Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 28/03/2017

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΗΣ/ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

Mola-Mola Makua/Kaluga

Mola-Mola Makua/Kaluga

Mola-Mola Makua

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή)
Περιγραφή: Προενισχυτής Line/Phono, DAC.
Είσοδοι: 5x Single Ended/Balanced (RCA/XLR) με δυνατότητα επιλογής.
Έξοδοι: 2x Balanced (XLR).
Phono: MM/MC με δυνατότητα ρύθμισης κέρδους/αντίστασης, χωρητικότητας και καμπύλης αποέμφασης.
DAC: AES/EBU, Optical, USB, Bluetooth.
Μέγιστη στάθμη εξόδου: 20dBu (7.75Vrms).
Θόρυβος: 1.9μV (αζύγιστος, με κέρδος 0dB).
Παραμόρφωση (THD/IMD): Μη μετρήσιμη (αναφορά: μέγιστη στάθμη εξόδου).
Κέρδος: -70dB - +20dB.
Διαστάσεις: 420x110x345 (mm, πxυxβ).
Βάρος: 11kg.

Mola-Mola Makua/Phono

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή)
Είσοδοι: MM/MC (RCA).
Ευαισθησία: 30μV-5mV.
Παραμόρφωση (THD/IMD): Μη μετρήσιμη.
Ακρίβεια RIAA: ±0.1dB.

Mola-Mola Makua/DAC

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή)
Είσοδοι: AES/EBU, Optical, USB, Bluetooth.
Sample rates: PCM 24-bit/192kHz (AES/EBU, Optical), PCM 32-bit/384kHz (USB), DSD64-128 (AES/EBU, Optical), DSD256 (USB).
Στάθμη FS 20dBu.
Παραμόρφωση (THD/IMD): Μη μετρήσιμη.
Απόκριση συχνότητας: 20Ηz-80kHz.
Εξασθένηση jitter: >80dB (1Ηz).

Mola-Mola Kaluga

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή)
Περιγραφή: Τελικός ενισχυτής μονομπλόκ.
Ισχύς: 400W/8Ω, 700W/4Ω, 1200W/2Ω.
Κέρδος: 28dB.
Λόγος S/N: 128dB (αζύγιστος).
Παραμόρφωση: <0.003%.
Συντελεστής απόσβεσης: >4.000.
Απόκριση συχνότητας: DC->50kHz.
Διαστάσεις: 200x110x335 (mm, πxυxβ).
Βάρος: 7kg.
Τιμή - Πληροφορίες
Mola-Mola Makua: €8.500 (Makua), €6.000 (DAC), €2.000 (Phono).
Mola-Mola Kaluga: €6.000
Πληροφορίες: Αthens Pro Audio, τηλ.: 210-3301031, web: http://www.athensproaudio.gr/, https://www.mola-mola.nl/