Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 06/11/2012

avmentor.eu
Go to
avmentor.eu

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ D/A

MyTek Stereo 192-DSD

Thumbnail_φωτο

Από την άποψη της εξωτερικής εμφάνισης, ο Stereo 192-DSD δεν διαφοροποιείται από τις περισσότερες συσκευές της συγκεκριμένης κατηγορίας. Μια απλή πρόσοψη από αλουμίνιο φιλοξενεί μια οθόνη ενδείξεων, ένα ρυθμιστικό στάθμης και τρεις απλούς διακόπτες από τους οποίους ο ένας εισάγει την χρήστη στο μενού και οι δύο άλλοι μπορούν να προγραμματιστούν ώστε να επιτελούν λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνά. Στην default εκδοχή τους, ο ένας διακόπτης εκτελεί χρέη επιλογέα εισόδου και ο δεύτερος του mute. Η πρόσοψη συμπληρώνεται από ένα jack 0.25 της ίντσας για την σύνδεση ακουστικών, των οποίων η στάθμη μπορεί, φυσικά, να ρυθμιστεί, υπό προϋποθέσεις, ανεξάρτητα από την στάθμη εξόδου του μετατροπέα.

Φωτογραφία

Η αισθητική του Stereo 192-DSD είναι, μπορεί να πει κανείς κλασική. Ο μικρός αριθμός διακοπτών κρύβει τις πολλές δυνατότητες στις οποίες έχει πρόσβαση ο χρήστης μέσω του μενού. Η οθόνη απεικόνισης έχει λίγο δυσανάγνωστες ενδείξεις αλλά τις συνηθίζεις.

Η απλότητα της πρόσοψης κρύβει καλά τις δυνατότητες της συσκευής η οποία είναι σε μεγάλο βαθμό παραμετροποιήσιμη μέσω του μενού. Από αυτό, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τον τρόπο συγχρονισμού των ψηφιακών εισόδων, να ενεργοποιήσει το upsampler και να επιλέξει τις κλίσεις των φίλτρων στην έξοδο, να επιλέξει το ρυθμιστικό στάθμης (μεταξύ ενός ψηφιακά υλοποιημένου εξασθενητή και αναλογικής ρύθμισης, ενώ υπάρχει και δυνατότητα παράκαμψης) και τέλος να επιλέξει μια σειρά από άλλες δυνατότητες που προσφέρει η συσκευή (έλεγχο της φάσης, δυνατότητα χρήσης τηλεχειριστηρίου συμβατού με κώδικες RC5, φωτεινότητα του dipsplay, κλπ). H ροή του μενού είναι φυσιολογική και παρά τις πολλές επιλογές ο χρήστης δεν θα δυσκολευτεί να περιηγηθεί σε αυτό. Το μόνο σημείο που σηκώνει κριτική είναι οι κάπως περίεργες ενδείξεις στο display, προϊόν της προσπάθειας να χρησιμοποιηθούν μήτρες 7 τμημάτων για απεικόνιση αλφαριθμητικών ενδείξεων. Είναι απλώς θέμα συνήθειας, φυσικά. Οι pro καταβολές κρύβονται δύσκολα...

Φωτογραφία

Το ρυθμιστικό στάθμης προσφέρει ακρίβεια 1dB. Ο διακόπτης FN1 (και ο αντίστοιχος FN2 στην δεξιά πλευρά που δεν φαίνεται εδώ) είναι προγραμματιζόμενοι ανάλογα με τις συνήθειες του χρήστη.

Φωτογραφία

Υπάρχει έξοδος ακουστικών (jack 0.25 της ίντσας) καθώς και ένας συμβατικός διακόπτης on/off.

Η πίσω πλευρά του Stereo 192-DSD είναι, ίσως, η πλέον πυκνή που έχουμε δει σε συσκευή του είδους. Ο χρήστης έχει στη διάθεσή του τρεις συμβατικές ψηφιακές εισόδους (ομοαξονική, οπτική και AES/EBU), θύρα Firewire, δύο θύρες USB (μια έκδοσης 1.1 η οποία μπορεί να λειτουργήσει χωρίς drivers μέχρι τα 24/96 και μία έκδοσης 2.0), μια αναλογική είσοδο καθώς και δύο ζεύγη αναλογικών εξόδων, ένα single ended και ένα balanced. Στο πακέτο περιλαμβάνεται επίσης και ένα ζευγάρι εισόδου/εξόδου σήματος χρονισμού για την περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να χρονίσει κεντρικά το σύστημά του, αν και η MyTek προτείνει να χρησιμοποιείται πάντοτε το εσωτερικό ρολόι το οποίο, με βάση τα δημοσιευμένα χαρακτηριστικά, προσφέρει πολύ χαμηλό jitter.
O Stereo 192-DSD βασίζεται στον συνδυασμό ενός FPGA της Altera (της οικογένειας Cyclone III) με ένα ασύγχρονο rate converter της Analog Devices (AD1896) προκειμένου να διαχειριστεί στο ψηφιακό πεδίο τα σήματα (να τρέξει τα φίλτρα καθώς και το ψηφιακό ρυθμιστικό στάθμης). Το πακέτο αυτό μπορεί να διαχειριστεί και τα σήματα DSD χωρίς την ανάγκη μετατροπής τους σε PCM. Του πυρήνα αυτού προηγούνται τα κυκλώματα για το interfacing των θυρών USB, Cypress CY7C68013/Texas TAS1020 για τις θύρες USB 2.0 και 1.1 και TCD2210/TSB41 των Dιce/Texas αντιστοίχως για την θύρα Firewire με το ολοκληρωμένο της Dice να παίζει, προφανώς και τον ρόλο του interface για τις συμβατικές ψηφιακές εισόδους (S/PDIF, Toslink και AES/EBU). Για την θέση του μετατροπέα d/a, η MyTek έχει επιλέξει ένα ES9016S της ESS, βασισμένο στην 32μπιτη τεχνολογία Sabre. Η χρήση ενός ολοκληρωμένου δεν πρέπει να ξαφνιάζει. Πρόκειται για μια οκτακάναλη λύση την οποία ο Stereo 192-DSD αξιοποιεί πλήρως χρησιμοποιώντας τέσσερις μετατροπείς ανά κανάλι σε παράλληλη/balanced τοπολογία. Τον μετατροπέα ακολουθεί ένα αναλογικό στάδιο αγνώστων στοιχείων καθώς η εταιρία έχει επιλέξει (τα νεύρα μου...) να σβήσει τα χαρακτηριστικά των ολοκληρωμένων τα οποία χρησιμοποιούνται. Ο χρονισμός του συστήματος βασίζεται, κατά τα φαινόμενα, σε δύο κυκλώματα από τα οποία, ένα αναλαμβάνει το interfacing με τον υπολογιστή και τις υπόλοιπες εισόδους (με δύο βάσεις χρόνου) και το δεύτερο βρίσκεται κοντά τον μετατροπέα της ESS. Η MyTek δεν δίνει πολλές πληροφορίες γύρω από το θέμα αυτό και είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι κυκλοφορούν δύο διαφορετικές “επίσημες” φωτογραφίες του εσωτερικού της συσκευής, μια με τον δεύτερο ταλαντωτή και μια χωρίς αυτόν (η συσκευή της δοκιμής, πάντως, τον περιλαμβάνει).

Φωτογραφία

O μετατροπέας προσφέρει ένα πλήρες πακέτο ψηφιακών εισόδων. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μεταξύ σύγχρονης σύνδεσης μέσω USB (χωρίς drivers, μέχρι τα 24/96k) και ασύγχρονης σύνδεσης μέσω USB 2.0 (24/192, με drivers).

Φωτογραφία

Δύο ομάδες αναλογικών εξόδων με ρυθμιζόμενη ευαισθησία, ώστε να μην υπερφορτώνεται η είσοδος της επόμενης συσκευής και μια αναλογική είσοδος που θα επιτρέψει την χρήση του Stereo 192-DSD ως στοιχειώδους προενισχυτή.

Από την στιγμή που υπάρχει το ολοκληρωμένο της Dice, η MyTek δεν χάνει την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία JET PLL για την καταστολή του jitter που αυτό ενσωματώνει. Η τεχνολογία JET (τα αρχικά σημαίνουν, απλώς, Jitter Elimination Technology) έχει παρουσιαστεί πριν από αρκετά χρόνια από τους Christian Frandsen και Chris Travis, στην βασική της εκδοχή περιλαμβάνει ένα σύνθετο κύκλωμα με κάποια μέρη να λειτουργούν στο ψηφιακό πεδίο και κάποια στο αναλογικό και, ασφαλώς, δεν είναι του παρόντος η αναλυτική της παρουσίαση. Το ενδιαφέρον στη σχετική δημοσίευση των Frandsen/Travis είναι ότι θέτουν συγκεκριμένες επιδόσεις jitter (καταστολή εισερχόμενου jitter μεταξύ -50 και -60dB και inferred jitter μικρότερο από 50pS πάνω από τα 100Hz) οι οποίες, όπως θα δούμε καλύπτονται πλήρως από την συσκευή. Η ρύθμιση της στάθμης στο αναλογικό πεδίο γίνεται με κάποιο άγνωστο (λόγω διαγραφής των στοιχείων του) ολοκληρωμένο που μοιάζει, πάντως, αρκετά με κάποιο της κλασικής σειράς PGA (υπάρχουν δύο τέτοια τσιπ, ένα για τις εξόδους single ended/balanced και ένα για την έξοδο των ακουστικών), ενώ, τέλος, η τροφοδοσία είναι κλασική, με γραμμικό τροφοδοτικό και ξεχωριστές σταθεροποιήσεις για το ψηφιακό και το αναλογικό τμήμα του κυκλώματος.

Φωτογραφία

Τακτική, βιομηχανική κατασκευή καλής ποιότητας. Κάτω δεξιά φαίνεται το τροφοδοτικό με τα δύο κυκλώματα σταθεροποίησης, στο κέντρο το κομμάτι της ψηφιακής επεξεργασίας και αριστερά ο μετατροπέας d/a και το αναλογικό στάδιο.

Φωτογραφία

Το FPGA της Altera μαζί με το sample rate converter της Analog Devices (κέντρο και αριστερά), το κύκλωμα χρονισμού με τις δύο βάσεις χρόνου, ακριβώς δίπλα στο τσιπ της Altera και το ψηφιακό interface της Dice (στο κάτω μέρος της φωτογραφίας).

Φωτογραφία

Αυτό είναι το αναλογικό τμήμα της συσκευής. Αριστερά διακρίνεται ο μετατροπέας της ESS, ενώ το δεξί μέρος περιλαμβάνει το buffer, για το οποίο η MyTek δεν δίνει πολλές λεπτομέρειες.