Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 22/11/2022

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

Πλατό/Βραχίονας

Thorens TD 403 DD

Thorens TD 403 DD

Η ποιότητα περιστροφής που προσφέρει το TD 403 DD δεν αφήνει περιθώρια για παράπονα. Το wow & flutter μετρήθηκε στα 0,081%, ζυγισμένο κατά IEC και στο 0,037%, ζυγισμένο κατά NAB. Στο πεδίο του χρόνου, οι αποκλίσεις μετρήθηκαν στο διάστημα [3,15, -2,74] Hz, τιμές που οδηγούν σε παραπλήσια μέση τιμή W&F (0,093%).
Στο πεδίο της συχνότητας η εικόνα που αποκομίζει κάποιος, βλέποντας το σχετικό διάγραμμα, είναι αυτή ενός πολύ ήσυχου συστήματος, με ευρήματα στα 5,5, 9, 13 και 21Hz, με την συντριπτική πλειοψηφία να βρίσκεται κάτω από τα -80dB. Πολύ καλή ήταν και η μέτρηση της απόκλισης από την ιδανική ταχύτητα περιστροφής με το 0,095% να ικανοποιεί πλήρως, ειδικά για συσκευή χωρίς μικρομετρική ρύθμιση στροφών.

Thumbnail Thumbnail

Ανάλυση Wow & Flutter (συχνότητα σε συνάρτηση με τον χρόνο, παράθυρο 2.5s), αναπαραγωγή σήματος 3.15kHz/-20dB.

Ανάλυση Wow & Flutter στο πεδίο της συχνότητας, αναπαραγωγή σήματος 3.15kHz/-20dB.

Η ανάλυση του rumble δεν κρύβει εκπλήξεις. Διακρίνονται δύο συντονισμοί, στα 6 και στα 7Hz (η δεύτερη, το πιθανότερο είναι ο συντονισμός βραχίονα/κεφαλής), ενώ η αιχμή κοντά στα 10Hz οφείλεται, κατά πάσα πιθανότητα στον κινητήρα.
Το γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με ένα αρκετά αθόρυβο σύστημα φαίνεται και από το φάσμα ενδοδιαμόρφωσης από το rumble ,το οποίο είναι καθαρό, με συνιστώσες που αντιστοιχούν στους συντονισμούς που είδαμε και στην μέτρηση του W&F.

Thumbnail Thumbnail

Ανάλυση θορύβου πολύ χαμηλών συχνοτήτων (rumble). Στάθμη αναφοράς: 315Hz/-6dB, αναπαραγωγή silent groove.

Φάσμα ενδοδιαμόρφωσης από το rumble, αναπαραγωγή σήματος 3.15kHz/-20dB.

Το σύστημα που δημιουργεί ο TP 150 με την Ortofon 2M Blue είναι πολύ ικανό στην ιχνηλάτηση με το σχετικό φάσμα να περιλαμβάνει μια ισχυρή δεύτερη αρμονική (λίγο κάτω από τα -45dBr και το σύνολο των υπόλοιπων ευρημάτων να βρίσκεται κάτω από τα -60dB.
Η απόκριση συχνότητας είναι πολύ ομοιογενής, χωρίς ενίσχυση στην περιοχή των χαμηλών και πολύ χαμηλών συχνοτήτων και η ισορροπία των καναλιών ιδιαίτερα ικανοποιητική (1,4dB/1kHz).

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα αναπαραγωγής σήματος 1kHz/0dB.

Απόκριση συχνότητας και διαφορές μεταξύ των καναλιών.
Ροζ θόρυβος, στάθμη αναφοράς -20dB.

Η μέτρηση της ευαισθησίας στους εξωγενείς αερομεταφερόμενους κραδασμούς ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Κατ' αρχήν φαίνεται ότι το σύστημα διεγείρεται εύκολα, ειδικά στην περιοχή γύρω από τα 50Hz και στην περιοχή 100Hz-400Hz, αλλά στην πραγματικότητα τα ευρήματα βρίσκονται σε πολύ χαμηλή στάθμη. Τόσο ο θόρυβος των 50Hz (ο οποίος περιλαμβάνει, εκτός της διέγερσης και το hum της συσκευής και ό,τι άλλο επάγεται στα καλώδια) όσο και ο ισχυρότερος συντονισμός (στην περιοχή των 330Hz) βρίσκονται οριακά πάνω από τα -100dBr με τον θόρυβο να πέφτει κάτω από τα -110dB πάνω από τα 400Hz περίπου. Κρατήστε το TD 403 DD μακρυά από την άμεση ακτινοβολία ενός μεγάλου ηχείου και δεν θα έχετε πρόβλημα!
Τέλος, η κρουστική απόκριση του συστήματος βραχίονας/κεφαλή αποκαλύπτει ένα γρήγορο ταίριασμα, χωρίς προβλήματα απόσβεσης ή μεταβατικών φαινομένων.

Thumbnail Thumbnail

Ακουστική ανάδραση. Στάθμη αναφοράς: 315Hz/-6dB. Μέτρηση θορύβου ηρεμίας (πράσινη καμπύλη), μέτρηση υπό διέγερση με σήμα ροζ θόρυβο στάθμης 93dBSPL(A) σε απόσταση 1m (κόκκινη καμπύλη), αναπαραγωγή silent groove.

Κρουστική απόκριση του συστήματος βραχίονα/κεφαλής. Οριζόντιος άξονας: 50ms/div.