Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 08/11/2022

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

Πλατό/Βραχίονας

Technics SL-1210 Mk7 & SL-1210 Mk2

Technics SL-1210 Mk7 & SL-1210 Mk2

Η ποιότητα περιστροφής του Mk7 ικανοποιεί πλήρως (δεν πέφτουμε και από τα σύννεφα, βεβαίως, είναι κάτι που το περιμένεις) καθώς οι μετρήσεις wow & flutter κινήθηκαν σε πολύ καλά επίπεδα (0,061% και 0,036% για ζύγιση IEC και NAB αντιστοίχως) με το Mk2 να βρίσκεται κοντά (0,032 κατά NAB) και όχι-και-τόσο κοντά (0,297%, κατά IEC). Σημειωτέον, ότι το Mk2 είχε αισθητές ανοχές στην ανάρτηση του βραχίονα, κάτι που εξηγεί την μεγάλη διαφορά στην δεύτερη μέτρηση, επειδή ίσως επιδρά στην αναγνωστικότητα. Σε ότι αφορά την ακρίβεια περιστροφής, το Mk7 κινήθηκε στα γνωστά, καλά επίπεδα που έχουμε συνηθίσει από τις σύγχρονες σχεδιάσεις άμεσης οδήγησης, (0,134%), καλύτερο από το ομόσταυλο SL-1500C, χάνοντας όμως από πλατό με μικρομετρική ρύθμιση (να μια καλή ιδέα για το Mk8!). To 1210 Mk2 κινήθηκε στο ίδιο επίπεδο, με 0,137%.
H μεταβολή του W&F στο πεδίο του χρόνου, είναι παρόμοια και για τα δύο πλατό, κινούμενη μέσα στο διάστημα [-2, +2] δευτερολέπτων με ελάχιστες αιχμές έξω από αυτά τα όρια αυτά. Οι τιμές που προκύπτουν είναι πολύ κοντά και δεν μπορούν να θεμελιώσουν κάποια σοβαρή διαφορά μεταξύ των δύο εκδόσεων. Για παράδειγμα, η μέση τιμή για το Mk7 υπολογίστηκε στα 0,072% με το Mk2 να βρίσκεται στο 0,079%, ενώ η τιμή peak-to-peak είναι αντιστοίχως 0,145% και 0,158%.

Thumbnail Thumbnail

Ανάλυση Wow & Flutter (συχνότητα σε συνάρτηση με τον χρόνο, παράθυρο 2.5s), αναπαραγωγή σήματος 3.15kHz/-20dB, SL-1210 Mk7.

Ανάλυση Wow & Flutter (συχνότητα σε συνάρτηση με τον χρόνο, παράθυρο 2.5s), αναπαραγωγή σήματος 3.15kHz/-20dB, SL-1210 Mk2.

Στο πεδίο της συχνότητας, αυτό που είναι αξιοσημείωτο και για τις δύο εκδόσεις είναι η πολύ χαμηλή στάθμη των συντονισμών, γενικώς. Χαμηλά, και τα δύο πλατό βρίσκονται στην ίδια στάθμη (-60dB), ενώ ο ισχυρότερος συντονισμός, αν και βρίσκεται σε διαφορετικές συχνότητες (10Hz στο Mk7 και 13Hz στο Mk2 έχει μικρή διαφορά στάθμης (περί τα 2dB). Πάνω από τα 20Hz, τα πράγματα είναι πραγματικά πολύ ήσυχα με το Mk7 να βρίσκεται γύρω και κάτω από τα -100dB και το Mk2 να είναι οριακά καλύτερο, στην περιοχή των -101dB. Και εδώ οι διαφορές είναι, πραγματικά μικρές.

Thumbnail Thumbnail

Ανάλυση Wow & Flutter στο πεδίο της συχνότητας, αναπαραγωγή σήματος 3.15kHz/-20dB, SL-1210 Mk7.

Ανάλυση Wow & Flutter στο πεδίο της συχνότητας, αναπαραγωγή σήματος 3.15kHz/-20dB, SL-1210 Mk2.

Το rumble του Mk7 είναι ιδιαίτερα χαμηλό χωρίς έντονες αιχμές, με εξαίρεση έναν συντονισμό λίγο πριν τα 20Hz, ο οποίος εμφανίζεται και στο Mk2, ενώ ο συντονισμός του συστήματος βραχίονας/κεφαλή φαίνεται ότι εμφανίζεται στα 9Hz για το Mk7 και στα 8Hz για το Mk2, με τον θεωρητικό υπολογισμό να δίνει 10,4Hz.
Η ενδοδιαμόρφωση από το rumble κινείται σε καλά επίπεδα, με το Mk7 να δείχνει λίγο πιο ευαίσθητο, καθώς οι συνιστώσες που φαίνονται στο σχετικό διάγραμμα είναι ελάχιστα ισχυρότερες. Όπως συμβαίνει με όλες τις μετρήσεις, μιλάμε -και εδώ- για διαφορές στα χαρτιά (κυριολεκτικώς).

Thumbnail Thumbnail

Ανάλυση θορύβου πολύ χαμηλών συχνοτήτων (rumble). Στάθμη αναφοράς: 315Hz/-6dB, αναπαραγωγή silent groove. SL-1210 Mk7 (πράσινη καμπύλη), SL-1210 Mk2 (κόκκινη).

Φάσμα ενδοδιαμόρφωσης από το rumble, αναπαραγωγή σήματος 3.15kHz/-20dB. SL-1210 Mk7 (πράσινη καμπύλη), SL-1210 Mk2 (κόκκινη).

Το τράκινγκ της Denon κινήθηκε σε πολύ καλά επίπεδα για διαμόρφωση ίχνους στα 0dB. Η δεύτερη αρμονική βρίσκεται στα -40dB και για τις δύο εκδόσεις, με το Mk2 να έχει χαμηλότερη στάθμη θορύβου χαμηλά, μέχρι τα 2kHz, και ελάχιστα υψηλότερη στην περιοχή πάνω από αυτή την τιμή.
Για στάθμη +6dB, η συμπεριφορά αλλάζει ελάχιστα στην περιοχή των ανώτερων αρμονικών (από την τέταρτη και πάνω) με το Mk2 να εμφανίζει λίγο υψηλότερες τιμές.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα αναπαραγωγής σήματος 1kHz/+6dB, (SL-1210 Mk7 πράσινη καμπύλη, SL-1210 Mk2 κόκκινη).

Φάσμα αναπαραγωγής σήματος 1kHz/0dB, (SL-1210 Mk7 πράσινη καμπύλη, SL-1210 Mk2 κόκκινη).

Η απόκριση συχνότητας αποκαλύπτει μια τάση έμφασης στην περιοχή των χαμηλών και των πολύ χαμηλών συχνοτήτων, η οποία κορυφώνεται σε διαφορετικές τιμές για τις δύο εκδόσεις (και οι δύο κορυφώσεις, πάντως, βρίσκονται μεταξύ 20-30Hz). Πάνω από τα 100Hz η συμπεριφορά των δύο συστημάτων έχει πολύ μικρότερες διαφορές, ενώ η κεφαλή εμφανίζει μια σαφή διαφορά μεταξύ των καναλιών.
Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι, πάντως των μετρήσεων ήταν η συμπεριφορά σε θέματα ακουστικής ανάδρασης. Εδώ, το Mk7 είναι πολύ καλό στην απομόνωση που προσφέρει, με κύρια περιοχή ευαισθησίας το διάστημα 50-80Hz, παραμένοντας, πάντως, κάτω από τα -90dBr, αλλά το Mk2 είναι ακόμη καλύτερο, με περιοχή ευαισθησίας τα 70-100Hz. Εδώ, είναι σαφές, ότι η αλλαγή στα υλικά, την δομή της πλίνθου και τα σημεία στήριξης έχουν αλλάξει την συμπεριφορά της νέας έκδοσης.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας και διαφορές μεταξύ των καναλιών. Ροζ θόρυβος, στάθμη αναφοράς -20dB. SL-1210 Mk7 πράσινη/κόκκινη καμπύλη, SL-1210 Mk2 πορτοκαλί/ιώδης).

Ακουστική ανάδραση. Στάθμη αναφοράς: 315Hz/-6dB. Μέτρηση θορύβου ηρεμίας (SL-1210 Mk7 πράσινη καμπύλη, SL-1210 Mk2 κυανή), μέτρηση υπό διέγερση με σήμα ροζ θόρυβο στάθμης 93dBSPL(A) σε απόσταση 1m (SL-1210 Mk7 κόκκινη καμπύλη, SL-1210 Mk2 πορτοκαλί), αναπαραγωγή silent groove.

Η κρουστική απόκριση των δύο συστημάτων δείχνει ότι ο βραχίονας της Technics ταιριάζει καλά με την κεφαλή της Denon καθώς δεν υπάρχουν προβλήματα στην απόσβεση ή άλλα μεταβατικά φαινόμενα. Στην περίπτωση του Mk2 υπάρχει μια ελάχιστη αστάθεια, η οποία ίσως οφείλεται στις ανοχές του.
Για να συνοψίσουμε, με βάση τις μετρήσεις τους, τα δύο 1210άρια μπορούν να θεωρηθούν παρόμοια σε όλα τα σημεία, με μικρές, αλλά μετρήσιμες διαφορές στον τρόπο που αντιδρούν στους εξωτερικούς θορύβους.
Η αντικειμενική αξιολόγηση του Mk7 και η σύγκρισή του με την αντίστοιχη του Mk2 που είχαμε στα χέρια μας, από την μια, προσγειώνει στην σκληρή πραγματικότητα που καθορίζουν οι επιδόσεις και, από την άλλη, βάζει τα πράγματα στην θέση τους. Η Technics, εν μέσω σκληρού ανταγωνισμού και ανάγκης για μείωση του κόστους, έχει καταφέρει, όχι μόνο να στήσει ένα πλατό με πολύ καλή ποιότητα περιστροφής, αλλά και να μην χάσει σχεδόν τίποτε από τις επιδόσεις του παλαιότερου μοντέλου.

Thumbnail Thumbnail

Κρουστική απόκριση του συστήματος βραχίονα/κεφαλής. Οριζόντιος άξονας: 10ms/div, SL-1210 Mk7.

Κρουστική απόκριση του συστήματος βραχίονα/κεφαλής. Οριζόντιος άξονας: 10ms/div, SL-1210 Mk2.