Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 19/11/2019

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΦΩΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

Lyric Audio PS 10

Lyric Audio PS 10

Ο PS 10 είναι μια μικρή σε πλάτος συσκευή, της οποίας η πρόσοψη δεν ξεπερνά τα 215 χιλιοστά, κάτι που η Lyric το επιτυγχάνει τοποθετώντας τον ευμεγέθη μετασχηματιστή τροφοδοσίας έξω από το σασί, σε ένα δικό του περίβλημα, το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί σε αρκετά μεγάλη απόσταση από την κυρίως συσκευή. Η σύνδεση των δύο σασί γίνεται με ένα καλώδιο μεγάλης διατομής, το οποίο μεταφέρει τόσο την τάση του δικτύου προς τον μετασχηματιστή, όσο και τις χαμηλές/υψηλές τάσεις που απαιτεί το κύκλωμα, προς τον ενισχυτή. Με τον ρευματολήπτη να βρίσκεται στο κυρίως σασί, αυτή είναι μια πρωτότυπη αρχιτεκτονική, η οποία πάντως κάνει την δουλειά: απομακρύνει τον μετασχηματιστή από τις ευαίσθητες εισόδους της συσκευής. Ο προενισχυτής χρησιμοποιεί κλειστό περίβλημα (με τις λυχνίες στο εσωτερικό και όχι εκτεθειμένες) με δυο απλές σχισμές ψύξης στο επάνω μέρος.

Lyric Audio PS 10

Ο PS 10 είναι μια λιτή σε εμφάνιση και μαζεμένη σε διαστάσεις συσκευή που μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα χωρίς να απαιτεί πολύ χώρο. Το δεύτερο, μικρότερο, σασί περιλαμβάνει τον μετασχηματιστή τροφοδοσίας.

Σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες σύνδεσης, ο χρήστης έχει στην διάθεσή του δύο single ended εισόδους, υλοποιημένες με πολύ καλής ποιότητας βύσματα και μια single ended έξοδο προς τον προενισχυτή. Κατά την αγορά, μπορεί να επιλεγεί η μία από αυτές τις εισόδους να είναι κατάλληλη για κεφαλές κινητού πηνίου. Η προ-προενίσχυση, στην περίπτωση αυτή, γίνεται από μετασχηματιστές step-up οι οποίοι τοποθετούνται στην πλακέτα του κυρίως κυκλώματος και προσφέρουν (μέσω της διαφορετικής σύνδεσης των πρωτευόντων τους), έξι διαφορετικές επιλογές για την αντίσταση εισόδου (50, 100, 250, 500, 750 και 1000Ω) οι οποίες γίνονται μέσω ενός περιστροφικού επιλογέα τοποθετημένου στην πίσω πλευρά. Χωρίς την επιλογή MC, ο PS 10 προσφέρει, απλώς, δύο εισόδους MM, με αντίσταση 50kΩ και χωρητικότητα 100pF. Ένας στοιχειώδης επιλογέας εισόδων, με την μορφή διακόπτη, βρίσκεται στην πρόσοψη.

Lyric Audio PS 10

Η Lyric έχει επιλέξει μια αρχιτεκτονική που δεν είχαμε ξαναδεί μέχρι σήμερα σε ό,τι αφορά την τροφοδοσία: Ο ρευματολήπτης και όλο το τροφοδοτικό βρίσκονται στο κυρίως σασί (αριστερά) και ο μετασχηματιστής συνδέεται με αυτό μέσω ενός πολυπολικού καλωδίου, το οποίο είναι αρκετά εύκαμπτο.

Το πλήρες κύκλωμα (με είσοδο MC) περιλαμβάνει τέσσερα στάδια. Το πρώτο περιλαμβάνει τους μετασχηματιστές step-up και αφορά μόνο την είσοδο της κεφαλής κινητού πηνίου ενώ τα υπόλοιπα τρία είναι κοινά και για τις δύο εισόδους. Εδώ, έχουμε ένα πρώτο στάδιο απομόνωσης, υλοποιημένο με μια διπλοτρίοδο 12AX7 ανά κανάλι, η οποία οδηγεί το παθητικό δικτύωμα αποέμφασης RIAA και ακολουθείται από ένα δεύτερο στάδιο, επίσης με 12ΑΧ7. H έξοδος της συσκευής οδηγείται από ένα στάδιο σχεδιασμένο γύρω από μια 12AU7, η οποία μοιράζεται (ανά τρίοδο) σε κάθε κανάλι και η οποία καθορίζει, επίσης, και την αντίσταση εξόδου.

Lyric Audio PS 10

Ο χρήστης έχει στην διάθεσή του δύο εισόδους και ανάλογα με την έκδοση της συσκευής μπορεί να συνδέσει είτε δύο κεφαλές κινητού μαγνήτη είτε μια κινητού μαγνήτη και μια κινητού πηνίου, της οποίας η αντίσταση εισόδου ρυθμίζεται μέσω των δύο επιλογέων που φαίνονται στο επάνω μέρος της φωτογραφίας. Τα βύσματα είναι πολύ καλής ποιότητας.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι καλής ποιότητας σε όλο το κύκλωμα και όπου χρειάζεται χρησιμοποιούνται εξαρτήματα με μικρές ανοχές (η αποέμφαση χρησιμοποιεί αντιστάσεις ακριβείας και πυκνωτές MKP της WIMA, ενώ οι πυκνωτές ζεύξης, στην έξοδο, είναι από την σειρά Mcap της Mundorf. Η τροφοδοσία της συσκευής περιλαμβάνει διπλό τσοκ και ξεχωριστά στάδια σταθεροποίησης.
Όλα τα παραπάνω οδηγούν σε ένα κύκλωμα με πολύ καλές επιδόσεις, με βάση τα χαρακτηριστικά που δημοσιεύει η Lyric. Σε αυτά περιλαμβάνεται λόγος σήματος προς θόρυβο 78dB(A) για την είσοδο MM και 75dB(A) για την είσοδο MC και ακρίβεια αποέμφασης ± 0.2dB(ΜΜ). Το σασί της συσκευής είναι διαθέσιμο σε ασημί ή μαύρο χρώμα.

Κείμενο

Lyric Audio PS 10

Ο PS 10 είναι μια χειροποίητη κατασκευή σε τυπωμένο κύκλωμα. Από δεξιά προς τα αριστερά διακρίνονται οι μετασχηματιστές step-up, το πρώτο στάδιο με μια 12AX7 ανά κανάλι, το παθητικό δικτύωμα αποέμφασης (στις μικρές piggy-back πλακέτες), το δεύτερο στάδιο (επίσης με 12ΑΧ7) και το στάδιο εξόδου, με την 12AU7. Αριστερά, διακρίνεται το τροφοδοτικό (ανόρθωση και σταθεροποιητές) και στο επάνω μέρος της φωτογραφίας, τα δύο τσοκ.

Lyric Audio PS 10

Η Lyric δεν έχει κάνει οικονομίες στα υλικά, αλλά δεν ρέπει και προς την υπερβολή. Εδώ, διακρίνονται οι πυκνωτές MKP της Wima στην αποέμφαση (ακριβώς πίσω από το πρώτο ζευγάρι 12AX7) και σε πρώτο πλάνο οι πυκνωτές ζεύξης της Mundorf (εκατέρωθεν της 12AU7).