Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 23/06/2015

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

Galactron MK 2240

Galactron MK 2240

Ο ML 2240 απέδωσε, στο όριο του ψαλιδισμού, 45Wrms ανά κανάλι σε φορτίο 8Ω, ισχύς που ανέβηκε στα 76Wrms όταν το φορτίο έγινε 4Ω. Με συντελεστή αύξησης της ισχύος στο 1.7, ο ενισχυτής φαίνεται να διαθέτει σημαντικά περιθώρια οδήγησης ηχείων με χαμηλή αντίσταση. Ο συντελεστής απόσβεσης υπολογίστηκε κοντά στο 11, τιμή η οποία αφήνει κάποια περιθώρια επίδρασης των μεταβολών στο μέτρο της εμπέδησης του ηχείου στην συνολική απόκριση του συστήματος, όχι πάντως σε σημαντικό βαθμό.
Οι στατικές μετρήσεις παραμόρφωσης (με αναφορά το 1/3 της μέγιστης ισχύος) κινήθηκαν σε τυπικά για το είδος του σταδίου εξόδου επίπεδα, με το σύνολο αρμονικής παραμόρφωσης και θορύβου στο 0.68% για φορτία 8Ω και στο 0.85% για φορτία 4Ω, και την παραμόρφωση ενδοδιαμόρφωσης (κατά SMPTE), αντίστοιχα στο 0.57% και 0.72%. Οι μετρήσεις αρμονικής παραμόρφωσης χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν ο θόρυβος (0.61% και 0.82% για φορτία 8/4Ω) είναι ένδειξη για καλές επιδόσεις σε θέματα θορύβου. Στο επίπεδο των στατικών μετρήσεων αυτό επιβεβαιώνεται από τον λόγο σήματος προς θόρυβο (με στάθμη αναφοράς αυτήν που αντιστοιχεί σε ισχύ εξόδου 1Wrms/8Ω) ο οποίος βρέθηκε στα -80.6dBr(A), τιμή που μπορεί να θεωρηθεί ως πολύ καλή.
Η απόκριση συχνότητας με ωμικό φορτίο είναι πρακτικώς επίπεδη μέχρι τα 60kHz όπου εμφανίζεται αποκοπή 0.5dBr (σε πλήρη συμφωνία με τα χαρακτηριστικά που δίνει η εταιρία) και έχει ως βασικό γνώρισμα μια πολύ μικρή κλίση η οποία ξεκινά από πολύ νωρίς (στα 20kHz η απόκλιση είναι κοντά στο 0.3dBr). Η ομοιότητα μεταξύ των καναλιών ήταν πολύ καλή με διαφορές μικρότερες το 0.1dB). Με σύνθετο φορτίο, η απόκριση φαίνεται να διαμορφώνεται πολύ ήπια από την μεταβαλλόμενη αντίσταση, εμφανίζοντας μια αιχμή περί τα 0.2dBr στις χαμηλές συχνότητες και μια βύθιση 0.5dBr κοντά στα 3kHz, συμπεριφορά που είναι αναμενόμενη με δεδομένο το συντελεστή απόσβεσης.
Το φάσμα του σήματος εξόδου με σήμα 1kHz στην είσοδο περιλαμβάνει μια σειρά αρμονικών, ισχυρότερη των οποίων είναι η δεύτερη (κοντά στα -50dBr). Ανάμεσα στις αρμονικές μπορεί κανείς να διακρίνει τα προϊόντα ενδοδιαμόρφωσης από τον θόρυβο του τροφοδοτικού τα οποία βρίσκονται σε πολύ χαμηλή στάθμη γύρω και κάτω από τα -100dBr.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax. Φορτίο 8Ω (πράσινη/κόκκινη καμπύλη), σύνθετο φορτίο (πορτοκαλί/ματζέντα).

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax/8Ω.

Με φορτίο 4Ω, το φάσμα των αρμονικών δεν μεταβάλλεται σημαντικά αν και μπορεί κανείς να διακρίνει ότι οι συνιστώσες του είναι κάπως υψηλότερες σε στάθμη και ότι οι περιττές αρμονικές επικρατούν ελάχιστα.
Το φάσμα ενδοδιαμόρφωσης (με σήμα 19/20kHz σε αναλογία 1:1) περιλαμβάνει τις αναμενόμενες συνιστώσες (μαζί με αυτές που σχετίζονται με τον θόρυβο) σε αρκετά χαμηλές στάθμες, γύρω και κάτω από τα -60dBr τόσο με φορτίο 8Ω...

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax/4Ω.

Φάσμα ενδοδιαμόρφωσης 19/20kHz 1:1, στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax/8Ω.

... όσο και με φορτίο 4Ω, όπου οι τιμές ανεβαίνουν ελάχιστα, όπως θα μπορούσε να προβλέψει κανείς βλέποντας και την αντίστοιχη στατική μέτρηση (η οποία, πάντως, έχει γίνει με διαφορετικό είδος σήματος). Δώστε προσοχή στο ότι η οριζόντια κλίμακα των διαγραμμάτων αυτών είναι γραμμική και όχι λογαριθμική.
Το φάσμα του θορύβου χωρίς σήμα και με την είσοδο βραχυκυκλωμένη περιλαμβάνει, κατά κύριο λόγο, τις βασικές συχνότητες του hum (50/100Hz) και τα προϊόντα ενδοδιαμόρφωσής τους σε πολύ χαμηλές στάθμες (κάτω από τα -80dBr με στάθμη αναφοράς αυτήν που αντιστοιχεί στο 1Wrms/8Ω). O ενισχυτής είναι πολύ αθόρυβος στην περιοχή των υψηλών συχνοτήτων, όπου υπάρχουν ελάχιστα ευρήματα που ξεχωρίζουν, δείγμα ότι τα κυκλώματα ελέγχου είναι καλά απομονωμένα από το βασικό κύκλωμα του ενισχυτή.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα ενδοδιαμόρφωσης 19/20kHz 1:1, στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax/4Ω.

Φάσμα θορύβου, στάθμη αναφοράς: 1Wrms/8Ω, είσοδος βραχυκυκλωμένη.

Η αρμονική παραμόρφωση (THD+N) σε συνάρτηση με την συχνότητα κινήθηκε στην περιοχή του 0.2-0.3% για τις χαμηλές συχνότητες και πάνω από το 1kHz έδειξε μια ήπια ανοδική τάση, μέχρι το 1% περίπου όπου και παρέμεινε σταθερή μέχρι το άνω όριο της μέτρησης (20kHz). Με φορτίο 4Ω η συμπεριφορά ήταν πανομοιότυπη με τις τιμές να είναι λίγο αυξημένες στην περιοχή των χαμηλών.
Το τελικό στάδιο του MK 2240 φάνηκε να έχει ομαλή συμπεριφορά σε θέματα παραμόρφωσης σε σχέση με την ισχύ εξόδου. Τα σχετικά διαγράμματα δείχνουν μια ήπια αυξητική τάση μέχρι το σημείο όπου η υπερφόρτωση αρχίζει να κάνει την εμφάνισή της, κοντά στα 44Wrms όταν το φορτίο είναι 8Ω και στα 54Wrms όταν το φορτίο είναι 4Ω.

Thumbnail Thumbnail

THD+N σε συνάρτηση με την συχνότητα. Έξοδος: 1/3 Pmax/8Ω (πράσινη καμπύλη), 1/3Pmax/4Ω (κόκκινη).

THD+N σε συνάρτηση με την ισχύ εξόδου. Φορτίο 8Ω (πράσινη καμπύλη) και 4Ω (κόκκινη καμπύλη).

Τέλος, ο MK 2240 αποδείχθηκε ένας ιδιαίτερα γρήγορος ενισχυτής με χρόνο ανόδου 1.12μS (ο οποίος αντιστοιχεί σε ένα συμβατικό εύρος λίγο μεγαλύτερο από τα 300kHz) και ρυθμό ανύψωσης 38V/μS. Η σχετική κυματομορφή περιλαμβάνει ελάχιστο overshoot και παραμόρφωση.

Thumbnail

Απόκριση σε τετραγωνικό σήμα 1kHz. Μέγιστη τάση εξόδου σε φορτίο 8Ω. Οριζόντιος άξονας: 5μS/Div, κατακόρυφος άξονας: 10/Div.