Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 14/02/2023

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

Μετατροπέας d/a - Εξωτερικό τροφοδοτικό

Merason frérot - pow1

Merason frérot - pow1

Merason frérot

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή)
Περιγραφή: Μετατροπέας d/a
Ψηφιακές είσοδοι: 2x ομοαξονική (RCA), 2x οπτική (Toslink), 1x USB (USB-B)
Sample rates: 24-bit/192kHz
Αναλογικές έξοδοι: 1x single ended (RCA), 1x balanced (XLR)
Άλλες δυνατότητες: Εξωτερικό τροφοδοτικό (pow1)
Διαστάσεις: 225x50x180 (πxυxβ)
Βάρος: 0.995kg
Τιμή - Πληροφορίες
Merason frérot: €1.300
Merason pow1: €850
Πληροφορίες: Melody Club, τηλ.: 210-6813.773, web: https://melodyclub.gr/, https://merason.com/