Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 03/12/2019

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

USB DAC

Schiit Audio Gungnir

Schiit Audio Gungnir

Schiit Audio Gungnir

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή)
Περιγραφή: USB DAC.
Είσοδοι: 2x ομοαξονική (RCA, BNC 75Ω), 1x οπτική (Toslink), 1x USB (v2.0).
Έξοδοι: 2x single ended (RCA), 1x balanced (XLR).
Sample Rates: 16-bit/44.1kHz - 24-bit/192kHz (από όλες τις εισόδους).
Άλλες δυνατότητες: Τεχνολογία clock regeneration Adapticlock, δυνατότητα επιλογής Multibit modules.
Διαστάσεις: 406x222x57 (mm, πxβxυ)
Βάρος: 5kg.
Τιμή - Πληροφορίες
Schiit Audio Gungnir: €899,-
Πληροφορίες: Golden Acoustics, τηλ.: 210-292.1131, web: http://www.goldenacoustics.gr/, https://www.schiit.com/