Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 01/02/2022

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

Μετατροπέας D/A

MSB Technology Discrete DAC

MSB Technology Discrete DAC

MSB Technology Discrete DAC

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή)
Περιγραφή: Μετατροπέας D/A.
Μετατροπή D/A: 2x άρθρωμα Prime (Custom Ladder DAC).
Sample rates: 44.1kHz-3,072MHz, 16bit-32bit (ανάλογα με την είσοδο).
Clock: Ενσωματωμένο, με δύο ταλαντωτές και έξοδο Word Sync.
Ψηφιακές είσοδοι: 1x ομοαξονική (RCA), 2x οπτική (Toslink), 1x AES/EBU (XLR), sample rate: 24-bit/192kHz, DSD/DoP (Base Output Stage).
Αναλογικές έξοδοι: 1x Balanced (XLR).
Aρθρώματα (στο δείγμα της δοκιμής): 1x Network Renderer V2 (RJ45, 32/768, DSD 4x, MQA, Roon Endpoint), 1x ProUSB/ProISL (Type B, 24/768, DSD 8x, γαλβανική απομόνωση, οπτική μεταφορά δεδομένων).
Άλλες δυνατότητες: Ρύθμιση στάθμης, τηλεχειριστήριο.
Διαστάσεις: 432x305x51 (mm, πxβxυ).
Βάρος: 8,2kg.
Τιμή - Πληροφορίες
Discrete DAC/Base Output Stage/Τροφοδοτικό: €13.400
Network Renderer V2: € 2.300
ProUSB/ProISL: €1.175
Πληροφορίες: Melody Club, τηλ.: 210-6813.773, web: https://melodyclub.gr/, https://www.msbtechnology.com/