Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 02/10/2012

avmentor.eu
Go to
avmentor.eu

DAC/ADC, USB DAC

Lynx Hilo

Thumbnail

O Hilo κινήθηκε σε τυπικά επίπεδα σε ότι αφορά την ανοχή του σε εισερχόμενο σήμα με jitter, καθώς το σχετικό διάγραμμα κινείται στην περιοχή των -75dB. Στην άλλη όψη του νομίσματος η συσκευή φαίνεται να εισάγει εξαιρετικά μικρό jitter όπως φαίνεται από τα δύο σχετικά διαγράμματα. Στην περίπτωση του φάσματος από το οποίο μπορεί να υπολογιστεί το jitter είναι χαρακτηριστική η απουσία λοβών στους οποίους θα μπορούσε να βασιστεί κανείς με εξαίρεση έναν ή δύο πολύ κοντά στην θεμελιώδη συχνότητα των 24kHz και με βάση τα ευρήματα αυτά το jitter είναι πράγματι πολύ χαμηλό, δύο τάξεις μεγέθους μικρότερο από αυτό που θα ήταν ακουστό με βάση τα τρέχοντα δεδομένα (330pS έναντι σχεδόν 1μS για ημιτονοειδές jitter στα 10Ηz). Το διάγραμμα διαμόρφωσης του σήματος από θόρυβο κινείται σε ανάλογο επίπεδο, περιέχοντας μηδενικά υποπροϊόντα ενδοδιαμόρφωσης με εξαίρεση κάποια πολύ κοντά στη θεμελιώδη, τα οποία βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα, κάτω από τα -100dBu. Το διάγραμμα αυτό, αφήνει υποσχέσεις και για ένα καλοσχεδιασμένο τροφοδοτικό. Πράγματι, ο στατικά μετρημένος θόρυβος εξαιτίας του hum βρίσκεται και αυτός κάτω από τα -100dB.

Thumbnail Thumbnail

Ανοχή στο jitter του σήματος εισόδου. Σήμα: -3dBFS, sample rate 96kHz, είσοδος S/PDIF, ημιτονοειδές jitter 40nS, Fs/192 (πράσινη καμπύλη), 997Hz (κόκκινη), Fs/4 (πορτοκαλί)

Φάσμα καταστολής του jitter. Σήμα jitter 80nS pp, είσοδος S/PDIF.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα για τον υπολογισμό του jitter. Σήμα εισόδου: 24kHz/-5dBFS. Sidebands: +/-10Hz

Φάσμα θορύβου (Signal modulation noise). Σήμα αναφοράς: 23,952kHz/0dBu, 96kHz

H απόκριση συχνότητας για σήματα 24bit/96kHz εμφανίστηκε, όπως θα περίμενε κανείς εξαιρετικά επίπεδη με μηδενικές διαφορές μεταξύ των δύο καναλιών (πολύ μικρότερες του 0.1dB) και μια ήπια αποκοπή στις συχνότητες κοντά στο όριο των 40kHz. Η συμπεριφορά των φίλτρων της συσκευής εκεί κρίνεται ως τυπική με ορατό ripple εκτός του φάσματος. Ο Hilo δεν διαθέτει κάποια επιλογή ως προς τα χαρακτηριστικά των φίλτρων αυτών.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας και διαφορές μεταξύ των καναλιών (96kHz/24bit)

Απόκριση βαθυπερατού φίλτρου. 44.1kHz (πορτοκαλί καμπύλη), 96kHz (μοβ), 192kHz (μπλε)

Η γραμμικότητα της στάθμης κινήθηκε σε πολύ καλά επίπεδα και η έξοδος ακολουθεί την είσοδο εντελώς γραμμικά και χωρίς προβλήματα ακόμη και μέχρι τα -100dBFS. Λίγο κάτω από το επίπεδο αυτό, εμφανίζονται σαφείς αποκλίσεις από την ιδεώδη συμπεριφορά, αλλά οι στάθμες είναι εξοντωτικά χαμηλές για να έχουν πρακτική σημασία. Το διάγραμμα της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την συχνότητα κινείται γύρω από το 0.15% για σήματα στάθμης -20dBFS και περίπου στο 0.015% για σήματα κοντά στο όριο του μετατροπέα (-1dBFS). Η μέτρηση αυτή έχει πραγματοποιηθεί για σήματα 24/96, χωρίς να χρησιμοποιείται φίλτρο με αποκοπή στα 20kHz

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα γραμμικότητας στάθμης εξόδου σε συνάρτηση με την στάθμη του ψηφιακού σήματος. Σήμα 1kHz, είσοδος S/PDIF.

Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος σε συνάρτηση με την συχνότητα. Sample rate 96kHz, είσοδος S/PDIF. Στάθμες: -1dBFS (κόκκινη και πράσινη καμπύλη) και -20dBFS (πορτοκαλί, ματζέντα)

Η παραμόρφωση σε συνάρτηση με την στάθμη του σήματος βαίνει αυξανόμενη καθώς η στάθμη μειώνεται. Η αρμονική παραμόρφωση βρίσκεται στα -40dB για σήματα στάθμης -60dBFS, ενώ η τιμή για το σύνολο παραμόρφωσης και θορύβου (thd+N) βρίσκεται στα -20dB για την ίδια στάθμη σήματος. Κοντά στην μέγιστη στάθμη εξόδου (0dBFS) η καμπύλη της παραμόρφωσης εμφανίζει αλλαγή στην κλίση και μια μικρή τάση αύξησης, κάτι που δεν είναι απροσδόκητο, καθώς το αναλογικό στάδιο καλείται να λειτουργήσει κοντά στο όριό του. Ο θόρυβος (σε αδρανές κανάλι) μπορεί να θεωρηθεί ως απλώς ικανοποιητικός, κινούμενος μεταξύ -110dBFS στην περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων και -85dBFS κοντά στα 20kHz.

Thumbnail Thumbnail

Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος σε συνάρτηση με την στάθμη. Sample rate 96kHz, είσοδος S/PDIF. Κόκκινη/πράσινη καμπύλη: thd. Ροζ/Μοβ καμπύλη: thd+N.

Φάσμα θορύβου σε αδρανές κανάλι. Sample rate 96kHz, είσοδος S/PDIF.

Η διαφωνία των καναλιών (στο στάδιο εξόδου) είναι σταθερή σε συνάρτηση με την συχνότητα (στα -90dB), μια συμπεριφορά που καταδεικνύει αμελητέες συζεύξεις μεταξύ των καναλιών και δικαιώνει τις επιλογές της εταιρίας σε ότι αφορά την σχεδίαση της συσκευής και την δρομολόγηση των σημάτων προς τα βύσματα της εξόδου.
Σε ότι αφορά το κομμάτι του μετατροπέα a/d τώρα, το πρώτο πράγμα που εντυπωσιάζει είναι η πολύ καλή γραμμικότητα, με την καμπύλη να παραμένει ευθεία (με κλίση 1) ακόμη και πολύ κάτω από τα -120dBFS, δείγμα ότι ο Hilo μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σοβαρές εφαρμογές όπου απαιτείται μετατροπή αναλογικού σήματος σε ψηφιακό.

Thumbnail Thumbnail

Διαφωνία καναλιών (crosstalk). Sample rate 96kHz, είσοδος S/PDIF.

Διάγραμμα γραμμικότητας στάθμης εξόδου σε συνάρτηση με την στάθμη του αναλογικού σήματος σήματος. Σήμα 1kHz, είσοδος Line In, sample rate 24bit/192kHz, έξοδος S/PDIF.

Σε ανάλογο επίπεδο κινήθηκε και η διαφωνία των καναλιών (στο στάδιο εισόδου) με τις καμπύλες και για τα δύο κανάλια να βρίσκονται στην περιοχή των -110dB με ήπια αυξητική τάση πάνω από τα 4kHz περίπου (παραμένουν, πάντως κάτω από τα -100dB στα 20kHz), ενώ και η αρμονική παραμόρφωση σε συνάρτηση με την συχνότητα βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, κοντά στα -100dB.

Thumbnail Thumbnail

Διαφωνία καναλιών (crosstalk) στην αναλογική είσοδο. Sample rate 24bit/96kHz, έξοδος S/PDIF.

Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος σε συνάρτηση με την συχνότητα. Sample rate 24bit/96kHz, είσοδος Line In.

Το διάγραμμα της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την στάθμη επιβεβαιώνει την εντύπωση που δημιουργεί η μέτρηση της γραμμικότητας στάθμης. Ακόμη και για σήματα -60dBFS η παραμόρφωση βρίσκεται κάτω από τα -70dB (χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν ο θόρυβος) ενώ το σύνολο παραμόρφωσης και θορύβου βρίσκεται στα -45dB περίπου. Τέλος, οι καμπύλες των φίλτρων αντιαλίασης είναι οι αναμενόμενες, με αυτήν που αντιστοιχεί σε χαμηλή συχνότητα δειγματοληψίας (48k) να έχει μεγάλη κλίση και το σχετικό ripple και αυτές που αντιστοιχούν στα 96k και στα 176k4 να είναι πιο ομαλές και πιο επίπεδες στη ζώνη αποκοπής.

Thumbnail Thumbnail

Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος σε συνάρτηση με την στάθμη. Sample rate 96kHz, είσοδος S/PDIF. Pράσινη καμπύλη: thd. Κόκκινη καμπύλη: thd+N.

Απόκριση φίλτρων αντιαλίασης για συχνότητες δειγματοληψίας 48k (πορτοκαλί), 96k (ροζ) και 176k4 (μπλε).