Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 17/11/2015

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΗΣ PHONO

Thoeress Phono Equalizer.

Thoeress Phono Equalizer.

H εργαστηριακή αξιολόγηση του προενισχυτή έγινε από μια είσοδο για κεφαλές κινητού πηνίου (με αντίσταση 100Ω). Η συσκευή απαίτησε 0.380mVrms για να αποδώσει στάθμη εξόδου -10dBV, επίδοση που “δείχνει” ένα κέρδος κοντά στα 60dB (58.4dB, για την ακρίβεια). Τα περιθώρια υπερφόρτωσης είναι σημαντικά με την έξοδο να φθάνει στο όριό της με σήμα 3mVrms, προσεγγίζοντας τα 2.5Vrms, τιμή ιδιαίτερα καλή, αν σκεφτεί κανείς ότι έχουμε να κάνουμε με συσκευή η οποία θα συνδεθεί σε line in προενισχυτή/ολοκληρωμένου και όχι απευθείας σε έναν τελικό!
Οι στατικές μετρήσεις παραμόρφωσης κινήθηκαν σε λογικά για το είδος της συσκευής επίπεδα με το σύνολο αρμονικής παραμόρφωσης και θορύβου να βρίσκεται στο 0.371% και την αρμονική παραμόρφωση, χωρίς το θόρυβο, στο 0.063% με στάθμη αναφοράς τα -10dBV. Η σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο τιμών, η οποία υπονοεί ότι ο θόρυβος παίζει σημαντικό ρόλο, δεν πρέπει να ξαφνιάζει: Ένας προενισχυτής phono εγγενώς ενισχύει τις χαμηλές συχνότητες, επομένως και τον θόρυβο από αυτές αφού είναι μια συσκευή της οποίας η απόκριση δεν είναι επίπεδη. Ο λόγος σήματος προς θόρυβο είναι τυπικά καλός, στα -53dBr(A) με στάθμη αναφοράς τα -10dBV όπως και η διαφωνία των καναλιών (-52dBr/1kHz).
Το φάσμα του σήματος εξόδου με σήμα 1kHz στην είσοδο χαρακτηρίζεται, κυρίως, από την παρουσία του τροφοδοτικού (του οποίου οι βασικές συχνότητες στα 50/100Hz και τα προϊόντα της ενδοδιαμόρφωσης ενισχύονται για τους λόγους που εξηγήθηκαν παραπάνω), με την δεύτερη αρμονική στα 2kHz να είναι μόλις διακριτή σε στάθμη κάτω από τα -70dBr και όλες τις υπόλοιπες αρμονικές να βρίσκονται κάτω από τα -80dBr. Το αντίστοιχο φάσμα με διαφορετικά σήματα στις δύο εισόδους (1kHz/1.5kHz) δεν αλλάζει, στην πράξη, πέραν του ότι περιλαμβάνει και την διαρροή του σήματος (διαφωνία) η οποία γίνεται εμφανής σε στάθμη λίγο χαμηλότερη από τα -50dBr επιβεβαιώνοντας την στατική μέτρηση.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα του σήματος εξόδου για σήμα 1kHz. Στάθμη αναφοράς: -10dBV.

Φάσμα του σήματος εξόδου για σήματα 1/1.5kHz. Στάθμη αναφοράς: -10dBV.

Το φάσμα του θορύβου είναι αρκετά ενδιαφέρον. Εν προκειμένω, πραγματοποιήσαμε δύο μετρήσεις, μια με την συσκευή πλήρως συνδεδεμένη μέσω της εισόδου MC (100Ω) και μία με την είσοδο βραχυκυκλωμένη. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο ενισχυτής μαζεύει αρκετό θόρυβο από το περιβάλλον ενώ το ίδιο το κύκλωμα είναι πολύ αθόρυβο με το hum να βρίσκεται στην περιοχή των -80dBr και την αιχμή στην περιοχή των 30-40kHz να απουσιάζει παντελώς. Τα ευρήματα αυτά, από πρακτική άποψη, σημαίνει ότι θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα το καλώδιο που μεταφέρει το σήμα από την κεφαλή στην είσοδο του προενισχυτή καθώς επίσης και η θέση του ίδιου του προενισχυτή σε σχέση με πηγές θορύβου υψηλών συχνοτήτων.
Η ακρίβεια της αποέμφασης RIAA κινείται σε πολύ καλά επίπεδα όντας μέσα στα όρια του 1dB (+0.43dB/3180μS, +0.25dB/318μS, -0.85dB/75μS) και τις διαφορές μεταξύ των καναλιών στα αντίστοιχα σημεία, να μην ξεπερνούν το 0.15dB. Αυτές οι επιδόσεις αντανακλούν και στην μορφή της αντισταθμισμένης καμπύλης απόκρισης η οποία είναι πρακτικώς επίπεδη μέχρι τα 20kΗz.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα θορύβου. Στάθμη αναφοράς: -10dBV. Μέτρηση σε πλήρη σύνδεση (κόκκινη καμπύλη) και βραχυκυκλωμένες εισόδους (πράσινη καμπύλη).

Aποέμφαση RIAA (πράσινη και κόκκινη καμπύλη) και αντισταθμισμένη καμπύλη απόκρισης (μέσω δικτυώματος αντίστροφης RIAA, πορτοκαλί και ιώδης καμπύλη).

Τα διαγράμματα που δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο επιδρούν οι διάφορες ρυθμίσεις που προσφέρει ο προενισχυτής δείχνουν ότι πρόθεση της Thoeress ήταν, σαφώς, η δημιουργία ενός κυκλώματος που θα δρα με ήπιο και λογικό τρόπο και δεν θα επιτρέπει υπερβολές. Για παράδειγμα, το περιθώριο ρύθμισης στην περιοχή των πολύ χαμηλών συχνοτήτων δεν ξεπερνά τα 5dB και μια παρόμοια επίδοση παρατηρείται και στην περιοχή των μεσαίων/χαμηλών συχνοτήτων.
Στην δεύτερη περίπτωση ωστόσο, μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι η τελική επιλογή του χρήστη έχει μια επίδραση και στις πολύ χαμηλές συχνότητες αλλά και στην περιοχή των υψηλών συχνοτήτων, εύρημα το οποίο δικαιώνει την οδηγία της Thoeress να ξεκινήσει κανείς τις ρυθμίσεις από αυτή την χρονική σταθερά.

Thumbnail Thumbnail

Καμπύλη αποέμφασης με διαφορετικές ρυθμίσεις στις χαμηλές συχνότητες. Αντιστοιχία καμπύλης/θέσης ρυθμιστικού: πράσινη:1, κόκκινη:2, πορτοκαλί:3, ματζέντα:4, μόβ:5. Τα άλλα ρυθμιστικά στη θέση RIAA.

Καμπύλη αποέμφασης με διαφορετικές ρυθμίσεις στις μεσαίες/χαμηλές συχνότητες. Αντιστοιχία καμπύλης/θέσης ρυθμιστικού: πράσινη:1, κόκκινη:2, πορτοκαλί:3, ματζέντα:4, μόβ:5. Τα άλλα ρυθμιστικά στη θέση RIAA.

Οι ρυθμίσεις στην περιοχή των υψηλών συχνοτήτων προσφέρουν μεγαλύτερα περιθώρια, στην περιοχή των 10dB περίπου. Επιπροσθέτως μια από τις θέσεις, προσφέρει σχεδόν επίπεδη απόκριση στην περιοχή 1kHz-10kHz (εντελώς λογικά, η εταιρία την ονομάζει “FLAT”), υποθέτει κανείς για δίσκους με σημαντικά προβλήματα ψηλά.
Ποιό είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς ρυθμίσεων στην απόκριση του προενισχυτή; Η σχετική καμπύλη δείχνει την απόκριση που μετρήσαμε στη θέση 4-4-2 την οποία διαλέξαμε “με το αυτί” για έναν συγκεκριμένο δίσκο (το σχετικό listening session θα το βρείτε στο τέλος του κειμένου). Με το μάτι, η γενική μορφή της αποέμφασης δεν έχει αλλάξει σημαντικά, αλλά οι αριθμοί λένε, φυσικά, άλλα: Η νέα καμπύλη προσφέρει ενίσχυση κατά 3dB περίπου στα 3180μS (50Hz περίπου), 1dB στα 318μS (500Ηz) και αποκοπή 0.6dB στις υψηλές συχνότητες (75μS, 2kHz περίπου) σε σχέση με τις τυπο

Thumbnail Thumbnail

Καμπύλη αποέμφασης με διαφορετικές ρυθμίσεις στις υψηλές συχνότητες. Αντιστοιχία καμπύλης/θέσης ρυθμιστικού: πράσινη: Flat, κόκκινη:2, πορτοκαλί:3, ματζέντα:4, μόβ:5. Τα άλλα ρυθμιστικά στη θέση RIAA.

Καμπύλη αποέμφασης με τη ρύθμιση 4-4-2.

Το αποτέλεσμα φαίνεται καλύτερα στην αντισταθμισμένη καμπύλη: Οι αλλαγές στην περιοχή των υψηλών συχνοτήτων είναι πολύ μικρές (και εντοπίζονται κυρίως πάνω από τα 10kHz), αλλά στην περιοχή των χαμηλών και πολύ χαμηλών, υπάρχει ένα σαφές “γέμισμα” που φθάνει κοντά στα 4dB στην περιοχή των 20Hz. Το τι σημαίνουν αυτά στην πράξη, είναι φυσικά ένα θέμα που το κρίνει κανείς με το αυτί...

Thumbnail

Αντισταθμισμένη απόκριση με την καμπύλη αποέμφασης ρυθμισμένη στο 4-4-2.