Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 14/03/2023

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

DAC/Ενισχυτής Ακουστικών

Shanling UP4 Ver.22

Shanling UP4 Ver.22

Η εργαστηριακή αξιολόγηση του UP4 Ver.22 έγινε με την χρήση της θύρας USB-C, τον χρησιμοποιήσαμε δηλαδή ως DAC/Ενισχυτή ακουστικών. Το κέρδος του ενισχυτή είχε ρυθμιστεί στην θέση “High” και το ψηφιακό φίλτρο στην θέση Linear Phase Slow. Ως έξοδος χρησιμοποιήθηκε η TRS 3.5mm.
Η συσκευή απέδωσε 96,7mWrms ανά κανάλι, στο όριο του ψαλιδισμού (0.3% THD+N) με φορτίο 32Ω (1.76Vrms) τιμή η οποία, όπως ήταν αναμενόμενο, έπεσε σημαντικά, στα 6,7mWrms (2Vrms), όταν το φορτίο έγινε 600Ω. Είναι σαφές ότι ακουστικά με τέτοια αντίσταση δεν είναι σχεδιασμένα για χρήση με συσκευές όπως το UP4, όπου δίδεται έμφαση στην χαμηλή ενέργεια και κατανάλωση.
Η παραμόρφωση κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα, καθώς μετρήσαμε τιμές στην περιοχή του 0.007%, στο 1/3 της μέγιστης ισχύος με φορτίο 32Ω και στην περιοχή του 0.002% με φορτίο 600Ω. Αναλόγως χαμηλή ήταν και η παραμόρφωση ενδοδιαμόρφωσης (SMPTE), με αντίστοιχα ευρήματα στην περιοχή του 0.005% και 0.003% αντιστοίχως.
Ο θόρυβος της συσκευής ήταν, επίσης, χαμηλός (στην περιοχή των -85dB(A), με αναφορά το 1kHz, στο 1/3 της μέγιστης ισχύος στα 32Ω). Η επίδοση στην διαφωνία καναλιών ήταν τυπικώς καλή (για το είδος της σύνδεσης της εξόδου, μέσω TRS 3,5mm).
Η απόκριση συχνότητας είναι καλή, με αμελητέες αποκλίσεις στην περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων και αποκοπή στην περιοχή των υψηλών που ξεκινά σχετικώς νωρίς (κάτι που οφείλεται, προφανώς, στο επιλεγμένο, “αργό”, ψηφιακό φίλτρο). Η ομοιότητα μεταξύ των καναλιών είναι παραδειγματική και είναι, επίσης, θετικό το γεγονός ότι δεν υπάρχουν εμφανείς διαφορές στην απόκριση σε συνάρτηση με το φορτίο, με εξαίρεση μια μικρή αύξηση του εύρους, στην περίπτωση των 600Ω.
Το φάσμα της εξόδου, για σήμα 1kHz στην είσοδο και στάθμη αναφοράς αυτήν που αντιστοιχεί στο 1/3 της μέγιστης ισχύος στα 32Ω, είναι πολύ καθαρό, με ισχυρότερη αρμονική την δεύτερη (στα -80dBr) και τα υπόλοιπα ευρήματα να βρίσκονται κάτω από τα -100dBr.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax. Φορτίο 32Ω (πράσινη/κόκκινη καμπύλη), 600Ω (πορτοκαλί/ιώδης).

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax/32Ω.

Με τις ίδιες συνθήκες, αλλά φορτίο 600Ω, ο ενισχυτής είναι ακόμη πιο ήρεμος. Η δεύτερη αρμονική εξακολουθεί να είναι η ισχυρότερη, αλλά βρίσκεται λίγο πάνω από τα -100dBr.
Το φάσμα του θορύβου δεν έχει αξιοσημείωτα ευρήματα, καθώς βρίσκεται στην περιοχή των -120dBr, με αναφορά την στάθμη που αντιστοιχεί στο 1/3 της μέγιστης ισχύος στα 32Ω. Η συσκευή δεν έχει θόρυβο από την τροφοδοσία (ενώ κατά τις μετρήσεις ήταν συνδεδεμένη μέσω USB) και δεν δείχνει να μαζεύει υψίσυχνους θορύβους, με όλα τα καλώδια στην θέση τους.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax/600Ω.

Φάσμα θορύβου χωρίς σήμα στην είσοδο, στάθμη αναφοράς: 1kHz, 1/3 Pmax/32Ω.

Η μεταβολή του συνόλου παραμόρφωσης και θορύβου (THD+N) σε συνάρτηση με την συχνότητα και την στάθμη, με φορτίο 32Ω, κινείται σε αναμενόμενα επίπεδα. Οι μετρήσεις βρίσκονται στην περιοχή του 0.01-0.02%, με τις μετρήσεις σε χαμηλότερες στάθμες να επιβαρύνονται λίγο περισσότερο.
Όταν το φορτίο γίνει 600Ω, οι τιμές μειώνονται λίγο, ειδικά αυτές που αφορούν σε μέτρηση με υψηλότερες στάθμες. Η συμπεριφορά του UP4 Ver.22 δεν αλλάζει, πάντως, με τρόπο αξιοσημείωτο.

Thumbnail Thumbnail

THD+N σε συνάρτηση με την συχνότητα και την στάθμη εισόδου. Αναφορά 0dBr: στάθμη για την μέγιστη ισχύ στα 32Ω, -9dBr (πράσινη καμπύλη), -7dBr (κόκκινη), -5dBr (πορτοκαλί), -3dBr (ιώδης), -1dB (μπλε).

THD+N σε συνάρτηση με την συχνότητα και την στάθμη εισόδου. Αναφορά 0dBr: στάθμη για την μέγιστη ισχύ στα 600Ω, -9dBr (πράσινη καμπύλη), -7dBr (κόκκινη), -5dBr (πορτοκαλί), -3dBr (ιώδης), -1dB (μπλε).

Η μεταβολή της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την αποδιδόμενη ισχύ και το φορτίο εξόδου είναι επίσης λογική: Με φορτίο 600Ω η στάθμη της THD+N είναι χαμηλότερη αλλά το σημείο εμφάνισης των πρώτων φαινομένων υπερφόρτωσης βρίσκεται αρκετά νωρίς, σε αντίθεση με την αντίστοιχη επίδοση, όταν το φορτίο είναι 32Ω. Σημείο ενδιαφέροντος, είναι το γεγονός ότι οι τιμές που αντιστοιχούν στην μέτρηση της ισχύος για παραμόρφωση 0.3% είναι αισθητά χαμηλότερες σε σχέση με τα ευρήματα στις στατικές μετρήσεις. Αυτό, κατά πάσα πιθανότητα θα πρέπει να αποδοθεί στον τρόπο μέτρησης (ο οποίος είναι διαφορετικός στην στατική μέτρηση και στην σάρωση από την οποία προκύπτουν οι καμπύλες) και όχι στην ίδια την συσκευή. Με βάση τα όσα είδαμε, οι στατικές μετρήσεις είναι αυτές που αντικατοπτρίζουν την μέγιστη ισχύ.

Thumbnail

THD+N σε συνάρτηση με την ισχύ εξόδου. Φορτίο 600Ω (πράσινη καμπύλη) και 32Ω (κόκκινη καμπύλη).