Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 29/05/2018

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

DAC-ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΗΣ-ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Benchmark DAC3 HGC

Benchmark DAC3 HGC

Η εργαστηριακή αξιολόγηση του DAC3 HGC πραγματοποιήθηκε, σε ό,τι αφορά τον μετατροπέα, μέσω μιας ομοαξονικής εισόδου με σήματα 24-bit/96kHz, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Ως έξοδος χρησιμοποιήθηκε μία από τις single ended. Για την αξιολόγηση του ενισχυτή ακουστικών, χρησιμοποιήθηκε η είσοδος line ενώ για την αξιολόγηση των επιδόσεων του προενισχυτή, χρησιμοποιήθηκε η είσοδος line και μια έξοδος single ended. Με δεδομένο τις ελάχιστες διαφορές των DAC2 και DAC3 σε άλλα μέρη του κυκλώματος, εκτός του μετατροπέα d/a αυτού καθ΄ αυτού, έχει -ίσως- ενδιαφέρον να δει κανείς κάποιες από τις αντίστοιχες επιδόσεις του DAC2 (το πακέτο των μετρήσεων δεν είναι το ίδιο, επειδή τα scripts και η διαδικασία αξιολόγησης άλλαξε μέσα σε πέντε χρόνια...), οι οποίες βρίσκονται εδώ.
Σε ότι αφορά το ψηφιακό interfacing, οι επιδόσεις του DAC3 σε θέματα καταστολής του εισερχόμενου jitter κινήθηκαν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Η σχετική καμπύλη βρίσκεται στην περιοχή των -55dB, επίδοση η οποία είναι από τις κορυφαίες που έχουμε μετρήσει ποτέ.
Η γραμμικότητα του μετατροπέα κινήθηκε σε τυπικά, καλά επίπεδα. Οι σχετικές καμπύλες διατηρούν την ιδανική τους μορφή μέχρι τα -90dBFS περίπου και ο θόρυβος κάνει την εμφάνισή του λίγο κάτω από τα -100dBFS.

Thumbnail Thumbnail

Καταστολή jitter σε συνάρτηση με την συχνότητα. Σήμα 10kHz, jitter 80nS p-p.

Διάγραμμα γραμμικότητας στάθμης εξόδου σε συνάρτηση με την στάθμη του ψηφιακού σήματος. Σήμα 1kHz, είσοδος S/PDIF, 96kHz.

Οι παραμορφώσεις του μετατροπέα είναι πραγματικά πολύ χαμηλές. Σε συνάρτηση με την συχνότητα, η αρμονική παραμόρφωση κινήθηκε ομοιογενώς στην περιοχή των -110dB, με το σύνολο αρμονικής παραμόρφωσης και θορύβου να βρίσκεται εμφανώς κάτω από τα -100dB.
Σε συνάρτηση με την στάθμη, η αρμονική παραμόρφωση βρίσκεται κοντά στα -110dB για σήματα υψηλής στάθμης (κοντά στα 0dBFS) και ξεπερνά λίγο τα -50dB για σήματα χαμηλής στάθμης (-60dBFS). Όπως είναι αναμενόμενο, η σχετική καμπύλη για το σύνολο αρμονικής παραμόρφωσης και θορύβου, κινήθηκε λίγο υψηλότερα.

Thumbnail Thumbnail

Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος σε συνάρτηση με την συχνότητα. Sample rate 96kHz. Στάθμη: -1dBFS.

Αρμονική παραμόρφωση σε συνάρτηση με την στάθμη. Sample rate 96kHz, THD+N (ροζ καμπύλη), THD (μόβ).

Το φάσμα του θορύβου σε αδρανές κανάλι, επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς της Benchmark για πολύ χαμηλό θόρυβο. Το σύνολο των μετρήσεων βρίσκεται κάτω από τα -110dBFS, με τον θόρυβο χαμηλά να βρίσκεται στα -140dBFS, δείγμα ότι έχουμε να κάνουμε με ένα ιδιαίτερα προσεγμένο τροφοδοτικό. Επιβεβαίωση σε αυτό είναι και η μέτρηση του θορύβου από την τροφοδοσία η οποία είναι εξαιρετική με 1.1μV/0.4μV στο αριστερό και στο δεξί κανάλι αντιστοίχως.
Η διαμόρφωση του σήματος από θόρυβο κινήθηκε, επίσης σε πολύ χαμηλά επίπεδα. η μέτρηση ευρείας ζώνης περιλαμβάνει ορατά αλλά πολύ χαμηλής στάθμης ίχνη, τα οποία βρίσκονται κάτω από τα -130dBFS...

Thumbnail Thumbnail

Θόρυβος σε αδρανές κανάλι.

Διαμόρφωση σήματος από θόρυβο (wideband).

... ενώ η αναζήτηση συνιστωσών πολύ χαμηλής συχνότητας εμφανίζει κάποια ίχνη τα οποία θα μπορούσαν να αποδοθούν στο jitter της συσκευής. Σαφής είναι η απουσία του τροφοδοτικού από το σχετικό φάσμα.
Τέλος, η διαφωνία των καναλιών κινήθηκε σε εξαιρετικά επίπεδα. Αν και τα δύο κανάλια διαφέρουν κάπως στις επιδόσεις, η χειρότερη περίπτωση (αριστερό κανάλι) βρίσκεται κάτω από τα -110dB, επίδοση που κρίνεται κορυφαία.

Thumbnail Thumbnail

Διαμόρφωση του σήματος από θόρυβο (Signal modulation noise). Σήμα αναφοράς: 23.995,50Hz, 96kHz.

Διαφωνία καναλιών.

O ενισχυτής ακουστικών απέδωσε 460mWrms/32Ω (10.9Vpp) και 25mWrms/600Ω (10.9Vpp) με όριο παραμόρφωσης το 0.3% (THD+N). Οι στατικές μετρήσεις παραμόρφωσης κινήθηκαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, στην περιοχή του 0.0017% ανεξαρτήτως του φορτίου για το σύνολο παραμόρφωσης και θορύβου και στην περιοχή του 0.0009% για την μέτρηση της αρμονικής παραμόρφωσης. Η παραμόρφωση ενδοδιαμόρφωσης ήταν ακόμη χαμηλότερη (0.0005%). Σε ανάλογο, πολύ χαμηλό επίπεδο, κινήθηκε και ο θόρυβος (-115dBr(A)).
Η απόκριση συχνότητας του ενισχυτή είναι εξαιρετικά επίπεδη τόσο μέχρι το όριο της μέτρησης στα 80kHz όσο στην περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων. Ο ενισχυτής δεν φαίνεται να επηρεάζεται καθόλου από το φορτίο στην έξοδό του και οι διαφορές μεταξύ των δύο καναλιών είναι πολύ μικρές, λίγο πάνω από το 0.1dBr.
Το φάσμα της εξόδου, με σήμα 1kHz, στο 1/3 της μέγιστης ισχύος και με φορτίο 32Ω, δικαιώνει τους ισχυρισμούς της Benchmark για πολύ χαμηλές παραμορφώσεις (αν και εδώ, η τεχνολογία της ESS δεν παίζει ρόλο, η διαδρομή του σήματος παραμένει αναλογική). Το σύνολο των αρμονικών παραμένει κάτω από τα -100dB με την τέταρτη και άνω να βρίσκονται κάτω από τα -120dB.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax. Φορτίο 32Ω (πράσινη/κόκκινη καμπύλη), 600Ω (πορτοκαλί/ματζέντα).

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax/32Ω.

Η συμπεριφορά αυτή δεν αλλάζει όταν το φορτίο γίνει 600Ω, με μοναδική παρατήρηση ότι ο θόρυβος είναι κατά τι χαμηλότερος. Το σύνολο των ευρημάτων υποδεικνύει, ξεκάθαρα, ότι το στάδιο ισχύος του DAC3 δεν θα επηρεάζεται καθόλου από την ονομαστική αντίσταση των ακουστικών.
Η μεταβολή της αρμονικής παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την συχνότητα, έχει επίσης ενδιαφέρον: Με φορτίο 32Ω, η συμπεριφορά του ενισχυτή παραμένει πρακτικώς αμετάβλητη σε ένα εύρος στάθμης από τα -1dBr μέχρι τα -9dBr (με αναφορά την μέγιστη ισχύ). Οι καμπύλες βρίσκονται στην περιοχή του 0.0025% μέχρι, περίπου, τα 10kHz, οπότε και εμφανίζεται μια ήπια αυξητική τάση. Στα 40kHz οι μετρήσεις παραμένουν κάτω από το 0.0050%, επίδοση αξιοζήλευτη.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax/600Ω.

THD+N σε συνάρτηση με την συχνότητα και την στάθμη εισόδου. Αναφορά 0dBr: στάθμη για την μέγιστη ισχύ στα 32Ω, -9dBr (πράσινη καμπύλη), -7dBr (μπλε), -5dBr (πορτοκαλί), -3dBr (ιώδης), -1dB (κόκκινη).

Με φορτίο 600Ω, η μέτρηση της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την συχνότητα διατηρεί ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. O HPA2 είναι, ίσως, η κορυφαία υλοποίηση ενισχυτή ακουστικών με αυτήν την αρχιτεκτονική σταδίου εξόδου από όσα έχουμε δει μέχρι σήμερα, δικαιώνοντας πλήρως την προσπάθεια της Benchmark.
Το διάγραμμα μεταβολής της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την ισχύ εξόδου περιγράφει με πολύ καλό τρόπο την ομοιογένεια της συμπεριφοράς του ενισχυτή όταν το φορτίο μεταβάλλεται. Η παραμόρφωση παραμένει σταθερή (γύρω στο 0.001%) και ίδια για φορτία 32 και 600Ω για ένα μεγάλο εύρος της ισχύος εξόδου, μεγαλύτερο των 10dB (ισχύος). Αυτό, πρακτικώς, σημαίνει ότι η συμπεριφορά του ενισχυτή (σε θέματα παραμόρφωσης) παραμένει σταθερή από την μέγιστη ισχύ του μέχρι το 1/10 περίπου της τιμής αυτής, μια επίδοση που δεν έχουμε ξανασυναντήσει σε παρόμοια συσκευή.

Thumbnail Thumbnail

THD+N σε συνάρτηση με την συχνότητα και την στάθμη εισόδου. Αναφορά 0dBr: στάθμη για την μέγιστη ισχύ στα 600Ω, -9dBr (πράσινη καμπύλη), -7dBr (μπλε), -5dBr (πορτοκαλί), -3dBr (ιώδης), -1dBr (κόκκινη).

THD+N σε συνάρτηση με την ισχύ εξόδου. Φορτίο 600Ω (πράσινη καμπύλη) και 32Ω (κόκκινη καμπύλη).

Ως αναλογικός προενισχυτής, ο DAC3 κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα από πλευράς επιδόσεων. Οι στατικές μετρήσεις παραμόρφωσης (με στάθμη αναφοράς το 1Vrms) κινήθηκαν στο 0.0027% για το σύνολο παραμόρφωσης και θορύβου και στο 0.0006% για την αρμονική παραμόρφωση, με την παραμόρφωση ενδοδιαμόρφωσης να βρίσκεται στην περιοχή του 0.0005%. Ο λόγος σήματος προς θόρυβο μετρήθηκε στα -97dBr(A) και το ρυθμιστικό στάθμης δικαίωσε τις επιλογές της Benchmark με διαφορές μεταξύ των καναλιών που παρέμειναν κάτω από τα 0.2dB για το σύνολο της διαδρομής του.
Το φάσμα της εξόδου με σήμα 1kHz στην είσοδο περιλαμβάνει αρμονικές οι οποίες, στο σύνολό τους βρίσκονται κάτω από τα -100dBr (με αναφορά στάθμη εξόδου 1Vrms), θυμίζοντας αρκετά το αντίστοιχο διάγραμμα του ενισχυτή ακουστικών.
Ο προενισχυτής συμβαδίζει με τις υπόλοιπες επιδόσεις της συσκευής σε θέματα θορύβου, με το σχετικό φάσμα να περιλαμβάνει ελάχιστα ίχνη τα οποία προέρχονται από το τροφοδοτικό (στα 50/100Hz, κάτω από τα -130dBr), ενώ φαίνεται να μαζεύει ελάχιστο υψίσυχνο θόρυβο από το περιβάλλον.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: 1Vrms.

Φάσμα θορύβου στην έξοδο. Στάθμη αναφοράς: 1Vrms.

Η μεταβολή της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την συχνότητα δείχνει ελάχιστη επίδραση της στάθμης (για ένα εύρος από το -1dBr μέχρι τα -9dBr, με αναφορά την μέγιστη στάθμη εξόδου) και ελάχιστη επίδραση της συχνότητας. Οι σχετικές καμπύλες κινούνται μεταξύ του 0.001% και του 0.002% με πολύ ήπιες αυξητικές τάσεις πάνω από τα 10kHz.
Τέλος, το διάγραμμα μεταβολής της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την στάθμη δεν κρύβει εκπλήξεις. Οι τιμές παραμένουν σταθερές μέχρι να προσεγγιστεί το όριο της υπερφόρτωσης.

Thumbnail Thumbnail

THD+N σε συνάρτηση με την συχνότητα και την στάθμη εξόδου. Στάθμη αναφοράς (0dBr): μέγιστη στάθμη εξόδου. Στάθμες -9dBr (πράσινη καμπύλη), -7dBr (μπλε), -5dBr (πορτοκαλί), -3dBr (ιώδης), -1dBr (κόκκινη).

Παραμόρφωση (THD/THD+N) σε συνάρτηση με την στάθμη εξόδου (πράσινη και κόκκινη καμπύλη αντιστοίχως).