Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 04/11/2014

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟ SUPER-TWEETER

Enigmacoustics Sopranino

Thumbnail_φωτο

Το Sopranino είναι μια αρκετά ευμεγέθης (για το είδος της) κατασκευή, η οποία περιλαμβάνει ένα διαφανές γυάλινο, βαρύ πλαίσιο εντός του οποίου είναι ελαστικά αναρτημένο το μεγάφωνο. Πρόκειται για μια ηλεκτροστατική μονάδα, με διάφραγμα από το PTFE πάχους 25 μικρών και με βάρος λίγο μικρότερο των 2 χιλιοστών του γραμμαρίου η οποία έχει αναρτηθεί στο διάκενο ενός στάτη κατασκευασμένου από ράβδους με πυρήνα υαλονημάτων τα οποία έχουν επικαλυφθεί με χαλκό υψηλής καθαρότητας. Στον στάτη εφαρμόζεται το σήμα από τον ενισχυτή, αφού πρώτα υποστεί σημαντική ανύψωση τάσης μέσω ενός μετασχηματιστή.

Φωτογραφία

Η αισθητική του Sopranino είναι ιδιαίτερα προσεγμένη. Το διαφανές, γυάλινο πλαίσιο “ελαφραίνει” την αίσθηση του σούπερ τουίτερ όταν αυτό τοποθετηθεί επάνω στο ηχείο. Η διακοσμητική λωρίδα στο προστατευτικό πλέγμα υποδεικνύει το κέντρο του διαφράγματος, διευκολύνοντας έτσι την τοποθέτηση.

Μέχρι το σημείο αυτό, η δομή του Sopraninο ακολουθεί τα όσα γνωρίζουμε για τα ηλεκτροστατικά ηχεία. Εκεί όπου υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο το διάφραγμα αποκτά το ηλεκτρικό φορτίο που απαιτείται ώστε να εξασκούνται επάνω του ηλεκτροστατικές δυνάμεις που θα το υποχρεώσουν να κινηθεί και να δημιουργήσει ηχητικά κύματα. Στην περίπτωση ενός συμβατικού ηλεκτροστατικού ηχείου την αποστολή αυτή αναλαμβάνει ένα τροφοδοτικό πολύ υψηλής τάσης (της τάξης των kV), αλλά στην προκείμενη περίπτωση, η Enigmacoustics έχει ακολουθήσει έναν διαφορετικό δρόμο που χρησιμοποιείται, από όσο γνωρίζουμε, για πρώτη φορά σε ηχείο. Γράφω “σε ηχείο”, επειδή η μέθοδος έχει εφαρμοστεί εδώ και χρόνια στα μικρόφωνα τύπου Electret για τον ίδιο ακριβώς λόγο: Να αποφευχθεί δηλαδή η ανάγκη τροφοδοτικού για την πόλωση του διαφράγματος. Το διάφραγμα, στην περίπτωση του Sopranino είναι καλυμμένο με κάποιο διηλεκτρικό υλικό το οποίο έχει μεγάλη σταθερότητα στον χρόνο και διατηρεί ένα μόνιμο στατικό ηλεκτρικό φορτίο επιτρέποντας έτσι στην Enigmacoustics να σχεδιάσει ένα ηλεκτροστατικό μεγάφωνο (το οποίο εύστοχα ονομάζει SBESL, Self-Biased ElextroStatic Loudspeaker) που δεν απαιτεί εξωτερική τροφοδοσία και μπορεί να είναι μικρό και ελαφρύ, στοιχεία σημαντικά για μια λύση που -κατά βάσιν- έχει τη λογική του retrofit, πρέπει δηλαδή να τοποθετείται εύκολα στα περισσότερα ηχεία.

Φωτογραφία

Ο θάλαμος πίσω από το διάφραγμα έχει διαμορφωθεί ως παραβολική χοάνη, στο πρώτο του τμήμα. Η εταιρία αναφέρει ότι αυτό διευκολύνει την απόσβεση της οπίσθιας ακτινοβολίας.

Το διάφραγμα και οι στάτες βρίσκονται τοποθετημένα σε ένα περίβλημα από αλουμίνιο, που φορτίζεται στο πίσω μέρος από έναν θάλαμο με παραβολικά τοιχώματα τα οποία, κατά την εταιρία, απορροφούν αποτελεσματικά την οπίσθια ακτινοβολία της (διπολικής) μονάδας χωρίς να προκαλούν προβλήματα.
Η σύνδεση του Sopranino με τον υπόλοιπο σύστημα γίνεται με πολύ απλό τρόπο, παράλληλα με το υπόλοιπο ηχείο. Για τον σκοπό αυτό, ο χρήστης έχει στη διάθεσή του δύο κορυφαίας ποιότητας ακροδέκτες της WBT ενώ για την ενσωμάτωση του τουίτερ στο σύστημα υπάρχουν ακόμη, ένας διακόπτης και ένας επιλογέας τριών θέσεων. Ο διακόπτης επιτρέπει την ρύθμιση της ευαισθησίας μεταξύ δύο τιμών (0dB και -3dB) ώστε το Sopranino να μπορεί να λειτουργήσει και με αναίσθητα ηχεία, ενώ ο επιλογέας επιτρέπει την επιλογή μεταξύ τριών διαφορετικών συχνοτήτων αποκοπής του φίλτρου διέλευσης υψηλών συχνοτήτων που προηγείται του μεγαφώνου. Οι επιλογές είναι 8kHz (Low), 10kHz (Med) και 12kHz (High) και σχετίζονται όχι μόνο με την φύση του ηχείου επάνω στο οποίο θα τοποθετηθεί το Sopranino αλλά και με τις προτιμήσεις του χρήστη.

Φωτογραφία

Η κυρίως μονάδα αναρτάται ελαστικά στο γυάλινο πλαίσιο, ώστε να μην μεταφέρονται κραδασμοί από το ηχείο.

Η στήριξη του τουίτερ γίνεται πολύ απλά, με την κάτω επιφάνεια του γυάλινου πλαισίου χωρίς να μεσολαβούν κάποια σημεία επαφής. Η εταιρία δίνει μικρά ελαστικά ματ που εξασφαλίζουν ότι δεν θα μετακινηθεί εύκολα και, επίσης, προστατεύουν την επιφάνεια επάνω στην οποία θα τοποθετηθεί. Η Enigmacoustics προσφέρει, επίσης, ρυθμιζόμενες μεταλλικές βάσεις οι οποίες διαθέτουν μια ειδική αρπάγη για την στήριξη του Sopranino και, κατά περίπτωση, μπορούν να κάνουν την ζωή του χρήστη ευκολότερη. Προσωπικά, θα προτιμούσα μια βάση η οποία θα προσέφερε και κλίση ως προς τον κατακόρυφο άξονα, για την περίπτωση που η θέση ακρόασης το απαιτεί, αλλά περισσότερα για το θέμα αυτό θα δούμε στη σελίδα των μετρήσεων.
Τα Sopranino παραδίδονται σε μια προσεγμένη ξύλινη συσκευασία και το μόνο που θα πρέπει να προσθέσει ο χρήστης είναι ένα ζεύγος καλωδίων για την σύνδεση.

Φωτογραφία

Ο χρήστης έχει στη διάθεσή του επιλογέα ευαισθησίας και ρυθμιστικό της συχνότητας αποκοπής, τριών θέσεων. Οι ακροδέκτες σύνδεσης είναι κορυφαίας ποιότητας της WBT.