Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 01/02/2022

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

Μετατροπέας D/A

MSB Technology Discrete DAC

MSB Technology Discrete DAC

Ο Discrete είναι μια κατασκευή χαμηλών τόνων, με σασί από μονοκόμματο αλουμίνιο χαμηλού ύψους, το κύριο χαρακτηριστικό της οποίας είναι η μεγάλη, ευανάγνωστη από μεγάλη απόσταση, οθόνη όπου προβάλλονται οι απαραίτητες πληροφορίες και το μενού μέσω των οποίων γίνονται οι διάφορες επιλογές και ρυθμίσεις που αφορούν στην λειτουργία του μετατροπέα. Η οθόνη είναι custom, της MSB και αποτελείται από 119 LED ρυθμιζόμενης φωτεινότητας. Στην πρόσοψη, επίσης, ο χρήστης έχει στη διάθεσή του το ρυθμιστικό στάθμης, τον επιλογέα εισόδων και τον διακόπτη εισόδου στο μενού. Σε ό,τι αφορά τις εισόδους, υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα ενεργοποίησης ενός auto mode, το οποίο επιλέγει την ενεργή είσοδο με βάση μια συγκεκριμένη ιεραρχία. Η συσκευή συνοδεύεται από ένα πολύ καλής ποιότητας τηλεχειριστήριο, μέσω του οποίου μπορεί να ελεγχθούν όλες οι λειτουργίες καθώς και τα τρανσπόρτ της MSB. Το τηλεχειριστήριο είναι επαναφορτιζόμενο μέσω θύρας USB.

MSB Technology Discrete DAC

Το σασί του Discrete είναι κατασκευασμένο από μασίφ αλουμίνιο και έχει μικρό ύψος. Το user interface είναι απλό, αλλά αυτό που τραβάει αμέσως την προσοχή είναι η μεγάλη, ευανάγνωστη από μεγάλη απόσταση οθόνη.

Η πίσω πλευρά της συσκευής χωρίζεται, λειτουργικά, σε δύο ζώνες. Στην μία (αριστερά) περιλαμβάνονται οι βασικές είσοδοι και έξοδοι του Discrete, αυτές, δηλαδή, τις οποίες περιλαμβάνει η συσκευή όπως παραδίδεται στον αγοραστή. Εδώ, έχουμε ένα τυπικό πακέτο συμβατικών ψηφιακών εισόδων (ομοαξονική, δύο οπτικές και AES/EBU), έξοδο σήματος χρονισμού (Word Sunc Out) καθώς και αναλογικές balanced εξόδους. Σε αυτή την περιοχή της πίσω πλευράς, επίσης, συνδέεται το εξωτερικό τροφοδοτικό, με ειδικό “διπλό” βύσμα στην δική μας περίπτωση, καθώς είχαμε στη διάθεσή μας το βασικό “Dual Link” τροφοδοτικό της εταιρίας. Όλα αυτά περιλαμβάνονται σε ένα άρθρωμα που ονομάζεται Base Output Stage και μπορεί να επιλεγεί σε balanced ή single ended εκδοχή. Στην δεύτερη περίπτωση, κρίνοντας από τις διαθέσιμες λεπτομέρειες το εγγενές balanced σήμα της εξόδου μετατρέπεται σε single ended με μετασχηματιστές balun.

MSB Technology Discrete DAC

Το display κατασκευάζεται από την ίδια την MSB και αποτελείται από 119 LED. Σε κατάσταση ηρεμίας δείχνει απλώς την θέση του εξασθενητή. Το “V” της ένδειξης υποδηλώνει την ενεργοποίηση του Video Mode, το οποίο διευκολύνει την χρήση του μετατροπέα σε μεικτά συστήματα ήχου εικόνας, ώστε να ελαχιστοποιείται το latency.

MSB Technology Discrete DAC

Το ρυθμιστικό στάθμης έχει πολύ καλή αίσθηση. Αν υπάρχει εξωτερικός προενισχυτής, μπορεί να απενεργοποιηθεί. Τα σημεία στήριξης του σασί είναι διαμορφωμένα ως κώνοι και είναι εμφανής η “φωλιά” στο επάνω μέρος, όπου θα τοποθετηθεί ένα άλλο σασί της MSB.

H δεύτερη ζώνη (δεξιά) της πίσω πλευράς είναι το αρθρωτό μέρος του Discrete. Εδώ, ο χρήστης μπορεί να τοποθετήσει δύο αρθρώματα της επιλογής του. H MSB προσφέρει μια σειρά από λύσεις εδώ, ξεκινώντας από συμβατικές ψηφιακές εισόδους (οι οποίες, πάντως, μπορούν να κλειδωθούν ως προς το clock, στέλνοντας το αντίστοιχο σήμα στο τρανσπόρτ), συμβατική θύρα USB (με γαλβανική απομόνωση), θύρα Ethernet (Network Renderer), καθώς επίσης και ένα οπτικό interface (ProISL), βασισμένο σε δύο οπτικές ίνες. Η επιλογή του αρθρώματος μπορεί να γίνει με βάση το επιθυμητό sample rate και την απομόνωση που προσφέρει. Στην περίπτωση του δείγματος που είχαμε στη διάθεσή μας, οι δύο θέσεις είχαν καταληφθεί από ένα Network Renderer και ένα ProISL, με το δεύτερο να είναι μέρος του πακέτου ProUSB της εταιρίας, το οποίο εκτός από το ProISL και τις οπτικές ίνες, περιλαμβάνει και ένα εξωτερικό transcoder USB/ISL, το οποίο προσφέρει πλήρη γαλβανική απομόνωση από τον host.

MSB Technology Discrete DAC

Η πίσω πλευρά περιλαμβάνει τις βασικές εισόδους/εξόδους (αριστερά) καθώς και τα δύο αρθρώματα των οποίων το περιεχόμενο αποφασίζει ο ιδιοκτήτης της συσκευής. Η εξωτερική τροφοδοσία περιλαμβάνει διαφορετικές εισόδους για το αναλογικό και το ψηφιακό τμήμα.

MSB Technology Discrete DAC

Ο Discrete της δοκιμής είχε τοποθετημένο το άρθρωμα Network Renderer V2 (αριστερά) και το άρθρωμα ProISL (δεξιά), όπου συνδέονται οι δύο οπτικές ίνες. Συνδυάζεται με ένα εξωτερικό transcoder USB/ISL.

Το εσωτερικό του Discrete είναι ιδιαίτερα... κλειστό, με την έννοια ότι τα περισσότερα κυκλώματα βρίσκονται σε δικά τους περιβλήματα, με εξαίρεση τις τοπικές σταθεροποιήσεις και τον επεξεργαστή που ελέγχει την συσκευή. Ένα μέρος της μητρικής πλακέτας φιλοξενεί τους μετατροπείς d/a, οι οποίοι έχουν την μορφή λεπτού παραλληλόγραμμου αρθρώματος. Ο Discrete χρησιμοποιεί έναν Prime DAC ανά κανάλι, την βασική έκδοση του κυκλώματος της εταιρίας (υπάρχει και ο Hybrid DAC, ο οποίος εξοπλίζει τους Reference και Select). Το επόμενο μοντέλο της σειράς, Premier, χρησιμοποιεί δύο αρθρώματα Prime. Αν και η MSB δεν δίνει πολλές λεπτομέρειες για τα κυκλώματα αυτά, γνωρίζουμε ότι βασίζονται σε μια εξελιγμένη αρχιτεκτονική ladder (δεν είναι απλώς R2R) και ότι μπορούν να λειτουργήσουν σε ένα μεγάλο εύρος clocking, από 6MHz μέχρι 50MHz, κάτι που επιτρέπει την υποστήριξη οποιουδήποτε φορμά ή ανάλυσης χωρίς τεχνικές transcoding ή resampling. Ανάλογα με την διαμόρφωσή του, ο Discrete μπορεί να δεχτεί PCM από 44.1kHz μέχρι 3,072MHz και DSD μέχρι DSD 8x, ενώ μπορεί να υποστηρίξει DSD/DoP σε όλες τις εισόδους. Το μέγιστο sample rate περιορίζεται, φυσικά, από την χρησιμοποιούμενη κάθε φορά είσοδο. Το άρθρωμα του DAC, με βάση τα όσα αναφέρει η MSB, έχει fully balanced αναλογική έξοδο η οποία οδηγείται απευθείας στα βύσματα, χωρίς την μεσολάβηση μετατροπέα i/v, ή σταδίου απομόνωσης με ενεργούς ημιαγωγούς. Κάθε άρθρωμα Prime δοκιμάζεται ξεχωριστά και τα δύο αρθρώματα είναι ταιριασμένα ως προς τα χαρακτηριστικά τους.

Αρκετό ενδιαφέρον έχει και το clock της συσκευής. Αν και ο Discrete βασίζεται σε μια μια απλή λύση, η οποία περιλαμβάνεται στο Base Output Stage, εν τούτοις, έχουμε να κάνουμε με ένα κύκλωμα που χρησιμοποιεί δύο ξεχωριστούς ταλαντωτές, έναν για κάθε βασική συχνότητα (44,1kHz και 48kHz), ώστε να μην απαιτείται κάποιο είδος επεξεργασίας (για παράδειγμα στάδιο ASRC) και, επιπροσθέτως, ο ταλαντωτής που δεν χρησιμοποιείται, τίθεται εκτός λειτουργίας ώστε να μην εισάγει θόρυβο.

MSB Technology Discrete DAC

Τέσσερα από τα διαθέσιμα αρθρώματα της MSB. Είναι συμβατά με όλους τους μετατροπείς της εταιρίας.

MSB Technology Discrete DAC

Η συσκευή της δοκιμής συνοδευόταν από το βασικό τροφοδοτικό της εταιρίας (Dual Link).

MSB Technology Discrete DAC

Το εσωτερικό του Discrete αφήνει πολλά... στη φαντασία. Επάνω αριστερά φαίνεται η θέση των αρθρωμάτων του DAC, κάτω αριστερά βρίσκεται το τροφοδοτικό και η αναλογική έξοδος, στο μέσον διακρίνεται το clock και οι απομονωμένες ηλεκτρικές ψηφιακές είσοδοι ενώ δεξιά βρίσκονται τα δύο αρθρώματα. Επάνω δεξιά, διακρίνεται ο επεξεργαστής που ελέγχει την συσκευή.

MSB Technology Discrete DAC

Ο Discrete χρησιμοποιεί έναν Prime DAC ανά κανάλι. Αυτά τα αρθρώματα τα έχει αναπτύξει η ίδια η MSB και είναι ταιριασμένα σε κάθε συσκευή. Το μεταλλικό περίβλημα εξασφαλίζει την θερμική ισορροπία του κυκλώματος.