Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 28/02/2023

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

Ηχείο Δαπέδου

Estelon YB Mk II

Estelon YB Mk II

Estelon YB Mk II

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή)
Περιγραφή: Ηχείο Δαπέδου
Δρόμοι/Μεγάφωνα: 3/3
Μεγάφωνα: 1x τουίτερ ίντσας (Scan-Speak Illuminator), 1x μιντ 5.8 ιντσών (Scan-Speak Revelator), 1x γούφερ 8 ιντσών (Seas)
Φόρτιση: Κλειστού τύπου
Ευαισθησία: 86dBSPL/1m/2.83V
Ονομαστική αντίσταση: 6Ω (ελάχιστη 3Ω/52Hz)
Απόκριση συχνότητας: 30Hz-40kHz
Άλλες δυνατότητες: Μαγνητικά προστατευτικά πλέγματα, επιλογή φινιρισμάτων
Διαστάσεις: 332x1260x394 (πxυxβ)
Βάρος: 45kg
Τιμή - Πληροφορίες
Estelon YB Mk II: €24.900
Πληροφορίες: Element Audio, τηλ.: 210-491.8790, web: https://www.elementaudio.gr/, https://estelon.com/