Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 27/10/2015

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

ΦΩΣ 211

ΦΩΣ 211

ΦΩΣ 211

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή)
Περιγραφή: Ολοκληρωμένος ενισχυτής σε τάξη Α με στάδιο εξόδου single ended.
Λυχνίες: 2x 6072 (διπλοτρίοδοι, GE/NOS, στάδιο εισόδου), 2x 5687 (διπλοτρίοδοι, Tung-Sol/NOS, ενισχύτριες/οδηγήτριες) 2x 211 (τρίοδοι άμεσης θέρμανσης, Shuguang, εξόδου).
Μετασχηματιστές: Lundhal (εξόδου), Γιατράς (τροφοδοσίας).
Τροφοδοτικό: 4xGZ37 (Mullard, NOS) αποπνικτικό πηνίο (NOS).
Είσοδοι: 3x line (single ended, RCA).
Έξοδοι: 1x ηχείων.
Άλλα χαρακτηριστικά: Χωρίς ανάδραση, είσοδος άμεσης σύζευξης χωρίς πυκνωτές.
Τιμή - Πληροφορίες
ΦΩΣ 211: €6.500,-
Πληροφορίες: Ακουστική Κρήτης, τηλ.: 282-1097.508 (210-964.9420 για την Αθήνα)
web: http://www.akoustiki-kritis.com/