Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 20/10/2020

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

Φωτοηλεκτρική Φωνογραφική Κεφαλή

DS Audio E1

DS Audio E1

Συσκευή_1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή)
Περιγραφή: Φωνογραφική κεφαλή/Προενισχυτής.
Κέλυφος: Αλουμίνιο.
Γεννήτρια: Φωτοηλεκτρική.
Ακίδα/Στέλεχος: Ελλειπτική, στέλεχος από αλουμίνιο.
Δύναμη ανάγνωσης: 1,6-1,8gr.
Ευαισθησία: 500mV/1kHz (έξοδος προενισχυτή).
Διαχωρισμός καναλιών: 24dB.
Μάζα: 8.1gr.
Ενδοτικότητα: 15cu.
Άλλες δυνατότητες: Απαιτεί την χρήση ειδικού προενισχυτή/ισοσταθμιστή/τροφοδοτικού (περιλαμβάνεται).
Τιμή - Πληροφορίες
DS Audio E1: €2.700 (κεφαλή και προενισχυτής/τροφοδοτικό).
Πληροφορίες: Sonus Hi-Fi, τηλ.: 210-866.0057, web: http://www.sonus-hifi.gr/, https://www.ds-audio-w.biz/