Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 04/07/2023

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

Πλατό/Βραχίονας

SME Model 6 Classic

SME Model 6 Classic

SME Model 6 Classic

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή)
Περιγραφή: Πλατό/Βραχίονας
Αρχιτεκτονική: Πλίνθος/Πλατό/Υποπλατό
Μετάδοση: Ιμάντας/Υποπλατό
Κινητήρας: Σύγχρονος, διφασικός
Έλεγχος κινητήρα: Ηλεκτρονικός με μικρομετρική ρύθμιση στροφών
Ταχύτητες: 33/45
Άλλες δυνατότητες: Clamp
Διαστάσεις: 420x320x128 (mm, πxβxυ, πλίνθος), 220x200x85 (mm, πxβxυ, τροφοδοτικό)
Βάρος: 9.1kg (πλίνθος), 2.05kg (τροφοδοτικό)

SME M2-9R

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή)
Περιγραφή: Ακτινικός Βραχίονας
Στέλεχος: Τύπου J, από ανοξείδωτο χάλυβα, ενεργό μήκος 9 ιντσών
Ανάρτηση: Καρντανική με ρουλμάν υψηλής ακρίβειας
Δύναμη ανάγνωσης: Στατικά ζυγισμένος, περιστρεφόμενο αντίβαρο (ισορροπία), ολισθαίνον αντίβαρο (δύναμη)
Δύναμη αντιολίσθησης: Με αναρτημένο αντίβαρο
Άλλες δυνατότητες: Ρύθμιση αζιμουθίου, ρύθμιση VTA
Τιμή - Πληροφορίες
SME Model 6 Classic: €7.950
Πληροφορίες: Athens Pro Audio, τηλ.: 210-330.1031, web: https://www.athensproaudio.gr/, https://sme.co.uk/