Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 07/04/2020

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

ΕΝΕΡΓΟ ΗΧΕΙΟ

Rois Acoustics IQ-2

Rois Acoustics IQ-2

Η εργαστηριακή αξιολόγηση του IQ-2 αφορά το παθητικό ηχείο, επομένως δεν περιλαμβάνει επιδόσεις που σχετίζονται με τα ηλεκτρονικά του συστήματος. Ως φορτίο, η συμπεριφορά του είναι τυπικά καλή, με την ελάχιστη αντίσταση να μην πέφτει κάτω από τα 4Ω (4.7Ω στα 180Hz) και την μέγιστη να φθάνει τα 31Ω (4.1kHz). Η διακύμανση της ηλεκτρικής φάσης κινείται στην ίδια λογική με την σχετική καμπύλη να κυμαίνεται μεταξύ +44° και -50° (στις υψηλές συχνότητες). Τα ευρήματα αυτά κάνουν το IQ-2 ένα ηχείο που θα οδηγηθεί εύκολα (αν και θα ζεστάνει τον ενισχυτή του), κάτι που έχει πρακτικό ενδιαφέρον για την περίπτωση που κάποιος θα συνθέσει ένα παθητικό σύστημα.
Η ψευδοανηχοϊκή μέτρηση της ευαισθησίας επί του άξονα (μέχρι τα 300Hz) αποκαλύπτει μια μονάδα με αρκετά ομοιογενή μεσαία περιοχή και ενισχυμένες υψηλές συχνότητες, χωρίς σοβαρά προβλήματα συντονισμού του θόλου γύρω και πάνω από τα 20kHz.

Thumbnail Thumbnail

Μέτρο και φάση της εμπέδησης (πράσινη και κόκκινη καμπύλη αντιστοίχως).

Διάγραμμα ευαισθησίας (dBSPL/1m/2.83Vrms). Ψευδοανηχοϊκή μέτρηση επί του άξονα (συχνότητες πάνω από τα 300Hz).

Η συνολική απόκριση του ηχείου (με splicing near field και ψευδοανηχοϊκής μέτρησης) αποκαλύπτει έναν χαρακτήρα με σχετικών τονισμένα άκρα του φάσματος, ο οποίος γίνεται, πάντως, ομαλοποιείται στην περισσότερο ρεαλιστική μέτρηση η οποία περιλαμβάνει την μέση ακτινοβολία του ηχείου στην περιοχή των υψηλών συχνοτήτων, λαμβάνονταςι υπόψιν της και μετρήσεις εκτός άξονα (listening window, ±10° στον οριζόντιο και τον κατακόρυφο άξονα.
Η βηματική απόκριση είναι τυπικώς καλή με ομαλή μετάβαση από το τουίτερ στο γούφερ, χωρίς ίχνη έντονων συντονισμών και με, επίσης, ομαλή απόσβεση.

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα ευαισθησίας (dBSPL/1m/2.83Vrms) με εξομάλυνση 1/3oct. Συνδυασμός far field/near field μέτρησης. Μέτρηση επί του άξονα (πράσινη καμπύλη) και μέση τιμή μετρήσεων εκτός άξονα (listening window, κόκκινη καμπύλη).

Βηματική απόκριση.

Το IQ-2 είναι ένα αρκετά καθαρό ηχείο με τα δεδομένα της κατηγορίας τιμής. Το διάγραμμα αποσβεννυμένων φασμάτων αποκαλύπτει δύο εμφανείς συντονισμούς, με τον ισχυρότερο να βρίσκεται στα 1.4kHz περίπου (3.1ms) και τον δεύτερο στα 10kHz (1.9ms). Οι πολικές αποκρίσεις στο οριζόντιο επίπεδο περιγράφουν ένα ηχείο με τυπική συμπεριφορά εκτός άξονα, κύριο χαρακτηριστικό της οποίας είναι η ομαλή (και σχετικώς γρήγορη) εξασθένηση στις υψηλές συχνότητες (και ίχνη beaming στο όριο των 20kHz). Με βάση τις σχετικές καμπύλες, η ακρόαση του IQ-2 θα πρέπει να γίνεται επί του άξονα, αν θέλει κανείς να εκμεταλλευθεί όλες τις δυνατότητες του και, εδώ, η δυνατότητα περιστροφής του τουίτερ έχει πραγματική χρησιμότητα.

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα CSD (αποσβεννυμένων φασμάτων), ψευδοανηχοϊκή μέτρηση στον ακουστικό άξονα.

Διάγραμμα πολικής απόκρισης στο οριζόντιο επίπεδο. Συχνότητες: 1kHz (κόκκινη καμπύλη), 2kHz (πράσινη καμπύλη), 4kHz (γκρι καμπύλη), 8kHz (πορτοκαλί καμπύλη), 16kHz (μοβ καμπύλη) και 20kHz (μπλε καμπύλη).

Στο κατακόρυφο επίπεδο, η ακτινοβολία του ηχείου είναι, επίσης, αρκετά ομαλή. Με εξαίρεση τις αρνητικές γωνίες (δηλαδή για θέσεις κάτω από τον άξονα), ο ακροατής έχει κάποια ελευθερία, τουλάχιστον μέχρι τις 15°. Πάνω από αυτή την θέση, οι υψηλές συχνότητες εξασθενούν αρκετά γρήγορα.
Τέλος, η καμπίνα του IQ-2 αποδείχθηκε αρκετά στιβαρή. Η μέτρηση των επιταχύνσεων της μπάφλας αποκαλύπτει τέσσερις συντονισμούς, όλους κάτω από τα -55dBm/s2, πιθανώς η μαλακή επίστρωση του φινιρίσματος να παίζει, εδώ τον ρόλο της, ενώ η πλευρική επιφάνεια είναι σαφώς πιο ήσυχη.

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα πολικής απόκρισης στο κατακόρυφο επίπεδο. Συχνότητες: 1kHz (κόκκινη καμπύλη), 2kHz (πράσινη καμπύλη), 4kHz (γκρι καμπύλη), 8kHz (πορτοκαλί καμπύλη), 16kHz (μοβ καμπύλη) και 20kHz (μπλε καμπύλη).

Στάθμη επιταχύνσεων της μπάφλας (κόκκινη καμπύλη) και του πλευρικού τοιχώματος της καμπίνας (πράσινη).