Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 29/05/2018

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

DAC-ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΗΣ-ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Benchmark DAC3 HGC

Benchmark DAC3 HGC

Benchmark DAC3 HGC

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή)
Περιγραφή: DAC/Προενισχυτής/Ενισχυτής ακουστικών.
Αναλογικές είσοδοι: 2x line, single ended (RCA).
Ψηφιακές είσοδοι: 2x ομοαξονική (RCA), 2x οπτική (Toslink), 1x USB (Audio 1.1/2.0).
Sample rates: 24-bit/192kHz (ομοαξονική), 24-bit/96kHz (οπτική), DSD 1x (DoP).
Αναλογικές έξοδοι: 2x single ended line out (RCA), 1x Balanced line out (XLR), 2x TRS 6.4mm (ακουστικών).
Ψηφιακές έξοδοι: 1x ομοαξονική (digital pass-through, προαιρετικώς μέσω ρύθμισης).
Ενισχυτής Ακουστικών: 1.25W/30Ω (250mA).
Άλλες δυνατότητες: Προαιρετικό τηλεχειριστήριο, δυνατότητα Home Theater bypass, επιλογή φάσης, παθητικός εξασθενητής στις balanced εξόδους, ρύθμιση του κέρδους στον ενισχυτή ακουστικών.
Διάστάσεις: 249x45x237 (mm, πxυxβ).
Βάρος: 1.4kg
Τιμή - Πληροφορίες
Benchmark DAC3 HGC: €2.850,-
Πληροφορίες: Location Sound, τηλ.: 210-364.6154, web: http://locationsound.gr/, http://www.benchmarkmedia.com/