Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 04/11/2014

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟ SUPER-TWEETER

Enigmacoustics Sopranino

Thumbnail

Enigmacoustics Sopranino

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή)
Περιγραφή Ηλεκτροστατικό/electret σούπερ τουίτερ
Διάφραγμα: PTFE, 25μm, 121x90mm
Στάτες: Ράβδοι με πυρήνα από υαλονήματα και επίστρωση χαλκού υψηλής καθαρότητας
Απόκριση συχνότητας: 8kHz-40kHz (±3dB)
Ευαισθησία: 90dBSPL/2.83Vrms/1m
Crossover: 8/10/12kHz (επιλεγόμενη), 12dB/oct
Συνιστώμενη ισχύς: 50W
Άλλες δυνατότητες: Επιλογή ευαισθησίας (0/-3dB), προαιρετικό stand
Διαστάσεις: 181x193x207 (mm, πxυxβ)
Βάρος: 2.7kg
Τιμή - Πληροφορίες
Enigmacoustics Sopranino: € 3.450,-
Πληροφορίες: Aurion Image&Sound, τηλ.: τηλ.: 210-808.8902,, web: http://www.aurion.gr/, http://www.enigmacoustics.com/