Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 15/12/2015

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ (FM/DAB/INTERNET)-MEDIA STREAMER/PLAYER

Magnum Dynalab MD806T

Magnum Dynalab MD806T

Magnum Dynalab MD806T

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή)
Περιγραφή: Διαδικτυακός δέκτης, Δέκτης FM/DAB.
Σύστημα: Frontier Silicon (internet tuner, FM/DAB tuner, Media/Network player, Wireless/Wired network adapter, GUI).
Είσοδοι: Ethernet, RF, S/PDIF (με την εγκατάσταση DAC).
Έξοδοι: S/PDIF (ομοαξονική/οπτική, ενεργοποίηση μέσω διακόπτη), αναλογική/single ended-balanced (RCA-XLR).
Στάδιο εξόδου: Με λυχνίες 6922 (E88CC της JJ στην συσκευή της δοκιμής).
Δυνατότητες αναβάθμισης: Mundorf M Cap Supreme (bypass), Magnum Dynalab 24/192 DAC, MD807 DAC output stage.
Άλλες δυνατότητες: Web portal για την διαχείριση/εισαγωγή διαδικτυακών ραδιοφωνικών σταθμών.
Διαστάσεις: 445x114x279 (mm, πxυxβ).
Βάρος: 4.9kg.
Τιμή - Πληροφορίες
Magnum Dynalab MD806T: €2.850,- (Βασική έκδοση), €3.880,- πλήρως αναβαθμισμένη (Μundorf+24/192 DAC+MD807 DAC out, όπως η συσκευή της δοκιμής).
Πληροφορίες: ΜF Audio, τηλ.: 210-724.4147, web: http://www.mfaudio.gr/, http://www.magnumdynalab.com/