Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 04/07/2023

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

Πλατό/Βραχίονας

SME Model 6 Classic

SME Model 6 Classic

Η ποιότητα περιστροφής του Model 6 Classic ήταν μια από τις καλύτερες που έχουμε μετρήσει τον τελευταίο καιρό. Στο πεδίο του χρόνου, το wow & flutter κινήθηκε στην περιοχή του ±2Ηz, επίδοση που οδηγεί σε μια μέγιστη υπολογισμένη τιμή 0.079% και μια μέση τιμή 0.078%. Οι μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο κινήθηκαν σε παρόμοια επίπεδα, με 0.089% (ζυγισμένο κατά IEC) και 0.048% (ζυγισμένο κατά τα NAB).
Η ανάλυση του wow & flutter στο πεδίο της συχνότητας αποκαλύπτει ένα πολύ ήσυχο φάσμα με ελάχιστα ευρήματα στην περιοχή των πολύ χαμηλών συχνοτήτων (μέχρι τα 50Hz περίπου) και ακόμη χαμηλότερο θόρυβο, μέχρι το όριο της μέτρησης στα 200Hz, προϊδεάζοντας για ένα πολύ ήσυχο σύστημα.
Η ακρίβεια περιστροφής, με το σύστημα ρυθμισμένο μικρομετρικά με την βοήθεια στροβοσκοπικού δίσκου κινήθηκε σε τυπικώς καλά επίπεδα (-0.201%), αλλά η εικόνα αυτή άλλαξε όταν εξαντλήσαμε τις δυνατότητες ρύθμισης, χρησιμοποιώντας τα όργανα. Με αυτά, πετύχαμε μια τάξη μεγέθους καλύτερη ακρίβεια, στο 0.031%, μια επίδοση που μπορεί να θεωρηθεί ως πολύ καλή.

Thumbnail Thumbnail

Ανάλυση Wow & Flutter (συχνότητα σε συνάρτηση με τον χρόνο, παράθυρο 2.5s), αναπαραγωγή σήματος 3.15kHz/-20dB.

Ανάλυση Wow & Flutter στο πεδίο της συχνότητας, αναπαραγωγή σήματος 3.15kHz/-20dB.

Η ανάλυση του rumble αποκαλύπτει κάποια ευρήματα στα 6.8Hz και 7.7Hz (πιθανώς το ένα από αυτά προέρχεται από την συχνότητα συντονισμού του συστήματος κεφαλή/βραχίονα, ο οποίος υπολογίστηκε στα 6.3Hz) καθώς και έναν -σχετικώς- ισχυρό συντονισμό στα 19Hz. Όλα αυτά βρίσκονται κάτω από τα -40dBr μια επίδοση πολύ καλή, ενώ και ο θόρυβος των 50Hz βρίσκεται κάτω από τα -50dBr.
Η διαμόρφωση που προκαλεί το rumble κατά την αναπαραγωγή σημάτων δεν κρύβει εκπλήξεις, αντιθέτως, φαίνεται ότι μιλάμε για ένα σύστημα πολύ ήρεμο, με μικρά ίχνη ενδοδιαμόρφωσης τα οποία βρίσκονται γύρω και κάτω από τα -60dB. Το SME δείχνει να διαβάζει σωστά και ο βραχίονάς του να μην επηρεάζεται από τους (ούτως ή άλλως χαμηλούς) κραδασμούς.

Thumbnail Thumbnail

Ανάλυση θορύβου πολύ χαμηλών συχνοτήτων (rumble). Στάθμη αναφοράς: 315Hz/-6dB, αναπαραγωγή silent groove.

Φάσμα ενδοδιαμόρφωσης από το rumble, αναπαραγωγή σήματος 3.15kHz/-20dB.

Οι δυνατότητες τράκινγκ του συστήματος (με την Audiotechnica VM540ML στην θέση της κεφαλής) αποδείχθηκαν, επίσης, πολύ καλές. Σε σήματα χαμηλής στάθμης (0dBr), η αρμονική παραμόρφωση ξεκινά από τα -50dBr (για την δεύτερη αρμονική) και πέφτει κάτω από τα -60dBr για την τρίτη.
Με σήματα υψηλής στάθμης (+6dBr), η εικόνα χειροτερεύει βεβαίως (κάτι που είναι αναμενόμενο) αλλά με ομαλό τρόπο. Η δεύτερη αρμονική βρέθηκε κοντά στα -40dB και το σώμα του θορύβου ανέβηκε αισθητά.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα αναπαραγωγής σήματος 1kHz/0dB.

Φάσμα αναπαραγωγής σήματος 1kHz/+6dB.

Η απόκριση συχνότητας είναι ομαλή, με μια σχετικώς ήπια έμφαση στην περιοχή κάτω από τα 200Hz. Η ισορροπία των καναλιών κινήθηκε στην περιοχή του 0.5dB (1kHz).
Το Model 6 αποδείχθηκε ανθεκτικό στους εξωγενείς θορύβους. Στο σχετικό διάγραμμα μπορεί κάποιος να δει ότι εμφανίζει μια ευαισθησία στην περιοχή μεταξύ 50-80Hz, καθώς και λίγο κάτω από τα 200Hz, ενώ, κατά τα λοιπά, οι εξωτερικές διεγέρσεις απλώς αυξάνουν κάπως τους υπάρχοντες συντονισμούς (κάτι αναμενόμενο). Η επίδραση του σφιγκτήρα είναι εμφανής μόνο στην περιοχή των συντονισμών αυτών.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας και διαφορές μεταξύ των καναλιών. Ροζ θόρυβος, στάθμη αναφοράς -20dB.

Ακουστική ανάδραση. Στάθμη αναφοράς: 315Hz/-6dB. Μέτρηση θορύβου ηρεμίας (πράσινη καμπύλη), μέτρηση υπό διέγερση με σήμα ροζ θόρυβο στάθμης 93dBSPL(A) σε απόσταση 1m (κόκκινη καμπύλη), αναπαραγωγή silent groove.

Η κρουστική απόκριση του συστήματος κεφαλή/βραχίονας είναι ομαλή, με σχετικώς μέτρια απόσβεση. Ο ιδιοσυντονισμός έχει συχνότητα που τείνει στα 7.7Hz ένα αποτέλεσμα που συνάδει με την ανάλυση του rumble και βρίσκεται αρκετά κοντά (1.4Hz) στον υπολογισμό της συχνότητας συντονισμού, με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά του βραχίονα και της κεφαλής)

Thumbnail

Κρουστική απόκριση του συστήματος βραχίονα/κεφαλής. Οριζόντιος άξονας: 50ms/div.