Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 19/12/2017

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

ΗΧΕΙΟ ΔΑΠΕΔΟΥ

GoldenEar Triton Seven.

GoldenEar Triton Seven.

GoldenEar Triton Seven

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή)
Περιγραφή: Ηχείο Δαπέδου.
Μεγάφωνα: 1x τουίτερ HVFR, 2x μιντ/γούφερ 5.25 ιντσών σε συστοιχία D'Appolito.
Φόρτιση: 2x παθητικοί ακτινοβολητές, επίπεδοι, 8 ιντσών, πλευρικώς τοποθετημένοι.
Απόκριση συχνότητας: 29Hz-35kHz.
Ευαισθησία: 89dBSPL.
Ονομαστική αντίσταση: 8Ω.
Συνιστώμενος ενισχυτής: 10-300W
Άλλες δυνατότητες: Δυνατότητα χρήσης ελαστικών σημείων στήριξης ή ακίδων.
Διαστάσεις: 1010x183x279 (mm, υxπxβ).
Βάρος: 15kg
Τιμή - Πληροφορίες
GoldenEar Triton Seven: €1800,-
Πληροφορίες: Βιντεορυθμός Α.Ε., τηλ.: 210-642.3000, web: http://www.videorythmos.gr/, https://www.goldenear.com/