Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 23/06/2015

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

Galactron MK 2240

Galactron MK 2240

Συσκευή_1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή)
Περιγραφή: Ολοκληρωμένος ενισχυτής.
Ισχύς: 2x40W/8Ω, 2x55W/4Ω, 2x60W/2Ω.
Παραμόρφωση: <1%
Λόγος S/N: 96dB
Απόκριση συχνότητας: 10Hz-60kHz (±0.5dB)
Είσοδοι: 5x line (4+1x Tape)
Έξοδοι: 1x Line out (μέσω φίλτρου διέλευσης χαμηλών), 1x Rec. Out., 1x Ακροδέκτες ηχείων.
Άλλες δυνατότητες: Tape Monitor, Mute, δυνατότητα αποθήκευσης ρυθμίσεων στάθμης.
Διαστάσεις: 448x440x136 (πxβxυ)
Βάρος: 16Kg
Τιμή - Πληροφορίες
Galactron
MK 2240:
€ 2.189,-
Πληροφορίες: Home Entertainment Center, τηλ.: 210-935.4500, web: http://www.ultimateaudio.gr/, http://www.galactron.it/