Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 22/11/2022

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

Πλατό/Βραχίονας

Thorens TD 403 DD

Thorens TD 403 DD

Thorens TD 403 DD

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή)
Περιγραφή: Πλατό
Αρχιτεκτονική: Χειροκίνητο/Σασί/Ελαστικά σημεία στήριξης
Οδήγηση/Κινητήρας: Άμεση/Κινητήρας DC με ηλεκτρονικό έλεγχο
Στροφές: 33/45 σαλ
Πλατό: Χυτό αλουμίνιο, 22mm, 1,4kg
Ακρίβεια περιστροφής: ±0,33%
Wow & Flutter: 0,15%

Thorens TD 150

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή)
Περιγραφή: Βραχίονας
Αρχιτεκτονική: Ακτινικός, τύπου “J”, στατικά ζυγισμένος
Ανάρτηση: Καρντανική
Ρύθμιση δύναμης ανάγνωσης: Βαθμονομημένο/διαιρούμενο αντίβαρο
Ρύθμιση δύναμης αντιολίσθησης: Αναρτημένο βαθμονομημένο αντίβαρο
Ενεργό μήκος: 9 ίντσες (υπερκρέμαση 17,8mm)

Ortofon 2M Blue

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή)
Περιγραφή: Κεφαλή
Γεννήτρια: Κινητού μαγνήτη (MM)
Ακίδα: Ελλειπτική (nude)
Ευαισθησία: 5,5mV (1kHz, 3,54cm/sec)
Συνιστώμενο φορτίο: 47kΩ
Μάζα: 7,2gr
Ενδοτικότητα: 20μm/mN
Απόκριση συχνότητας: 20Hz-25kHz
Διαχωρισμός καναλιών: >25dB (1kHz)
Ισορροπία καναλιών: 1,5dB (1kHz)
Τιμή - Πληροφορίες
Thorens TD 403 DD: €1.575 (με την κεφαλή Ortofon 2M Blue)
Πληροφορίες: All About Audio Video, τηλ.: 213-0998.206, web: https://www.allaboutav.gr/, https://www.thorens.com/