Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 01/11/2016

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

ΗΧΕΙΟ ΒΑΣΗΣ/ΡΑΦΙΟΥ

Mission MX1

Mission MX1

Η ψευδοανηχοϊκή μέτρηση του ηχείου επί του ακουστικού άξονα (η Mission θεωρεί ως άξονα του ηχείου τον άξονα του γούφερ, ώστε να λειτουργεί η ιδέα της τοποθέτησης του τουίτερ κάτω από το τελευταίο), αποκαλύπτει μια αρκετά επίπεδη μεσαία περιοχή (μεταξύ 300Hz και 3kΗz περίπου), όπου δεν υπάρχουν σοβαρές μεταβολές της ευαισθησίας, η οποία ακολουθείται, αμέσως μετά την συχνότητα cross, από μια σταδιακή αύξηση της μέχρι τα 15kHz περίπου. Από την αντίστοιχη καμπύλη λείπουν οι σοβαρές, μεγάλου εύρους αποκλίσεις καθώς και οποιοδήποτε ίχνος συντονισμού του τουίτερ που θα μπορούσε να επηρεάσει την απόδοση ψηλά.
Η τοποθέτηση του προστατευτικού πλέγματος βελτιώνει σημαντικά τα πράγματα κάνοντας την απόκριση περισσότερο ομαλή και με μικρότερο εύρος μεταβολής, επομένως η σύσταση εδώ είναι να ακούει κανείς το MX 1 με το προστατευτικό στη θέση του (επιλογή που τηρήθηκε και κατά τη διάρκεια των ακροάσεων).
Η συνολική απόκριση η οποία προκύπτει από splicing της near field μέτρησης στην περιοχή των χαμηλών και της ανηχοϊκής επί του άξονα, συμπληρώνει την εικόνα με μια ελαφρά τάση ενίσχυσης των χαμηλών συχνοτήτων γύρω και πάνω από τα 100Hz. Με βάση την καμπύλη αυτή, η μέση ευαισθησία του ηχείου είναι περίπου 84dBSPL/2.83V/1m. Έχοντας αυτό ως δεδομένο, τα σημεία αποκοπής -3dB του MX 1 βρίσκονται στα 70Hz και τα 22kHz για τις χαμηλές και τις υψηλές συχνότητες αντιστοίχως ενώ τα σημεία αποκοπής -6dB στα 65Hz και τα 26kHz, επίδοση η οποία για την κατηγορία τιμής θα πρέπει να θεωρηθεί ως πολύ καλή. Παρομοίως καλή φάνηκε να είναι και η ισορροπία του ηχείου στο φάσμα, καθώς οι μέγιστες αποκλίσεις δεν ξεπερνούν τα ±3.7dB στο μεγαλύτερο μέρος του με μοναδική εξαίρεση την “ρύθμιση” της Mission χαμηλά, η οποία φθάνει τα +4.6dB στα 120Hz. Αν κάποιος αποφασίσει ότι η ουδετερότητα είναι πάνω από όλα, μπορεί να “κλείσει” το bass reflex με τα ειδικά βύσματα, οπότε η απόκριση επανέρχεται στις τιμές που αναφέρθηκαν προηγουμένως με ένα κόστος: Τα -3dB στην περιοχή των χαμηλών είναι τώρα στα 80Hz.
Η μέση απόκριση του ηχείου (με βάση σειρά μετρήσεων εντός και εκτός άξονα) είναι αρκετά διαφορετική σε σχέση με αυτή που αντιστοιχεί στη μέτρηση επί του άξονα, με τις υψηλές συχνότητες να εξασθενούν γρήγορα πάνω από τα 6kHz περίπου. Πιθανώς να είναι σύμπτωση, αλλά η απόκριση συχνότητας του πρώτου Mission 770 που δημοσιεύεται σε διάφορες πηγές έχει παρόμοια μορφή!

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα ευαισθησίας (dBSPL/2.83V/1m). Ανηχοϊκή μέτρηση σε απόσταση 1m (συχνότητες πάνω από τα 300Hz) με και χωρίς το προστατευτικό πλέγμα (κόκκινη και πράσινη καμπύλη αντιστοίχως).

Διάγραμμα ευαισθησίας (dBSPL/2.83V/1m) με εξομάλυνση 0.33oct. Συνδυασμός far field/near field μέτρησης. Μέτρηση επί του άξονα (πράσινη καμπύλη), μέση τιμή μετρήσεων εκτός άξονα (κόκκινη καμπύλη) και απόκριση με την εισαγωγή των αποσβεστικών στο bass reflex (μαύρη καμπύλη).

Ως φορτίο το MX1, έχει τις απαιτήσεις του. Η ελάχιστη αντίσταση δεν πέφτει κάτω από τα 4Ω (τιμή η οποία εμφανίζεται γύρω από τα 200Hz) και στις πολύ χαμηλές συχνότητες κάτω από το 5.5Ω (στα 70Hz), τιμές που μπορούν να θεωρηθούν τυπικές και αναμενόμενες. Έχει όμως αρκετά μεγάλη διακύμανση στο μέτρο της αντίστασης, φθάνοντας τα 42Ω περίπου (στα 2.2kHz), γεγονός που “δείχνει” προς ενισχυτές με έναν τυπικώς καλό (τουλάχιστον) συντελεστή απόσβεσης, ενώ μεγάλες είναι και οι διακυμάνσεις της φάσης η οποία φθάνει τις +59° (κοντά στο 1kHz) και τις -56° (4kHz). Το μέτρο της αντίστασης στα σημεία αυτά δεν είναι χαμηλό, αλλά το MX 1 θα “ζεστάνει” τον ενισχυτή που θα κληθεί να το οδηγήσει. Σε συνδυασμό με την μάλλον μέτρια ευαισθησία του (86dB με βάση τα δημοσιευμένα χαρακτηριστικά, 84dB η μέση τιμή που υπολογίσαμε), όλα τα παραπάνω δικαιολογούν τους προτεινόμενους από την Mission ενισχυτές των οποίων η ισχύς εξόδου φθάνει και τα 100Wrms.
Η βηματική απόκριση είναι αρκετά ομαλή (πολύ καλύτερη από αυτήν που θα περίμενε κανείς με βάση την κατηγορία τιμής) και ασφαλώς δικαιώνει την επιλογή της εταιρίας να μείνει πιστή στην συγκεκριμένη διάταξη μεγαφώνων. Η μετάβαση από το τουίτερ στο γούφερ γίνεται με ελάχιστες αλλοιώσεις, μόλις ορατές στην περιοχή μετά τα 3mS, ενώ το μόνο αξιοσημείωτο εύρημα είναι μια μικρή ασυνέχεια στα 3.5mS. Αυτή βρίσκεται πολύ κοντά στην αρχική εκπομπή του ηχείου (περί το 0.6mS) αποκλείοντας την πιθανότητα κάποιας ανάκλασης από τον χώρο ή κάποιο αντικείμενο από το σύστημα μέτρησης. Το γεγονός, επίσης, ότι το φαινόμενο μειώνεται με την τοποθέτηση του προστατευτικού πλέγματος οδηγεί, με σχετική ασφάλεια, στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για κάποια ανάκλαση από την δομή της μπάφλας.

Thumbnail Thumbnail

Μέτρο και φάση της εμπέδησης (πράσινη και κόκκινη καμπύλη αντιστοίχως).

Βηματική απόκριση.

Το διάγραμμα αποσβεννυμένων φασμάτων περιλαμβάνει έναν αρκετά ισχυρό συντονισμό στην περιοχή γύρω από τα 2.7kHz (2.6mS για στάθμη -25dBr) και μια σειρά από ορατούς συντονισμούς στην περιοχή από τα 6kHz μέχρι τα 15kHz περίπου, οι οποίοι, ωστόσο έχουν μικρούς χρόνους απόσβεσης. Ο ισχυρότερος από αυτούς, στα 11.5kHz έχει χρόνο 0.9mS (-25dBr).
Η πολική απόκριση του ηχείου στο οριζόντιο επίπεδο δεν κρύβει εκπλήξεις. Η συμπεριφορά του MX1 είναι αξιοσημείωτα ομαλή με ομοιογενή μείωση της ευαισθησίας σε συνάρτηση με την γωνία, η οποία γίνεται ταχύτερη πάνω από τα 16kHz. Σε γενικές γραμμές, το μικρό Mission είναι ένα ηχείο που θα πρέπει να το ακούει κανείς στον άξονα, αλλά το πεδίο ανακλάσεων που δημιουργεί δεν είναι ανομοιόμορφο. Αν και το μέγεθος του δεν συμβάλλει, οι ακροάσεις σε μεγάλη απόσταση δεν είναι κάτι που θα πρέπει να αποκλεισθεί.

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα CSD (αποσβεννυμένων φασμάτων), ανηχοϊκή μέτρηση στον ακουστικό άξονα.

Διάγραμμα πολικής απόκρισης στο οριζόντιο επίπεδο. Συχνότητες: 1kHz (κόκκινη καμπύλη), 2kHz (πράσινη καμπύλη), 4kHz (γκρι καμπύλη), 8kHz (πορτοκαλί καμπύλη), 16kHz (μοβ καμπύλη) και 20kHz (μπλε καμπύλη).

Στο κατακόρυφο επίπεδο, τα πράγματα κινούνται σε παρόμοια λογική αλλά με δεδομένη τη θέση του τουίτερ δεν είναι περίεργο ότι το MX1 συγχωρεί περισσότερο θέσεις ακρόασης κάτω από τον άξονα (ο οποίος, θυμίζουμε ότι είναι αυτός του γούφερ) παρά πάνω από αυτόν, όπου γίνεται αρκετά ανομοιογενές. Ούτως ή άλλως η τοποθέτηση στο σωστό ύψος είναι απαραίτητη για να λειτουργήσει η ιδέα της Mission, που θέλει την απόσταση ακροατή-τουίτερ λίγο μεγαλύτερη από αυτήν μεταξύ ακροατή και γούφερ.
Τέλος, η καμπίνα του ηχείου φαίνεται αρκετά δεμένη. Η μέτρηση επιταχύνσεων της μπάφλας περιλαμβάνει μόνο έναν έντονο συντονισμό στην περιοχή λίγο κάτω από τα 1.5kHz, ενώ η πλευρική επιφάνεια του ηχείου είναι ακόμη πιο ήσυχη.

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα πολικής απόκρισης στο κατακόρυφο επίπεδο. Συχνότητες: 1kHz (κόκκινη καμπύλη), 2kHz (πράσινη καμπύλη), 4kHz (γκρι καμπύλη), 8kHz (πορτοκαλί καμπύλη), 16kHz (μοβ καμπύλη) και 20kHz (μπλε καμπύλη).

Στάθμη επιταχύνσεων της μπάφλας και στο μέσον της πλευρικής επιφάνειας (κόκκινη και πράσινη καμπύλη αντιστοίχως).