Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 21/03/2023

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

USB DAC

Chord Electronics Qutest

Chord Electronics Qutest

Chord Electronics Qutest

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή)
Περιγραφή: USB DAC
Ψηφιακές είσοδοι: 2x Ομοαξονική (BNC), 1x οπτική (Toslink), 1x USB (Type-B)
Αναλογικές έξοδοι: 1x Single Ended (RCA)
DSP: Custom ψηφιακό interface, Custom upsampler, Custom D/A (FPGA Xilinx)
Sample rates: 24/96 (Toslink), 32/384 (Coaxial), 32/768 (Coaxial/Dual Mode), 32/768 και DSD 512 (USB)
Άλλες δυνατότητες: Επιλογή ψηφιακού φίλτρου, επιλογή μέγιστης στάθμης εξόδου
160x72x41 (mm, πxβxυ): Τιμή_Χαρακτηριστικού
Βάρος: 770gr
Τιμή - Πληροφορίες
Chord Electronics Qutest: €1.670
Πληροφορίες: All About Audio Video, τηλ.: 213-0998.206, web: https://aaav.gr/, https://chordelectronics.co.uk/