Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 14/07/2020

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΗΣ PHONO

Leema Acoustics Elements Ultra Phono

Leema Acoustics Elements Ultra Phono

Ρυθμισμένος για κέρδος 36dB (MM) και 21dB (MC), ο Ultra χρειάστηκε 5,17Vrms και 0,403Vrms για έξοδο 316mVrms αντιστοίχως. Η υπερφόρτωση εκδηλώθηκε στα 120mVrms και στα 4.36mVrms για σήματα MM και MC (με την στάθμη εξόδου να ξεπερνά κατά τι τα 7Vrms), κάτι που αντιστοιχεί σε περιθώριο υπερφόρτωσης 27,3dB και για τις δύο περιπτώσεις, μια επίδοση που θα πρέπει να θεωρηθεί ως πολύ καλή.
Οι στατικά μετρημένες παραμορφώσεις της συσκευής κινήθηκαν σε πολύ καλά επίπεδα. Μετρήσαμε 0.0032% και 0,0044% THD για ρυθμίσεις MM και MC αντιστοίχως, τιμές που ανέβηκαν, όπως ήταν αναμενόμενο, στα 0,00496% και 0.3081% όταν η μέτρηση περιέλαβε και τον θόρυβο (THD+N).
Οι επιδόσεις θορύβου της συσκευής κινήθηκαν σε αξιοπρόσεκτα επίπεδα. Με στάθμη αναφοράς τα 316mVrms (1kHz), μετρήσαμε -76dBr(A) για σήματα MM και -68,5dBr(A) για σήματα MC με την δυναμική περιοχή της συσκευής να βρίσκεται στα 93,2dB (ΜΜ) και στα 76,5dB (MC), επιδόσεις που είναι κορυφαίες για την κατηγορία, με βάση τις συσκευές που έχουμε δοκιμάσει μέχρι σήμερα. Η προσοχή στις λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά την κατασκευή και το routing “φαίνεται” στις μετρήσεις της διαφωνίας καναλιών. Για σήματα στάθμης MM, μετρήσαμε -93,6dBr (με αναφορά τα 316mVrms/10kHz) ενώ οι επιδόσεις για σήματα στάθμης MC ήταν στα -61,7dBr, με τις ίδιες συνθήκες μέτρησης.
Για κάποιο λόγο η Leema δεν δίνει επιδόσεις σε ό,τι αφορά την ακρίβεια αποέμφασης, χάνοντας έτσι μια ευκαιρία να κάνει εντύπωση. Ο προενισχυτής αποδείχθηκε ιδιαίτερα ακριβής για την κατηγορία τιμής, με την μέγιστη απόκλιση να εμφανίζεται στην χρονική σταθερά των 318μs (+0.12dB) και τις διαφορές μεταξύ των καναλιών να παραμένουν κάτω από το 0.1dB και στα τρία σημεία μέτρησης. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στο διάγραμμα της απόκρισης συχνότητας όπου οι σχετικές καμπύλες παραμένουν πεισματικά επίπεδες από τα 20Hz μέχρι το όριο της μέτρησης, στα 40kHz. Το φίλτρο πολύ χαμηλών συχνοτήτων επιδρά από σχετικώς υψηλή συχνότητα με τα -3dB να βρίσκονται λίγο πάνω από τα 20Hz.

Thumbnail Thumbnail

Καμπύλη αποέμφασης RIAA. Στάθμη αναφοράς: -10dBV/ΜΜ. Χωρίς υποηχητικό φίλτρο (κόκκινη/πράσινη καμπύλη), με υποηχητικό φίλτρο (πορτοκαλί/ιώδης).

Απόκριση συχνότητας (αντισταθμισμένη καμπύλη απόκρισης μέσω αντίστροφης ισοστάθμισης RIAA). Στάθμη αναφοράς: -10dBV/ΜΜ. Χωρίς υποηχητικό φίλτρο ( πορτοκαλί/ιώδης καμπύλη), με υποηχητικό φίλτρο (ροζ/μπλε).

Το φάσμα του σήματος εξόδου με σήμα 1kHz στην είσοδο και στάθμη αναφοράς τα 316mVrms περιλαμβάνει ελάχιστα ίχνη αρμονικής παραμόρφωσης όλα κάτω από τα -100dBr και κανένα ίχνος από την συχνότητα switching του τροφοδοτικού (η οποία βρίσκεται πολύ ψηλά, πάνω από τα 100kHz, αλλά δεν φαίνεται να “λερώνει” την περιοχή μέχρι τα 40kHz). Τα 50Hz του δικτύου φαίνονται στο σχετικό διάγραμμα, αλλά βρίσκονται αρκετά χαμηλά, κάτω από τα -70dBr.
Γενικώς, η συμπεριφορά του προενισχυτή σε θέματα θορύβου κρίνεται ως πολύ καλή, κάτι που γίνεται εμφανές στο αντίστοιχο φάσμα (χωρίς σήμα στην είσοδο). Πρόκειται για μια επίδοση που είναι από τις καλύτερες που έχουμε δει και συνδυάζεται με πολύ μικρή παρουσία προϊόντων ενδοδιαμόρφωσης των 50/100Hz, τόσο στην μέτρηση με αναφορά σήμα MM, όσο και με σήμα MC (και την εμπλοκή του αντίστοιχου σταδίου). Φυσικά, λειτουργώντας σε ρυ8μό MC, η συσκευή είναι περισσότερο θορυβώδης και πάλι όμως, το μεγαλύτερο μέρος των ευρημάτων βρίσκεται κάτω από τα -80dBr κάτι που μας εξέπληξε ευχάριστα, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι τα κυκλώματα αποέμφασης ενισχύουν τον θόρυβο στις χαμηλές συχνότητες (κάτι που είναι εμφανές στα διαγράμματα).

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα του σήματος εξόδου για σήμα 1kHz. Στάθμη αναφοράς: -10dBV/ΜΜ.

Φάσμα θορύβου. Στάθμη αναφοράς: -10dBV/ΜΜ (κόκκινη καμπύλη), ΜC (πράσινη).

Τα διαγράμματα παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την συχνότητα δεν κρύβουν εκπλήξεις. Η συμπεριφορά της συσκευής στο φάσμα είναι ομοιογενής ( η βύθιση γύρω από τα 50Hz είναι ένα κλασικό υποπροϊόν της διαδικασίας μέτρησης και δεν σχετίζεται με την συσκευή) και το μόνο που θα μπορούσε να παρατηρήσει κανείς είναι ότι υπάρχει μια εμφανής διαφορά στις επιδόσεις μεταξύ των δύο καναλιών. Με δεδομένο ότι η αναλογία της αύξησης της παραμόρφωσης είναι σταθερή για την μέτρηση σε ρυθμό MM και MC, μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι η πηγή της διαφοράς βρίσκεται στα κοινά στάδια, μετά τον προ-προενισχυτή, (δηλαδή στα κυκλώματα με τους τελεστικούς ενισχυτές).
Τα διαγράμματα μεταβολής των THD/THD+N σε συνάρτηση με την στάθμη δείχνουν την αναμενόμενη συμπεριφορά. Η αρμονική παραμόρφωση παραμένει σχετικώς σταθερή για στάθμες από το 1Vrms και πάνω (μέχρι την έναρξη της υπερφόρτωσης) ενώ το σύνολο της παραμόρφωσης και του θορύβου μειώνεται σταθερά.

Thumbnail Thumbnail

Παραμόρφωση THD+N σε συνάρτηση με την συχνότητα. Στάθμη αναφοράς: -10dBV. ΜC (πράσινη και κόκκινη καμπύλη), MM (πορτοκαλί, ιώδης).

Παραμορφώσεις σε συνάρτηση με την στάθμη (1kHz). THD+N/MM (ιώδης καμπύλη), THD+N/MC (κόκκινη), THD/MM (πορτοκαλί), THD/MC (πράσινη).