Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 14/05/2019

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

CD PLAYER/DAC

Audionet Planck

Audionet Planck

Audionet Planck

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή)
Περιγραφή: CD Player/DAC.
Συμβατότητα δίσκων: CD AUdio, CD-R, CD-RW.
Transport: Philips CD-PRO2LF, top loading με μαγνητικό puck.
Ψηφιακές είσοδοι 2x S/PDIF (Ομοαξονική/RCA, Οπτική/Toslink), 1x USB (v2.0).
Sample rates (είσοδος): 32-192kHz, 16-24-bit.
Ψηφιακές έξοδοι: 3x S/PDIF (2x Ομοαξονική/RCA, 1x Οπτική/Toslink), 1x AES/EBU (XLR).
Sample rates (έξοδος): 16bit/44.1kHz (CD Player).
Αναλογικές έξοδοι: 1x single ended (RCA), 1x balanced (XLR).
Άλλες δυνατότητες: Τηλεχειρισμός, δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινότητας του display, δυνατότητα απενεργοποίησης των ψηφιακών εισόδων/εξόδων.
Διαστάσεις: 430x120x360, (mm, πxυxβ).
Βάρος: 23kg.
Τιμή - Πληροφορίες
Audionet Planck: €12.500,-
ISOL-8 Isolink Wave: €125,-
Πληροφορίες: Audio Harmony, τηλ.: 210-810.1800, 698-066.8368, web: http://www.audioharmony.gr/, http://www.audionet.de/