Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 18/10/2022

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

Ολοκληρωμένος ενισχυτής

FIM Audio TK005 D

FIM Audio TK005 D

Στο τυπικό όριο του ψαλιδισμού (0,3% THD+N), o TK005 D απέδωσε 165Wrms ανά κανάλι σε φορτίο 8Ω και 306Wrms ανά κανάλι με φορτίο 4Ω. Με συντελεστή αύξησης της ισχύος 1,85 φαίνεται να είναι ένας ενισχυτής με σημαντικά αποθέματα ρεύματος, ικανός να οδηγήσει ένα δύστροπο ηχείο. Ο συντελεστής απόσβεσης υπολογίστηκε λίγο πάνω από το 310, μια τιμή που εξασφαλίζει άψογη απόκριση συχνότητας, ανεξαρτήτως της διακύμανσης στο μέτρο της αντίστασης των ηχείων.
Στο επίπεδο των παραμορφώσεων, οι στατικά μετρημένες τιμές δείχνουν ένα κύκλωμα με εξαιρετική συμπεριφορά, καθώς, με φορτίο 8Ω, η συνολική αρμονική παραμόρφωση έπεσε μέχρι το 0,0006% στις χαμηλές συχνότητες με μετρίως αυξητικές τάσεις στις υψηλές συχνότητες (0,003% στα 10kHz, στο 1/3 της μέγιστης ισχύος). Η συνολική αρμονική παραμόρφωση και ο θόρυβος δεν ξεπέρασε το 0,0032% και η κατάσταση δεν έδειξε σημαντικά ίχνη επιδείνωσης όταν το φορτίο έγινε 4Ω, με τις αντίστοιχες τιμές να είναι 0,0009% (THD, 1kHz), 0,0019% (THD, 10kHz) και 0,004% (THD+N, 1kHz). Σε παρόμοια λογική κινήθηκε και η παραμόρφωση ενδοδιαμόρφωσης (SMPTE, 0,00059%/8Ω και 0,00107%/4Ω, πάντα με αναφορά στο 1/3 της μέγιστης ισχύος).
Ο θόρυβος παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, με την σχετική μέτρηση να βρίσκεται στα -77dB(A) με αναφορά το 1Wrms/8Ω και την δυναμική περιοχή να υπολογίζεται στα 94dB. Όλες οι στατικές μετρήσεις έγιναν μέσω φίλτρου διέλευσης χαμηλών συχνοτήτων.
Η απόκριση συχνότητας του ενισχυτή, με ωμικό φορτίο 8Ω στην έξοδο, είναι πρακτικώς επίπεδη μέχρι την περιοχή των 50kHz με μια ελάχιστη τάση ενίσχυσης των πολύ υψηλών συχνοτήτων που είναι, πάντως, μικρότερη των 0,2dB. Στο κάτω άκρο δεν υπάρχει καμία τάση αποκοπής, μέχρι τα 10Hz. Με σύνθετο φορτίο, η μέτρηση “δείχνει” τον υψηλό συντελεστή απόσβεσης. Χρειάζεται προσπάθεια για να διακρίνεις μια μικρή εξασθένηση με κέντρο τα 3kHz, πολύ μικρότερη του 0,1dB, εντελώς ανάξια σχολιασμού. Η ισορροπία των καναλιών είναι εξαιρετική, με τις διαφορές να μην ξεπερνούν το 0,1dB.
Το φάσμα της εξόδου με σήμα 1kHz στην είσοδο, με αναφορά το 1/3 της μέγιστης ισχύος στα 8Ω, περιλαμβάνει μια τρίτη αρμονική λίγο πάνω από τα -100dBr (η ισχυρότερη) με το σύνολο των υπόλοιπων αρμονικών να βρίσκεται στην περιοχή των -110dBr.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax. Φορτίο 8Ω (πράσινη/κόκκινη καμπύλη), σύνθετο φορτίο (πορτοκαλί/ιώδης).

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax/8Ω.

Με φορτίο 4Ω, η συνολική εικόνα του φάσματος δεν αλλάζει καθώς και εδώ ισχυρότερη αρμονική είναι η τρίτη, αλλάζουν όμως οι στάθμες των ευρημάτων. Εδώ η τρίτη αρμονική βρίσκεται λίγο πάνω από τα -80dBr και η δεύτερη αρμονική κοντά στα -90dBr. Οι υπόλοιπες αρμονικές βρίσκονται γύρω και κάτω από τα -100dBr. Μιλάμε, δηλαδή για πολύ χαμηλές παραμορφώσεις, συνολικά.
Το φάσμα ενδοδιαμόρφωσης, με φορτίο 8Ω, είναι ιδιαίτερα καθαρό. Οι συνιστώσες τρίτης τάξης βρίσκονται λίγο κάτω από τα -90dBr, η πέμπτη τάξη κάτω από τα -120dBr και η πρώτη τάξη είναι “θαμμένη” στο θόρυβο, κάτω από τα -120dBr.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax/4Ω.

Φάσμα ενδοδιαμόρφωσης. Σήμα 19kHz/20kHz, 1:1, στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax/8Ω.

Ο ενισχυτής ζωηρεύει όταν το φορτίο γίνει 4Ω, αλλά οι στάθμες των συνιστωσών παραμένουν χαμηλές, με την τρίτη τάξη να φτάνει τα -80dBr, την πέμπτη τα -110dBr και την πρώτη να βρίσκεται στην περιοχή των -105dBr.
To φάσμα του θορύβου περιλαμβάνει σαφή ίχνη από την συχνότητα της τροφοδοσίας (50/100Hz) και των υποπροϊόντων της. Ο θόρυβος στην έξοδο που σχετίζεται με το δίκτυο τροφοδοσίας ξεπερνά, ελάχιστα, το 1mVrms. Οι στάθμες των συνιστωσών στο φάσμα, δεν ξεπερνούν τα -80dBr (με αναφορά το 1Wrms/8Ω. Ψηλά, ο θόρυβος βρίσκεται στην περιοχή των -100dBr, με εξαίρεση με ισχυρή αιχμή πολύ κοντά στο όριο της μέτρησης.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα ενδοδιαμόρφωσης. Σήμα 19kHz/20kHz, 1:1, στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax/4Ω.

Φάσμα θορύβου χωρίς σήμα στην είσοδο. Στάθμη αναφοράς: 1Wrms/8Ω

Αυτή η αιχμή φαίνεται καλύτερα αν αυξηθεί η ανάλυση στον άξονα της συχνότητας και εντοπίζεται κοντά στα 88kHz. Δεν φαίνεται να σχετίζεται με τον θόρυβο μεταγωγής του σταδίου εξόδου (αυτόν θα τον δούμε αλλού), αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μπορέσαμε να βρούμε την πηγή του. Η στάθμη του είναι, πάντως, χαμηλή (στα -55dBr με αναφορά το 1Wrms//8Ω.
Η μεταβολή της αρμονικής παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την συχνότητα δεν κρύβει εκπλήξεις. Η συμπεριφορά του ενισχυτή είναι σταθερή, με τις τιμές να μειώνονται όσο αυξάνεται η ισχύς στην έξοδο. Στο 1/3 της ισχύος, η καμπύλη βρίσκεται στο 0,004%.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα θορύβου χωρίς σήμα στην είσοδο, εύρος 85-95kHz. Στάθμη αναφοράς: 1Wrms/8Ω

THD+N σε συνάρτηση με την συχνότητα. Έξοδος: 1Wrms/8Ω (πράσινη καμπύλη), 10Wrms/8Ω (πορτοκαλί), 1/3 Pmax/8Ω (ιώδης).

Με φορτίο 4Ω η μεταβολή της αρμονικής παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την συχνότητα ακολουθεί την ίδια λογική. Στο 1/3 της μέγιστης ισχύος οι τιμές βρίσκονται λίγο πάνω από το 0.01%.
Η παραμόρφωση σε συνάρτηση με την ισχύ εξόδου έχει την αναμενόμενη μορφή, αν και υπάρχει μια σχετική διαφοροποίηση στον τρόπο που συμπεριφέρεται το στάδιο εξόδου όταν το φορτίο γίνεται 4Ω, όπου εμφανίζεται μια αύξηση της παραμόρφωσης πριν το όριο ψαλιδισμού. Οι καμπύλες επιβεβαιώνουν, πάντως, τις μετρήσεις ισχύος.

Thumbnail Thumbnail

THD+N σε συνάρτηση με την συχνότητα. Έξοδος: 1Wrms/4Ω (πράσινη καμπύλη), 10Wrms/4Ω (κόκκινη), 1/3 Pmax/4Ω (πορτοκαλί).

THD+N σε συνάρτηση με την ισχύ εξόδου. Φορτίο 8Ω (πράσινη καμπύλη) και 4Ω (κόκκινη καμπύλη).

Η απόκριση του ενισχυτή σε τετραγωνικό σήμα (1kHz, έξοδος 50Vpp, φορτίο 8Ω) είναι ιδιαίτερα ομαλή με ελάχιστο overshoot. Ο χρόνος ανόδου υπολογίστηκε στα 6,24μs (χρόνος πτώσης 5,4μs) και ο ρυθμός ανύψωσης 8,3V/μs, πολύ υψηλότερος από τον ελάχιστο απαιτούμενο για τις συνθήκες της μέτρησης (0,16V/μs). Όπως συμβαίνει, συχνά, σε ενισχυτές με διακοπτικό στάδιο εξόδου, στην κυματομορφή είναι εμφανής και η συχνότητα switching.
Τέλος, το φάσμα της εξόδου στην περιοχή των πολύ υψηλών συχνοτήτων (εύρος 10MHz) είναι πολύ καθαρό και το μοναδικό εύρημα που ξεχωρίζει είναι η συχνότητα switching των αρθρωμάτων, στην περιοχή των 500kHz.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση σε τετραγωνικό σήμα 1kHz. Τάση εξόδου 50Vpp σε φορτίο 8Ω. Οριζόντιος άξονας: 10μS/Div, κατακόρυφος άξονας:8V/Div.

Φάσμα θορύβου πολύ υψηλών συχνοτήτων. Εύρος: 10MHz, κέντρο 5MHz.