Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 21/03/2023

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

USB DAC

Chord Electronics Qutest

Chord Electronics Qutest

Η εργαστηριακή αξιολόγηση του Qutest έγινε μέσω της ομοαξονικής ψηφιακής εισόδου με σήματα 24bit/96kHz, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Η ευαισθησία ρυθμίστηκε στα 2Vrms/0dBFS και το φίλτρο που εφαρμόστηκε ήταν το Incisive (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά).
Σε ό,τι αφορά το ψηφιακό interface, η λύση της Chord φαίνεται πολύ αποτελεσματική, με την καμπύλη καταστολής του εισερχόμενου jitter να κινείται γύρω από τα -40dB, με τάσεις μείωσης στις πολύ χαμηλές συχνότητες.
Το αποτέλεσμα φαίνεται στην πράξη, καθώς η ευαισθησία στο εισερχόμενο jiiter και τα αποτελέσματά του είναι χαμηλή. το σχετικό διάγραμμα κινείται λίγο πάνω από τα -90dB, μια επίδοση που θα πρέπει να θεωρηθεί ως πολύ καλή.
Η ίδια η συσκευή εισάγει λελογισμένες ποσότητες jitter, στην περιοχή των 200ps p-p, στην περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων, μια τιμή που απέχει πολύ από το να οδηγεήσει σε ακουστκά αποτελέσματα.

Thumbnail Thumbnail

Καταστολή jitter σε συνάρτηση με την συχνότητα. Σήμα 10kHz, jitter 80nS p-p.

Ανοχή στο jitter του σήματος εισόδου. Σήμα: -3dBFS, sample rate 96kHz, είσοδος S/PDIF, ημιτονοειδές jitter 40nS, Fs/192 (πράσινη καμπύλη), 997Hz (κόκκινη), Fs/4 (πορτοκαλί).

Η γραμμικότητα στάθμης του μετατροπέα ικανοποιεί απολύτως. Ο σχετικές καμπύλες φτάνουν με ελάχιστη απόκλιση στα -80dBFS και με εμφανείς αποκλίσεις στα -100dBFS, μια στάθμη όπου φαίνεται να επικρατεί, τελικώς, ο θόρυβος.
Γενικά, η συσκευή φαίνεται ότι τα πηγαίνει πολύ καλά στις χαμηλές στάθμες. Το διάγραμμα της αρμονικής παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την στάθμη ακολουθεί την συνήθη πορεία, με τις τιμές να βρίσκονται λίγο κάτω από τα -50dB για σήμα στάθμης -60dBFS. Η μέτρηση της THD+N, είναι ανάλογη (αλλά φυσικά με υψηλότερες τιμές). Με σήμα στάθμης -60dBFS οι τιμές ήταν λίγο κάτω από τα -30dBFS. Και οι δύο επιδόσεις θα πρέπει να θεωρηθούν ως πολύ καλές. Επιπροσθέτως, κοντά στο όριο της εξόδου (0dBFS) δεν υπάρχει εμφανής αύξηση της παραμόρφωσης, κάτι που σημαίνει ότι το αναλογικό στάδιο ακολουθεί άνετα το κύκλωμα d/a χωρίς φαινόμενα συμπίεσης.

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα γραμμικότητας στάθμης εξόδου σε συνάρτηση με την στάθμη του ψηφιακού σήματος. Σήμα 1kHz, είσοδος S/PDIF, 96kHz.

Αρμονική παραμόρφωση σε συνάρτηση με την στάθμη. Sample rate 96kHz. THD+N (μοβ καμπύλη), THD (ροζ).

Η μέτρηση των παραμορφώσεων κοντά στο όριο της μέγιστης εξόδου (-1dBFS) υποδηλώνει ένα πολύ καλό κύκλωμα. Η αρμονική παραμόρφωση (THD) κινείται στην περιοχή των -100dB και το σύνολο αρμονικής παραμόρφωσης και θορύβου λίγο υψηλότερα (-90dBFS).
Οι καμπύλες μεταβολής της THD+N σε συνάρτηση με την συχνότητα και την στάθμη δεν κρύβουν εκπλήξεις. Κοντά στο όριο της εξόδου, το διάγραμμα κινείται κάτω από τα 0.002% σε όλο το φάσμα της μέτρησης ενώ για σήματα χαμηλής στάθμης η εικόνα είναι η αναμενόμενη με σημαντική αύξηση της παραμόρφωσης γύρω από το 0.015% και, συνολικά, κάτω από τα 0.02%.

Thumbnail Thumbnail

Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος σε συνάρτηση με την συχνότητα. Sample rate 96kHz. Στάθμη: -1dBFS. THD+N (ροζ καμπύλη), THD (μοβ).

Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος σε συνάρτηση με την συχνότητα και την στάθμη εξόδου. Sample rate 96kHz, είσοδος S/PDIF. Στάθμη: -1dBFS, (κόκκινη καμπύλη) και -20dBFS (πράσινη).

Τα ψηφιακά φίλτρα της Chord, στην ρύθμιση Incisive, εμφανίστηκαν όπως θα περίμενε κανείς: Πολύ καλή συμπεριφορά στην περιοχή της απόρριψης και συχνότητες αποκοπής που αντιστοιχούν στην μέγιστη θεωρητική συχνότητας κάθε sample rate.
Αναλόγως καλή συμπεριφορά είδαμε και στην επιλογή Warm/HF Roll-Off, με την πρόσθετη παρατήρηση ότι υπάρχει μια εμφανής, αλλά πολύ ήπια αποκοπή πάνω από τα 20kHz, ελάχιστη για sample rate 44.1kHz, προοδευτικά υψηλότερη στα 96kHz και στα 176.4kHz.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση βαθυπερατού φίλτρου (Incisive Neutral) 44.1kHz (πορτοκαλί), 96kHz (ιώδης καμπύλη), 176,4kHz (μπλε).

Απόκριση βαθυπερατού φίλτρου (Warm) 44.1kHz (πορτοκαλί), 96kHz (ιώδης καμπύλη), 176,4kHz (μπλε).

Οι επιλογές που έχει ο χρήστης, μεταξύ Incisive και Warm δεν δείχνουν σημαντική διαφοροποίηση στο πεδίο της συχνότητας, σε αντίθεση με την συμπεριφορά όταν ενεργοποιηθεί το Roll-Off ψηλά.
Στο πεδίο του χρόνου, η αποκοπή των υψηλών συχνοτήτων “φαίνεται” από την μείωση στο πλάτος του κωδωνισμού...

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση βαθυπερατού φίλτρου. Sample rate 24-bit/96kHz, Incisive Neutral (κόκκινη καμπύλη), Incisive/HF Roll-Off (πράσινη), Warm (πορτοκαλί), Warm/HF Roll-Off (ιώδης).

Απόκριση στο πεδίο του χρόνου, σήμα 16-bit/96kHz (Incisive Neutral).

... με το φίλτρο το οποίο περιλαμβάνει το Roll-Off να είναι λίγο πιο ήρεμο, διατηρώντας, πάντως το pre-ringing.
Σε κάθε περίπτωση, η αναδίπλωση θορύβου στο ακουστικό φάσμα είναι πολύ μικρή, με την σχετική καμπύλη να βρίσκεται μεταξύ -90 και -80dBFS, μια καλή επίδοση.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση στο πεδίο του χρόνου, σήμα 16-bit/96kHz (Incisive/HF Roll-Off).

Καταστολή υποπροϊόντων δειγματοληψίας.

Ο Qutest είναι μια αθόρυβη συσκευή. Το φάσμα του θορύβου σε αδρανές κανάλι βρίσκεται συνολικά κάτω από τα -100dBFS και μάλιστα χωρίς ίχνη από το τροφοδοτικό, το οποίο συμμετέχει ελάχιστα στον συνολικό θόρυβο (11μVrms).
Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται από το συνολικό φάσμα θορύβου και παρεμβολών, όπου φαίνονται αιχμές στα 50Hz και τα 100Hz (κάτω από τα -100dBFS) και οι υψίσυχνοι θόρυβοι έχουν αιχμές στην περιοχή των -110dBFS.

Thumbnail Thumbnail

Θόρυβος σε αδρανές κανάλι.

Φάσμα θορύβου και παρεμβολών.

Η διαμόρφωση του σήματος από θόρυβο χαμηλών και πολύ χαμηλών συχνοτήτων παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με όλα τα ευρήματα να βρίσκονται κάτω από τα -100dBu, είτε αυτά οφείλονται σε θόρυβο από την τροφοδοσία είτε σε jitter.
Η διαφωνία των καναλιών, τέλος, δείχνει ξεκάθαρα μια ποιοτική κατασκευή. Παρά το περιορισμένο του μέγεθος, ο Qutest επιτυγχάνει -90dB στην περιοχή των χαμηλών και μεσαίων συχνοτήτων και κάτω από τα -100dB στην περιοχή των υψηλών, μια επίδοση που μπορεί να θεωρηθεί ως εξαιρετική, ειδικά για την συγκεκριμένη κατηγορία τιμής.

Thumbnail Thumbnail

Διαμόρφωση του σήματος από θόρυβο (Signal modulation noise). Σήμα αναφοράς: 23.995,50Hz, 96kHz.

Διαφωνία καναλιών.