Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 12/07/2016

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

MEDIA SERVER/STREAMER, DAC

Auralic Aries Mini

Auralic Aries Mini

Η εργαστηριακή αξιολόγηση του Aries Mini βασίστηκε στο playback αρχείων (24/96) τα οποία είχαν αποθηκευθεί σε NAS. Η σύνδεση της συσκευής με το οικιακό δίκτυο ήταν μέσω WiFi και ο χειρισμός του γινόταν μέσω του LDS το οποίο έτρεχε σε ένα iPad. Σε όλες τις περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε η αναλογική έξοδος.
Όπως συμβαίνει με τα περισσότερα (αν όχι όλα) τα media players που βασίζονται σε αρχεία, η απόδοση του Aries Mini σε σήματα πολύ χαμηλής στάθμης πραγματικά εκπλήσσει με την σχεδόν πλήρη απουσία θορύβου. Οι παραμορφώσεις στην κυματομορφή του σήματος εισόδου είναι μεν ορατές και φαίνεται να περιλαμβάνουν, κυρίως, θόρυβο υψηλής συχνότητας, αλλά όποιος μελετήσει το σχετικό διάγραμμα θα πρέπει να το κάνει έχοντας υπόψιν του την κατακόρυφη κλίμακα: H απόδοση της συσκευής είναι πραγματικά πολύ καλή.
Η πολύ θετική εικόνα που σχηματίζει κανείς για την συμπεριφορά της συσκευής με σήματα χαμηλής στάθμης, επιβεβαιώνεται και στο πεδίο της συχνότητας, με αναφορά πιο... ρεαλιστικές στάθμες. Εδώ, με στάθμη αναφοράς τα -20dBFS, το φάσμα περιλαμβάνει ελάχιστα ίχνη αρμονικής παραμόρφωσης (με ισχυρότερη την τρίτη αρμονική) και πολύ χαμηλές συνιστώσες θορύβου, τόσο στην περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων όσο και ψηλά, κοντά στο όριο της μέτρησης.

Thumbnail Thumbnail

Αναπαραγωγή σήματος πολύ χαμηλής στάθμης (1kHz/-80dBFS, 24bit/96kHz).

Φάσμα σήματος εξόδου για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: -20dBFS, 24bit/96kHz.

Η απόκριση συχνότητας της συσκευής ήταν, όπως αναμενόταν, άμεμπτη. Χωρίς ορατά ίχνη αποκοπής στις περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων και με, πρακτικώς, μηδενικές, διαφορές μεταξύ των δύο καναλιών, εμφανίζει την αναμενόμενη αποκοπή ψηλά (με βάση το sample rate), ανάλογα με το φίλτρο που χρησιμοποιείται. H επιλογή “Precise” προσφέρει μεγαλύτερο εύρος αλλά απότομη κλίση κοντά στην συχνότητα αποκοπής, ενώ η επιλογή “Smooth” φαίνεται να επιδρά σαφώς νωρίτερα, όντας περί το 0.5dBr “κάτω” στα 20kHz.
H μεταβολή της αρμονικής παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την στάθμη υποδηλώνει την αναμενόμενη συμπεριφορά (το σύνολο της παραμόρφωσης και του θορύβου αυξάνεται καθώς η στάθμη μειώνεται, φθάνοντας τα -20dB για στάθμη κοντά στα -75dBFS). Επιπροσθέτως, φαίνεται ότι το αναλογικό στάδιο δεν προσεγγίζει τα όρια του καθώς το σήματα φτάνει στη μέγιστη δυνατή τιμή (0dBFS).

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας (0dBr: 1kHz/-20dBFS, 24bit/96kHz). Φίλτρο “Precise” (πράσινη και κόκκινη καμπύλη), και “Smooth” (πορτοκαλί, ιώδης).

Μεταβολή του συνόλου αρμονικής παραμόρφωσης και θορύβου (THD+N) σε συνάρτηση με την στάθμη (1kHz, 24bit/96kHz, line out).

Γενικά, το Aries Mini αποδείχθηκε μια συσκευή με χαμηλές παραμορφώσεις. Για σήμα στάθμης -3dBFS, το σύνολο της αρμονικής παραμόρφωσης και του θορύβου κινήθηκε στην περιοχή του 0.003% για ολόκληρο το φάσμα της μέτρησης.
Τέλος, το φάσμα της διαμόρφωσης του σήματος από θόρυβο περιλαμβάνει ελάχιστα ίχνη σε πολύ χαμηλές στάθμες, με ισχυρότερο αυτό στην περιοχή των 100Hz (πιθανώς από το τροφοδοτικό) καθώς και ένα ζευγάρι συνιστωσών οι οποίες μόλις διακρίνονται στην περιοχή των ±10Hz περίπου και οι οποίες πιθανώς οφείλονται σε jitter.

Thumbnail Thumbnail

Μεταβολή του συνόλου αρμονικής παραμόρφωσης και θορύβου (THD+N) σε συνάρτηση με την στάθμη (1kHz, 24bit/96kHz).

Διαμόρφωση του σήματος από θόρυβο (Signal modulation noise). Σήμα αναφοράς: 23.995,50Hz, 24bit/96kHz, -5dBFS.