω από τα -90dB για το μεγαλύτερο μέρος του φάσματος, με ήπια τάση αύξησης στις χαμηλές συχνότητες, και τον θόρυβο να παίζει ελάχιστο ρόλο στις μετρήσεις. Η μεταβολή της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την στάθμη δείχνει μια συσκευή με εξαιρετική συμπεριφορά, καθώς η παραμόρφωση βρίσκεται κοντά στα -70dB για σήματα -60dBFS. Σε υψηλές στάθμες, κοντά στα 0dBFS, η έξοδος δείχνει κάποια ήπια δείγματα υπερφόρτωσης (καθώς οι καμπύλες αποκτούν θετική κλίση) αλλά, οι τιμές παραμένουν πολύ χαμηλές για την μέγιστη στάθμη εισόδου των 2Vrms, που χρησιμοποιήθηκε.

Thumbnail Thumbnail

Καταστολή jitter σε συνάρτηση με την συχνότητα. Σήμα 10kHz, jitter 80nS p-p.

Διάγραμμα γραμμικότητας στάθμης εξόδου σε συνάρτηση με την στάθμη του ψηφιακού σήματος. Σήμα 1kHz, είσοδος S/PDIF, 96kHz.

Thumbnail Thumbnail

Αρμονική παραμόρφωση σε συνάρτηση με την συχνότητα. Sample rate 96kHz, είσοδος S/PDIF, THD+N (ροζ καμπύλη), THD (μοβ).

Αρμονική παραμόρφωση σε συνάρτηση με την στάθμη. Sample rate 96kHz, είσοδος S/PDIF, THD+N (ροζ καμπύλη), THD (μοβ).

Ο m900 αποδείχθηκε ένας πολύ ήσυχος μετατροπέας, με τον θόρυβο στο αδρανές κανάλι να βρίσκεται 4dB κάτω από τον γεωμετρικό μέσο της δοκιμής, στα -112dB-CCIR και τον θόρυβο από την τροφοδοσία στα -122dBFS (4.7μV). Τις στατικές μετρήσεις επιβεβαιώνει και το σχετικό φάσμα, όπου το σύνολο των ευρημάτων βρίσκεται κάτω από τα -120dBFS, με μια εμφανή αιχμή στα 100Hz, η οποία, προφανώς, σχετίζεται με την τροφοδοσία. Τα φίλτρα του μετατροπέα κάνουν καλή δουλειά με το διάγραμμα καταστολής των προϊόντων της δειγματοληψίας να βρίσκεται κάτω από τα -105dBFS. Η διαμόρφωση του σήματος από τον θόρυβο δείχνει ότι υπάρχει μια σχετική επίδραση πολύ χαμηλών συχνοτήτων, με το σύνολο των ευρημάτων να βρίσκεται, πάντως, κάτω από τα -100dBu, ενώ “φαίνεται” σαφώς και το τροφοδοτικό. H διαφωνία των καναλιών κρίνεται ως καλή, όντας κάτω από τα -100dB για τις χαμηλές/μεσαίες συχνότητες, με αυξητικές τάσεις στην περιοχή των υψηλών.

Thumbnail Thumbnail

Θόρυβος σε αδρανές κανάλι. Είσοδος S/PDIF, 96kHz.

Διαμόρφωση του σήματος από θόρυβο (Signal modulation noise). Σήμα αναφοράς: 23.995,50Hz, 96kHz.

Thumbnail Thumbnail

Καταστολή υποπροϊόντων δειγματοληψίας. Sample rate 24-bit/96kHz.

Διαφωνία καναλιών.

Ο ενισχυτής απέδωσε 807mW ανά κανάλι σε φορτίο 32Ω (15Vpp) και 60mW ανά κανάλι σε φορτίο 600Ω (17Vpp) με όριο την μέγιστη στάθμη εισόδου στην ομοαξονική είσοδο (2Vrms), χωρίς να φτάνει στον ψαλιδισμό. Οι παραμορφώσεις του κινήθηκαν πολύ κοντά στις μέσες τιμές της δοκιμής και ο m900 δείχνει να προτιμά τα φορτία με υψηλή αντίσταση, καθώς με αυτά οι επιδόσεις του βελτιώνονται σημαντικά. Η καλή απόδοση του ενισχυτικού σταδίου επεκτάθηκε και σε θέματα θορύβου, ακολουθώντας τον DAC, με τον λόγο σήματος προς θόρυβο να βρίσκεται στα -112dB (μέση τιμή της δοκιμής -106dB) και την δυναμική περιοχή στα 111dB. Πολύ καλή ήταν και η επίδοση σε θέματα διαφωνίας καναλιών, όντας μέσα στις κορυφαίες της δοκιμής (-64dB).
Η απόκριση συχνότητας του m900 αποδείχθηκε εξαιρετική, χωρίς ίχνη αποκοπής χαμηλά και με ελάχιστες τάσεις αποκοπής ψηλά. Στο όριο της μέτρησης (45kHz) η στάθμη βρίσκεται πάνω από το -1dBr, με μηδενική εξάρτηση από το φορτίο. Παραδειγματική, επίσης, ήταν και η ομοιότητα των καναλιών.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax. Φορτίο 32Ω (πράσινη/κόκκινη καμπύλη), 600Ω (πορτοκαλί/ματζέντα).

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax/32Ω.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax/600Ω.

Φάσμα παραμόρφωσης ενδοδιαμόρφωσης (19kHz/20kHz, 1:1), στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax/32Ω.

Το φάσμα της εξόδου με σήμα 1kHz και φορτίο 32Ω χαρακτηρίζεται από αρκετά ισχυρές αρμονικές (ισχυρότερη η τρίτη) των οποίων η στάθμη βαίνει μειούμενη ιδιαίτερα ομαλά, αν και παραμένει πάνω από τα -100dBr μέχρι την 8η αρμονική. Η συμπεριφορά βελτιώνεται ιδιαίτερα με φορτίο 600Ω, με το σύνολο των αρμονικών, από την τρίτη και άνω, να βρίσκεται κάτω από τα -110dBr. Το φάσμα του θορύβου επιβεβαιώνει τις στατικές μετρήσεις, περιλαμβάνοντας ελάχιστα ίχνη του τροφοδοτικού και, επίσης αμελητέας στάθμης, συνιστώσες υψηλής συχνότητας. Το διάγραμμα μεταβολής της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την συχνότητα υποδηλώνει ένα στάδιο ισχύος με πολύ ομαλή συμπεριφορά. Λείπουν, από εδώ, τα χαρακτηριστικά σημεία εμφάνισης της υπερφόρτωσης, διότι ο ενισχυτής δεν φτάνει στα όρια του στα 0dBFS/2V, τα οποία ήταν το όριο της μέτρησης.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα παραμόρφωσης ενδοδιαμόρφωσης (19kHz/20kHz, 1:1), στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax/600Ω.

Φάσμα θορύβου χωρίς σήμα στην είσοδο. Στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax/32Ω.

Thumbnail Thumbnail

THD+N σε συνάρτηση με την συχνότητα και την στάθμη εισόδου. Αναφορά 0dBr: στάθμη για την μέγιστη ισχύ στα 32/600Ω. -1dBr/32Ω (κόκκινη καμπύλη), -9dBr/32Ω (πράσινη), -1dBr/600Ω (ιώδης), -9dBr/600Ω (πορτοκαλί).

THD+N σε συνάρτηση με την ισχύ εξόδου. Φορτίο 600Ω (πράσινη καμπύλη) και 32Ω (κόκκινη καμπύλη).

Ακουστική Αξιολόγηση

Ο m900 ακούστηκε ιδιαίτερα πειθαρχημένος στην περιοχή των πολύ χαμηλών συχνοτήτων και η Grace, προφανώς, έχει επιλέξει την ουδετερότητα και την ακρίβεια ως βασικά χαρακτηριστικά, καθώς δεν υπάρχει κανένα στοιχεία έμφασης ή τάσης προς την υπερβολή. Αυτό, βεβαίως, δημιουργεί την ανάγκη επιλογής αντίστοιχων ακουστικών, καθώς, ο ενισχυτής δεν φαίνεται να “συγχωρεί”. Αυτή η συμπεριφορά επεκτείνεται (όπως θα περίμενε κανείς) και στις χαμηλές συχνότητες, οι οποίες ακούστηκαν λεπτομερείς, με πολύ καλή περιγραφή του παλμού και καλή αίσθηση της ακρίβειας και της κλίμακας των μεγεθών. Μουσικά κομμάτια με έντονα ρυθμικά μέρη αποδόθηκαν με πολύ καλή αίσθηση της ταχύτητας, γεμάτα (υπολειπόμενα ελαφρώς του ενισχυτή αναφοράς) και ευχάριστα. Ακόμη και σε υψηλές στάθμες ο ενισχυτής δεν φάνηκε να κουράζεται, να αλλάζει συμπεριφορά, να σκληραίνει ή να δημιουργεί την αίσθηση της συμπίεσης.
Η μεσαία περιοχή είναι, ίσως, ένα από τα δυνατά σημεία του m900, με το τελικό αποτέλεσμα να ακούγεται πολύ φυσικό, ισορροπημένα φωτεινό, με αίσθηση λεπτομέρειας και ξεκούραστο. Ο ενισχυτής μπορεί να προσφέρει πολύ καλή αίσθηση του layering σε μια ηχογράφηση με μεγάλη ενέργεια στην περιοχή, κάτι το οποίο είναι πιθανόν να οφείλεται στο κύκλωμα cross-feed που περιλαμβάνει. Οι φωνές αποδίδονται με μια ιδιαίτερα θετική αίσθηση παρουσίας στον χώρο, καλή περιγραφή της άρθρωσης και το τελικό αποτέλεσμα δημιουργεί την εντύπωση μιας άνεσης στον χειρισμό των πληροφοριών της ηχογράφησης, η οποία ακούγεται ανάγλυφη, με πολύ καλά μικροδυναμικά.
Στην περιοχή των υψηλών συχνοτήτων, ο m900 δημιούργησε μια πολύ θετική αίσθηση έκτασης και άνεσης στην περιγραφή των λεπτομερειών. Ακούστηκε γρήγορος με μια ήπια έμφαση στο σώμα και καλές αποσβέσεις, στοιχεία που τον έκαναν ευχάριστο, με πολύ καλές δυνατότητες περιγραφής του αρμονικού πλούτου. Το τελικό αποτέλεσμα είναι φωτεινό, με αίσθηση πληρότητας και πολύ καλές δυνατότητες περιγραφής των ηχοχρωμάτων.
Στο κομμάτι της στερεοφωνικής εικόνας, όπως είναι λογικό, την παράσταση κλέβει το κύκλωμα cross-feed. Αν και ήπιο στον τρόπο με τον οποίο επεμβαίνει, η ενεργοποίησή του βελτιώνει σημαντικά την αίσθηση του χώρου και επιτρέπει στον ενισχυτή να μεταφέρει στον ακροατή τις λεπτομέρειες της μείξης με μεγαλύτερη άνεση. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ξεκούραστο και πολύ πιο φυσικό από την εκδοχή χωρίς cross-feed.

Τελικώς...

Ο m900 είναι ένας άριστος εκπρόσωπος της γνωστής σχεδιαστικής σχολής, η οποία πατά με το ένα πόδι στον επαγγελματικό χώρο και με το άλλο στον χώρο των οικιακών συστημάτων υψηλών απαιτήσεων. Χρησιμοποιώντας ένα σασί με μικρές διαστάσεις (και δυνατότητα λειτουργίας χωρίς τροφοδοτικό) κλείνει το μάτι σε όσους θέλουν μια εύκολη στην μεταφορά της συσκευή (για δουλειές on-location) αλλά θα αισθανθεί άνετα και σε οικιακό περιβάλλον. Προσφέρει σημαντική ευελιξία σε θέματα ρυθμίσεων και είναι ο φθηνότερος ενισχυτής της δοκιμής αυτής με δυνατότητα cross-feed, προσφέροντας, όπως θα περίμενε κανείς από ένα pro- μηχάνημα ουδέτερο και τονικά ακριβή ήχο. Αισθάνεται καλύτερα με ακουστικά υψηλής αντίστασης.

Τιμή - Πληροφορίες
Grace Design m900: €595,-
Πληροφορίες: Αthens Pro Audio, τηλ.: 210-3301031, web: http://www.athensproaudio.gr/, http://www.gracedesign.com/

Thumbnail Listening Session:
Grace Design m900 (24-bit/192kHz, USB In. @ 32Ω)

Thumbnail Thumbnail

Δυνατότητες/Συνδεσιμότητα

Μετρήσεις DAC

Thumbnail Thumbnail

Μετρήσεις Ενισχυτή

Βαθμολογία DCR Vs Reference

Thumbnail