Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 19/11/2019

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΦΩΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

Lyric Audio PS 10

Lyric Audio PS 10

Η εργαστηριακή αξιολόγηση της συσκευής έγινε και από τις δύο εισόδους με την είσοδο MC να είναι ρυθμισμένη στα 100Ω. Εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά, η στάθμη αναφοράς στην έξοδο ήταν 316mVrms (-10dBV).
Το κέρδος του προενισχυτή επιβεβαίωσε πλήρως τους ισχυρισμούς του κατασκευαστή, όντας 51.8dB για την είσοδο MM και 67.8dB για την είσοδο MC, επίδοση που αντιστοιχεί με ευαισθησία 0.812mV και 0.128mV αντιστοίχως (για έξοδο -10dBV). Όπως θα περίμενε κανείς από ένα λαμπάτο κύκλωμα, τα περιθώρια υπερφόρτωσης είναι σημαντικά: Στην είσοδο κινητού μαγνήτη μετρήσαμε 21.15mVrms και στην είσοδο κινητού πηνίου 3.43mVrms, επιδόσεις που αντιστοιχούν σε ένα περιθώριο περί τα 28dB, με την μέγιστη στάθμη εξόδου να ξεπερνά κατά τι τα 8Vrms, στο όριο του ψαλιδισμού.
Ο PS 10 είναι ένας προενισχυτής με αρκετά χαμηλή παραμόρφωση καθώς μετρήσαμε THD που έφθασε το 0.011% για την είσοδο κινητού μαγνήτη και το 0.043% για την είσοδο κινητού πηνίου. Οι αριθμοί αυτοί αυξήθηκαν, όπως ήταν αναμενόμενο όταν η μέτρηση περιέλαβε και τον θόρυβο, φθάνοντας το 0.095% (ΜΜ) και το 0.416% (MC) αντιστοίχως, επιδόσεις που θα πρέπει να θεωρηθούν πολύ καλές, με δεδομένο το είδος του κυκλώματος και την (σχετικώς) χαμηλή στάθμη αναφοράς. Με την ίδια στάθμη αναφοράς, ο λόγος σήματος προς θόρυβο μετρήθηκε στα 58.4dB(A) για την είσοδο κινητού μαγνήτη και τα 44.8dB(A) για την είσοδο κινητού πηνίου, τιμές οι οποίες είναι συμβατές με αυτές που δίνει ο κατασκευαστής (αν ληφθεί υπόψιν ότι ο τελευταίος χρησιμοποιεί σημαντικά υψηλότερες στάθμες αναφοράς).
Η ακρίβεια αποέμφασης RIAA δικαιώνει πλήρως του ισχυρισμούς του κατασκευαστή, όντας πραγματικά πολύ καλή με την μέγιστη απόκλιση να μην ξεφεύγει από τα 0.2dB, τιμή η οποία παρατηρήθηκε στην χρονική σταθερά των 3180μs και τις διαφορές μεταξύ των δύο καναλιών να μην ξεπερνούν το 0.05dB, επίδοση που θα πρέπει να θεωρηθεί ως κορυφαία.
Η πολύ καλή συμπεριφορά του κυκλώματος αποέμφασης αντανακλάται, όπως θα περίμενε κανείς, στην απόκριση συχνότητας της συσκευής, η οποία παραμένει εξαιρετικά επίπεδη στο σύνολο του φάσματος με μια ήπια αποκοπή κάτω από το 1kHz, στην περιοχή των 0.2dB, με την ομοιότητα των καναλιών να παραμένει υποδειγματική.

Thumbnail Thumbnail

Καμπύλη αποέμφασης RIAA. Στάθμη αναφοράς: -10dBV/ΜΜ.

Απόκριση συχνότητας (αντισταθμισμένη καμπύλη απόκρισης μέσω αντίστροφης ισοστάθμισης RIAA). Στάθμη αναφοράς: -10dBV/ΜΜ.

Το φάσμα της εξόδου με σήμα 1kHz στην είσοδο (στάθμη αναφοράς στην έξοδο -10dBV), περιλαμβάνει ελάχιστα ίχνη αρμονικών, με μοναδική ορατή συνιστώσα την δεύτερη αρμονική, γύρω στα -80dBr, στοιχείο που δείχνει ότι έχουμε να κάνουμε με ένα κύκλωμα που δεν εισάγει παραμορφώσεις στο σήμα και διαθέτει ελάχιστα “λαμπάτο” χαρακτήρα.
Η ίδια μέτρηση μέσω της εισόδου MC, δεν κρύβει εκπλήξεις. Και εδώ υπάρχει μια ισχυρή (τρόπους του λέγειν) δεύτερη αρμονική, κοντά στα -70dBr με τις υπόλοιπες αρμονικές να διακρίνονται μετά δυσκολίας.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα του σήματος εξόδου για σήμα 1kHz. Στάθμη αναφοράς: -10dBV/ΜΜ.

Φάσμα του σήματος εξόδου για σήμα 1kHz. Στάθμη αναφοράς: -10dBV/ΜC.

Το φάσμα θορύβου για την είσοδο MM περιλαμβάνει τα αναμενόμενα, δηλαδή τις βασικές συνιστώσες που σχετίζονται με το τροφοδοτικό (στα 50/100Hz) και τα υποπροϊόντα τους, τα οποία εξασθενούν γρήγορα σε συνάρτηση με την συχνότητα. Παρόμοια συμπεριφορά αλλά με ισχυρότερες συνιστώσες μπορεί κανείς να παρατηρήσει και στην περίπτωση της εισόδου MC. Και στις δύο μετρήσεις υπάρχει μια ορατή αιχμή πάνω από τα 30kHz, δείγμα ότι ο προενισχυτής μαζεύει λίγο θόρυβο από το περιβάλλον.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα θορύβου. Στάθμη αναφοράς: -10dBV/ΜΜ.

Φάσμα θορύβου. Στάθμη αναφοράς: -10dBV/ΜC.