Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Παρασκευή, 25/05/2018

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net
avmentor.gr graphic

avmentor.gr - Όροι Παροχής Υπηρεσιών.


Τελευταία Ενημέρωση: 25/05/2018

Οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών σε αυτή την σελίδα αποτελούν μέρος της συνολικής Πολιτικής Χρήσης του δικτυακού τόπου avmentor.gr η οποία περιλαμβάνει και συμπληρώνεται από την Πολιτική συμμόρφωσης στον Κανονισμό GDPR της Ευρωπαϊκής Ένωσης (General Data Protection Regulation) και από την Πολιτική Χρήσης Cookies. Συνιστούμε θερμά να επισκεφθείτε τις αντίστοιχες σελίδες.

Γενικά.


Με την πρόσβαση στο avmentor.gr, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους παροχής υπηρεσιών, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες εθνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους. Εάν δεν συμφωνείτε με κάποιον από αυτούς τους όρους, σας απαγορεύεται η χρήση, ή η πρόσβαση, σε αυτόν τον ιστότοπο. Τα υλικά που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

Αποποίηση ευθυνών.


Τα υλικά στον ιστότοπο του avmentor.gr, παρέχονται "ως έχουν”. Το avmentor.gr, οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες του δεν παρέχουν καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, με την οποία αποκηρύσσει και αρνείται όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλης παραβίασης δικαιωμάτων.
Το avmentor.gr, οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες του δεν εγγυώνται ούτε κάνουν παραστάσεις σχετικά με την ακρίβεια, τα πιθανά αποτελέσματα ή την αξιοπιστία της χρήσης των υλικών του δικτυακού τόπου ή σχετικά με αυτά τα υλικά ή σε οποιονδήποτε δικτυακό τόπο που συνδέεται με αυτόν τον δικτυακό τόπο.

Περιορισμοί.


Σε καμία περίπτωση το avmentor.gr, οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες του ή οι προμηθευτές του δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών λόγω απώλειας δεδομένων ή κέρδους ή διακοπής της λειτουργίας) που απορρέουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των υλικών στον δικτυακό τόπο, ακόμη και αν το avmentor.gr ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή διαχειριστής ή ιδιοκτήτης του έχει ειδοποιηθεί προφορικά ή γραπτά για τη πιθανότητα τέτοιας ζημίας. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς σιωπηρών εγγυήσεων ή περιορισμούς ευθύνης για επακόλουθες ή παρεπόμενες ζημιές, αυτοί οι περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

Ακρίβεια των Παρεχόμενων Πληροφοριών, Δεδομένων και Εικόνων (από τούδε: “Υλικών”).


Τα υλικά που εμφανίζονται στο avmentor.gr ενδέχεται να περιλαμβάνουν τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά σφάλματα. Το avmentor.gr, οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες του δεν εγγυώνται ότι κάποιο από τα υλικά στην ιστοσελίδα της είναι ακριβές, πλήρες ή τρέχον. Το avmentor.gr, οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες του μπορούν να κάνουν αλλαγές στα υλικά που περιέχονται στον ιστότοπο ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, το avmentor.gr, οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες του δεν δεσμεύονται να ενημερώνουν τα υλικά.

Σύνδεσμοι.


Το avmentor.gr, οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες του δεν έχουν επιθεωρήσει όλους τους ιστότοπους που συνδέονται με τον δικτυακό τόπο avmentor.gr και δεν είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου δικτυακού τόπου. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται ούτε και υπονοεί την έγκριση του ιστότοπου από το avmentor.gr, τους διαχειριστές και τους ιδιοκτήτες του, ή οποιασδήποτε μορφής συμφωνία με το περιεχόμενό του. Η χρήση οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου είναι ευθύνη του χρήστη. Η δημοσίευση ενυπόγραφων κειμένων και απόψεων στο avmentor.gr, δεν προϋποθέτει, υπονοεί ούτε συνεπάγεται την συμφωνία των διαχειριστών και των ιδιοκτητών του δικτυακού τόπου με αυτά.

Τροποποιήσεις τον Όρων.


Το avmentor.gr, οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες του μπορούν να αναθεωρήσουν τους παρόντες όρους παροχής υπηρεσιών για τον δικτυακό τόπο ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την τότε τρέχουσα έκδοση αυτών των όρων παροχής υπηρεσιών.

Ισχύουσα Νομοθεσία.


Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους Ελλάδας και υποβάλλονται αμετάκλητα στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του συγκεκριμένου κράτους.


ΑΚΡΑΙΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
www.avmentor.gr
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω email: contact@avmentor.gr