Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 17/11/2015

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΗΣ PHONO

Thoeress Phono Equalizer.

Thoeress Phono Equalizer.

Thoeress Phono Equalizer

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή)
Περιγραφή: Προενισχυτής phono με δυνατότητα ισοστάθμισης.
Είσοδοι: Συνολικά έξι, με διαφορετική σύνθεση σε πέντε διαφορετικές εκδόσεις. Είσοδοι κινητού πηνίου με ρυθμιζόμενη αντίσταση, Είσοδοι κινητού πηνίου υψηλής εξόδου/κινητού μαγνήτη στα 47kΩ.
Έξοδος: Single Ended (RCA).
Λυχνίες: 2xPC86, 2x12SN7GT, 1x PCC88, NOS (Siemens, RCA).
Άλλες δυνατότητες: Ρύθμιση της καμπύλης αποέμφασης σε τρία σημεία με δυνατότητα έξι επιλογών/σημείο.
Τιμή - Πληροφορίες
Thoeress Phono Equalizer: €8.400,-
Πληροφορίες: ΜF Audio, τηλ.: 210-724.4147, web: http://www.mfaudio.gr/, http://www.thoeress.com/