Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 19/04/2016

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

ΠΛΑΤΟ/ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ/ΚΕΦΑΛΗ

Scheu Analog Diamond/Rega RB202/Benz Micro Silver.

Scheu Analog Diamond/Rega RB202/Benz Micro Silver.

Σε ότι αφορά την ποιότητα της περιστροφής, το Diamond κινήθηκε σε πολύ καλά επίπεδα. Η μέση τιμή του wow & flutter υπολογίστηκε στο 0.087% για ζυγισμένη μέτρηση κατά IEC και στο 0.176% για ζυγισμένη μέτρηση κατά NAB. Το διάγραμμα της στιγμιαίας μεταβολής της συχνότητας περιστροφής (στο πεδίο του χρόνου) δείχνει μεταβολές στην περιοχή των ±2Hz, μια από τις καλύτερες επιδόσεις που έχουμε μετρήσει τον τελευταίο καιρό.
Η ανάλυση στο πεδίο της συχνότητας αποκαλύπτει ότι υπάρχουν τόσο συνιστώσες wow (κάτω από τα 4Hz, με σημαντικότερη αυτήν στην περιοχή των 2.7-2.8Hz) όσο και συνιστώσες flutter, κυρίως μεταξύ 5 και 25Hz. Πάνω από την περιοχή αυτή και μέχρι τα 200Hz, το σύστημα φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ήρεμο.
Όπως συμβαίνει με όλα τα συστήματα των οποίων η ταχύτητα μικρορυθμίζεται, το Diamond έχει πολύ χαμηλή απόκλιση από τον ιδανικό ρυθμό περιστροφής. Χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες πετύχαμε ένα 0.019%, τιμή η οποία είναι, επίσης, από τις καλύτερες που έχουμε δει.

Thumbnail Thumbnail

Ανάλυση wow & flutter (συχνότητα σε συνάρτηση με τον χρόνο), αναπαραγωγή σήματος 3.15kHz/-20dB.

Ανάλυση wow & flutter στο πεδίο της συχνότητας, αναπαραγωγή σήματος 3.15kHz/-20dB.

Το φάσμα των θορύβων στην περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων έχει ως βασικό χαρακτηριστικό έναν συντονισμό περί τα 11Hz (κατά πάσα πιθανότητα το σημείο συντονισμού του συστήματος βραχίονας-κεφαλή). Οι υπόλοιποι θόρυβοι (από τον κινητήρα, το έδρανο, κλπ) φαίνεται να βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, επιβεβαιώνοντας την πολύ καλή συμπεριφορά του Diamond στον τομέα αυτό.
Αντιστοίχως χαμηλή είναι και η ενδοδιαμόρφωση η οποία οφείλεται στο rumble. Το αντίστοιχο διάγραμμα περιλαμβάνει κάποια ίχνη από την συχνότητα συντονισμού κυρίως, αλλά και από άλλες χαμηλές συχνότητες, ωστόσο οι στάθμες είναι χαμηλές και τα μηχανικά μέρη του πλατό φαίνεται ότι δεν επηρεάζουν αρνητικά την συμπεριφορά του.

Thumbnail Thumbnail

Ανάλυση θορύβου πολύ χαμηλών συχνοτήτων (rumble). Στάθμη αναφοράς: 315Hz/-6dB, αναπαραγωγή silent groove.

Φάσμα ενδοδιαμόρφωσης από το rumble, αναπαραγωγή σήματος 3.15kHz/-20dB.

Η αναγνωστικότητα του συστήματος κινήθηκε, επίσης, σε καλά επίπεδα. Για σήμα 1kHz/0dB, οι συνιστώσες της αρμονικής παραμόρφωσης εμφάνισαν σαφείς πτωτικές τάσεις σε συνάρτηση με την συχνότητα, με την πρώτη αρμονική να βρίσκεται λίγο υψηλότερα από τα -50dBr και το σύνολο των αρμονικών πάνω από την τρίτη, να βρίσκονται κάτω από τα -70dBr. Η παραμόρφωση ενδοδιαμόρφωσης κινήθηκε, επίσης, σε χαμηλά επίπεδα, γύρω από τα -65dBr.
Η αντοχή του Diamond στην επίδραση εξωγενών θορύβων είναι αρκετά καλή. Κάτω από συνθήκες έντονης διέγερσης φαίνεται ότι υπάρχει μεταφορά ενέργειας στην περιοχή των 50-80Hz, στην περιοχή των 100-150Hz και στην περιοχή 200-300Hz, ωστόσο οι στάθμες είναι πολύ χαμηλές (κάτω από τα -100dBr, τόσο σε κατάσταση διέγερσης όσο και σε κατάσταση ηρεμίας), επομένως μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το πλατό δεν είναι ευαίσθητο στην ακουστική ανάδραση.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα αναπαραγωγής σήματος 1kHz/0dB.

Ακουστική ανάδραση. Στάθμη αναφοράς: 315Hz/-6dB. Μέτρηση θορύβου ηρεμίας (πράσινη καμπύλη), μέτρηση υπό διέγερση με σήμα ροζ θόρυβο στάθμης 93dB SPL(A) σε απόσταση 1m (κόκκινη καμπύλη), αναπαραγωγή silent groove.

Η απόκριση συχνότητας του συστήματος εμφανίστηκε αρκετά ομοιογενής με ένα σαφές “γέμισμα” στην περιοχή των χαμηλότερων μεσαίων και των χαμηλών συχνοτήτων (κάτω από τα 500Hz περίπου), πολύ καλή έκταση ψηλά και καλή ομοιότητα μεταξύ των δύο καναλιών, οι διαφορές των οποίων είναι μικρότερες από 1dB στο 1kHz.
Τέλος, η μεταβατική απόκριση του συστήματος βραχίονας-κεφαλή αναδεικνύει τις σωστές επιλογές που έχουν γίνει στον τομέα αυτό από την Scheu. Το σύστημα φαίνεται γρήγορο τόσο στο αρχικό μέτωπο όσο και στην απόσβεση, χωρίς προβληματική ιδιοταλάντωση. Αν και η Rega -κατά τη γνωστή της συνήθεια- δεν δίνει την ενεργό μάζα του RB202, ο τυπικός υπολογισμός της συχνότητας συντονισμού (με βάση τις “φήμες” για ενεργό μάζα 10-11gr) είναι περί τα 10Hz. Η τιμή αυτή επιβεβαιώνεται, εμμέσως, τόσο από το φάσμα του rumble όσο και από την κρουστική απόκριση της οποίας η ιδιοταλάντωση βρίσκεται στην περιοχή των 11Hz.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας και διαφορές μεταξύ των καναλιών. Ροζ θόρυβος, στάθμη αναφοράς -20dB.

Κρουστική απόκριση του συστήματος βραχίονα/κεφαλής. Οριζόντιος άξονας: 50mS/div.