Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 02/10/2018

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

Audionet WATT

Audionet WATT

Ο ενισχυτής απέδωσε 172Wrms ανά κανάλι με φορτίο 8Ω και 287Wrms ανά κανάλι με φορτίο 4Ω (με όριο παραμόρφωσης το 0.3%). Ο συντελεστής αύξησης της ισχύος από τα 8Ω στα 4Ω υπολογίστηκε στο 1.7, μια πολύ καλή επίδοση η οποία αφήνει υποσχέσεις για σοβαρές δυνατότητες οδήγησης. Αν προσθέσει κανείς σε αυτό και τον συντελεστή απόσβεσης (2.800) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο Watt είναι ικανός να οδηγήσει χωρίς πρόβλημα τα περισσότερα ηχεία σε έναν χώρο φυσιολογικών διαστάσεων.
Οι στατικές μετρήσεις παραμόρφωσης δικαιώνουν την Audionet σε ό,τι αφορά τις επιλογές της. Με φορτίο 8Ω, μετρήσαμε 0.0037% THD+N, 0.0008% THD και 0.0013% IMD (SMPTE), τιμές οι οποίες διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα όταν το φορτίο έγινε 4Ω (0.0051%, 0.0007% και 0.0012% αντιστοίχως), μια επίδοση που πρέπει να θεωρηθεί -τουλάχιστον- αξιοσημείωτη. καθώς την συναντούμε σπανίως. Με αναφορά την στάθμη εξόδου που αντιστοιχεί σε ισχύ 1Wrms/8Ω, ο θόρυβος μετρήθηκε στα -81dBr(A) μια τιμή που κρίνεται ικανοποιητική.
Η απόκριση συχνότητας με ωμικό φορτίο (8Ω) παρουσιάζει ελάχιστες, μόλις ορατές, αποκλίσεις στην περιοχή των πολύ χαμηλών συχνοτήτων (κάτω από 0.1dB στα 10Hz) και μια εξίσου ήπια αύξηση του κέρδους πολύ ψηλά (επίσης μικρότερη του 0.1dB στα 60kHz), στην πράξη, δηλαδή είναι εντελώς επίπεδη. Η κατάσταση δεν αλλάζει καθόλου όταν το φορτίο γίνει σύνθετο με τις σχετικές καμπύλες να μην εμφανίζουν καμία απόκλιση στα σημεία όπου η σύνθετη αντίσταση του φορτίου μεταβάλλεται σημαντικά ως προς το μέτρο. Οι διαφορές μεταξύ των καναλιών είναι μηδαμινές και ο Watt αποδείχθηκε στον τομέα αυτό ο κορυφαίος ολοκληρωμένος ενισχυτής που έχουμε μετρήσει τα τελευταία χρόνια.
Με σήμα 1kHz και τον ενισχυτή να αποδίδει στο 1/3 της μέγιστης ισχύος στα 8Ω, το φάσμα της εξόδου δείχνει ένα πολύ... ήρεμο κύκλωμα. Το σύνολο των αρμονικών παρέμεινε κάτω από τα -100dBr (με ισχυρότερη αρμονική την δεύτερη) και πολύ γρήγορα (πάνω από την τέταρτη αρμονική) η στάθμη πέφτει κάτω από τα -120dBr, με τις ανώτερες αρμονικές να “θάβονται” στον θόρυβο της συσκευής.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax. Φορτίο 8Ω (πράσινη/κόκκινη καμπύλη), σύνθετο φορτίο (πορτοκαλί/ιώδης).

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax/8Ω.

Παρόμοια συμπεριφορά εμφανίζει ο ενισχυτής με φορτίο 4Ω, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τις στατικές μετρήσεις. Δεν είναι υπερβολή να θεωρήσει κάποιος ότι τα σημαντικότερα ευρήματα στα δύο φάσματα σχετίζονται περισσότερο με τον θόρυβο τροφοδοσίας και λιγότερα με τις μη-γραμμικότητες του σταδίου ισχύος!
Τα φάσμα της ενδοδιαμόρφωσης είναι αντίστοιχα καθαρό. Τα προϊόντα ενδοδιαμόρφωσης 3ης, 5ης και 7ης τάξης είναι μεν ορατά αλλά βρίσκονται γύρω και κάτω από τα -100dBr, όταν το φορτίο είναι 8Ω...

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax/4Ω.

Φάσμα παραμόρφωσης ενδοδιαμόρφωσης. Σήματα 19kHz/20kHz 1:1, στάθμη αναφοράς 1/3 Pmax, φορτίο 8Ω.

... και παραμένουν στα ίδια επίπεδα με φορτία 4Ω. Με κριτήριο τις μετρήσεις παραμόρφωσης (THD και IMD) είναι σαφές ότι ο Watt έχει μια συμπεριφορά που επηρεάζεται ελάχιστα από το φορτίο που βλέπει στην έξοδο.
Το φάσμα του θορύβου, χωρίς σήμα στην είσοδο και με στάθμη αναφοράς αυτήν που αντιστοιχεί σε ισχύ 1Wrms/8Ω περιλαμβάνει περιλαμβάνει μια αρκετά ισχυρή συνιστώσα στα 50Ηz καθώς και τα υπόλοιπα, αναμενόμενα, υποπροϊόντα που σχετίζονται με τον θόρυβο τροφοδοσίας, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων βρίσκονται γύρω και κάτω από τα -90dBr μέχρι το 1kHz και κάτω από τα -100dBr στην περιοχή πάνω από την συχνότητα αυτή.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα παραμόρφωσης ενδοδιαμόρφωσης. Σήματα 19kHz/20kHz 1:1, στάθμη αναφοράς 1/3 Pmax, φορτίο 4Ω.

Φάσμα θορύβου στην έξοδο. Αναφορά: 1Wrms/8Ω.

Το διάγραμμα μεταβολής του συνόλου αρμονικής παραμόρφωσης και θορύβου σε συνάρτηση με την συχνότητα αποκαλύπτει μια ιδιαίτερα σταθερή συμπεριφορά με τις σχετικές καμπύλες να βρίσκονται λίγο πάνω από το 0.01% και να αγγίζουν το 0.02% στο όριο της μέτρησης (20kHz). Και το διάγραμμα αυτό δείχνει ότι ότι οι διαφορές στις επιδόσεις με διαφορετικό φορτίο είναι ελάχιστες.
Η μεταβολή της αρμονικής παραμόρφωσης (THD+N) σε συνάρτηση με την ισχύ εξόδου και το φορτίο ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία. Η παραμόρφωση με φορτίο 4Ω είναι κατά τι υψηλότερη σε σχέση με τις αντίστοιχες επιδόσεις στα 8Ω και συμπεριφορά του ενισχυτή είναι ιδιαίτερα ομαλή, μέχρι το σημείο εμφάνισης της υπερφόρτωσης.

Thumbnail Thumbnail

THD+N σε συνάρτηση με την συχνότητα.

THD+N σε συνάρτηση με την ισχύ εξόδου. Φορτίο 8Ω (πράσινη καμπύλη) και 4Ω (κόκκινη καμπύλη).

Ο Watt αποδείχθηκε ένας γρήγορος ενισχυτής. Ο χρόνος ανόδου υπολογίστηκε στα 1.3μS και ο ρυθμός ανύψωσης στα 66.4V/μS. Η απόκριση του σταδίου ισχύος σε τετραγωνικό σήμα είναι ιδιαίτερα ομαλή χωρίς μεταβατικά προβλήματα. Η συμβατική απόκριση, με βάση τον χρόνο ανόδου, υπολογίστηκε στα 270kHz.
Το διάγραμμα υψίσυχνου θορύβου περιλαμβάνει μια σειρά από αιχμές, οι οποίες, ωστόσο, βρίσκονται σε χαμηλές στάθμες και υποδηλώνουν καλή θωράκιση της συσκευής από τους εξωτερικούς θορύβους, δικαιώνοντας την Audionet για τις επιλογές της σε ό,τι αφορά το σασί του ενισχυτή.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση σε τετραγωνικό σήμα 1kHz. Μέγιστη τάση εξόδου σε φορτίο 8Ω. Οριζόντιος άξονας: 1μS/Div, κατακόρυφος άξονας: 20V/Div.

Φάσμα θορύβου πολύ υψηλών συχνοτήτων. Εύρος 100MHz, Κέντρο 50MHz κατακόρυφη ανάλυση 10dBV/Div.