Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 08/02/2022

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

Ολοκληρωμένος ενισχυτής/DAC

Mark Levinson Νο. 5805

Mark Levinson Νο. 5805

Με όριο παραμόρφωσης το 0,3%, ο 5805 απέδωσε 2x 130Wrms με φορτία 8Ω, τιμή που ανέβηκε στα 2x200Wrms όταν το φορτίο έγινε 4Ω. Με συντελεστή αύξησης της ισχύος λίγο πάνω από 1,5, δείχνει να έχει αρκετές δυνατότητες οδήγησης ηχείων των οποίων το μέτρο της εμπέδησης αλλάζει σημαντικά. Ο συντελεστής απόσβεσης υπολογίστηκε κοντά στο 80, μια τιμή που εξασφαλίζει ελάχιστες διακυμάνσεις στην απόκριση.
Οι στατικές μετρήσεις παραμόρφωσης κινήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, με την αρμονική παραμόρφωση στην περιοχή του 0,04% (THD+N) και του 0,03% (THD) με λογικές τάσεις αύξησης των τιμών, όταν το φορτίο γίνεται 4Ω (0,09% και 0,04%) καθώς και όταν η συχνότητα αυξάνεται (0,05% και 0,04% στα 8Ω). Ανάλογη συμπεριφορά είδαμε και στην μέτρηση της παραμόρφωσης ενδοδιαμόρφωσης (SMPTE) με τιμές 0,03% και 0,04% για φορτία 8Ω και 4Ω αντιστοίχως.
Σε τυπικώς καλά επίπεδα κινήθηκε και η στάθμη του θορύβου (-68dB(A) με αναφορά το 1Wrms/8Ω), με τον θόρυβο του τροφοδοτικού να βρίσκεται στα 7mVrms περίπου.
Η απόκριση συχνότητας είναι πρακτικώς επίπεδη, χωρίς ίχνη αποκοπής στην περιοχή των πολύ χαμηλών συχνοτήτων και πολύ ήπια αποκοπή ψηλά. Στο όριο της μέτρησης, (60kHz) η μείωση της στάθμης δεν ξεπέρασε τα -2dBr. Η ομοιότητα των καναλιών ήταν υποδειγματική, με αποκλίσεις πολύ μικρότερες του 0,1dB. Με σύνθετο φορτίο στην έξοδο οι αποκλίσεις είναι πολύ μικρές, στην περιοχή του 0,1dB και εντοπίζονται στην περιοχή μεταξύ 1,5kHz και 6kHz.
Το φάσμα της εξόδου με σήμα 1kHz στην είσοδο και φορτίο 8Ω περιλαμβάνει μια ισχυρή τρίτη αρμονική (σε ελάχιστα υψηλότερη στάθμη ως προς την δεύτερη), με τις υπόλοιπες αρμονικές να πέφτουν γρήγορα κάτω από τα -80dBr. Ο θόρυβος από το τροφοδοτικό εμφανίζεται στα 150Hz (και πάνω).

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax. Φορτίο 8Ω (πράσινη/κόκκινη καμπύλη), σύνθετο φορτίο (πορτοκαλί/ιώδης).

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax/8Ω.

Με φορτίο 4Ω, η συμπεριφορά του ενισχυτή δεν αλλάζει σημαντικά ως προς την σύνθεση, με τις αρμονικές να βρίσκονται σε λίγο υψηλότερες στάθμες και το τροφοδοτικό να συμμετέχει λίγο πιο... ενεργά.
Ανάλογη συμπεριφορά είδαμε και στα φάσματα ενδοδιαμόρφωσης. Με φορτίο 8Ω οι συνιστώσες τρίτης τάξης βρίσκονται λίγο κάτω από τα -70dBr και της πέμπτης στα -80dBr με την πρώτη τάξη να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο...

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax/4Ω.

Φάσμα ενδοδιαμόρφωσης. Σήμα 19kHz/20kHz, 1:1, στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax/8Ω.

... μια εικόνα που αλλάζει ελάχιστα όταν το φορτίο γίνεται 4Ω, με την πέμπτη τάξη να έχει λίγο μεγαλύτερη στάθμη.
Το φάσμα του θορύβου, χωρίς σήμα στην είσοδο και με στάθμη αναφοράς αυτήν που αντιστοιχεί σε ισχύ 1Wrms/8Ω, δείχνει έναν ενισχυτή με πολύ χαμηλό θόρυβο στο σύνολο του φάσματος, όπου τα μόνα “ενδιαφέροντα” στοιχεία είναι αυτά που σχετίζονται με τροφοδοτικό, τα οποία, πάντως, είναι χαμηλής στάθμης.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα ενδοδιαμόρφωσης. Σήμα 19kHz/20kHz, 1:1, στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax/4Ω.

Φάσμα θορύβου στην έξοδο. Στάθμη αναφοράς: 1Wrms/8Ω.

Η μεταβολή της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την συχνότητα δεν φαίνεται να είναι σημαντική. Σε πολύ χαμηλή ισχύ, το σύνολο των παραμορφώσεων βρίσκεται κάτω από το 0.1%, επίδοση που, κατά τα φαινόμενα, βελτιώνεται σημαντικά, με την αντίστοιχη επίδοση να βρίσκεται στην περιοχή 0,03-0,04% όταν η ισχύς προσεγγίσει το 1/3 της μέγιστης στα 8Ω. Εδώ (με τον θόρυβο να βρίσκεται πολύ κάτω από την αρμονική παραμόρφωση) φαίνεται και μια μικρή τάση αύξησης των τιμών πάνω από τα 5kHz, κάτι που είναι αναμενόμενο, καθώς, συνήθως, η αρνητική ανάδραση μειώνεται, όσο αυξάνεται η συχνότητα.
Με φορτίο 4Ω, η συμπεριφορά παραμένει η ίδια μορφολογικά, δεν έχουμε δηλαδή σημαντικές μεταβολές, αλλά η στάθμη της παραμόρφωσης αυξάνεται ελαφρώς. Με 1Wrms στην έξοδο, οι παραμορφώσεις βρίσκονται στην περιοχή του 0,15% ενώ όσο η ισχύς αυξάνεται, οι τιμές πέφτουν.

Thumbnail Thumbnail

THD+N σε συνάρτηση με την συχνότητα. Έξοδος: 1Wrms/8Ω (πράσινη καμπύλη), 10Wrms/8Ω (κόκκινη), 1/3 Pmax/8Ω (πορτοκαλί).

THD+N σε συνάρτηση με την συχνότητα. Έξοδος: 1Wrms/4Ω (πράσινη καμπύλη), 10Wrms/4Ω (κόκκινη), 1/3 Pmax/4Ω (πορτοκαλί).

Η συμπεριφορά του σταδίου εξόδου είναι η αναμενόμενη. Οι τιμές του συνόλου παραμόρφωσης και θορύβου μειώνονται σε συνάρτηση με την ισχύ, με τάσεις σταθεροποίησης πάνω από τα 30Wrms περίπου με την υπερφόρτωση να κάνει την εμφάνισή της σε τιμές ισχύος πολύ κοντά σε αυτές που είδαμε στην στατική μέτρηση.
H αποέμφαση RIAA δείχνει να έχει καλή ακρίβεια, με την μέγιστη απόκλιση να ξεπερνά, ελάχιστα το 0,5dB στην χρονική σταθερά των 3180μs και να βρίσκεται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα στα 318μs (0,24dB) και στα 75μs (0,05dB). Η ομοιότητα των καναλιών είναι πολύ καλή, στην περιοχή του 0,1dB. Η απόκριση του ενισχυτή μέσω της εισόδου phono εμφανίζει μια πολύ ήπια έμφαση στην περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων που δεν ξεπερνά το 0,5dB.

Thumbnail Thumbnail

THD+N σε συνάρτηση με την ισχύ εξόδου. Φορτίο 8Ω (πράσινη καμπύλη) και 4Ω (κόκκινη καμπύλη).

Καμπύλη αποέμφασης RIAA. Απόκριση συχνότητας (αντισταθμισμένη καμπύλη απόκρισης μέσω αντίστροφης ισοστάθμισης RIAA). Στάθμη αναφοράς: -10dBV, (πορτοκαλί, ιώδης), καμπύλη αποέμφασης (πράσινη και κόκκινη καμπύλη).

Σε ό,τι αφορά τον μετατροπέα d/a, τώρα, o 5805 φαίνεται να έχει ένα πολύ καλό ψηφιακό interface, το οποίο προσφέρει σημαντική καταστολή του εισερχόμενου jitter, με την σχετική καμπύλη να βρίσκεται, συστηματικά, γύρω από τα -60dB και εμφανώς κάτω από τα -50dB ακόμη και στις πολύ χαμηλές συχνότητες. Η ίδια η συσκευή εισάγει ελάχιστο jitter με τους υπολογισμούς να δείχνουν 40ps στην περιοχή των 10Hz.
Σε εξαιρετικό επίπεδο κινήθηκε και η γραμμικότητα στάθμης. Η καμπύλη διατηρεί την θεωρητική της μορφή μέχρι τα -110dBFS και ο θόρυβος κάνει την εμφάνιση του κάτω από τα -120dBFS, επιδόσεις που είναι από τις κορυφαίες που έχουμε μετρήσει.

Thumbnail Thumbnail

Καταστολή jitter σε συνάρτηση με την συχνότητα. Σήμα 10kHz, jitter 80nS p-p.

Διάγραμμα γραμμικότητας στάθμης εξόδου σε συνάρτηση με την στάθμη του ψηφιακού σήματος. Σήμα 1kHz, είσοδος S/PDIF, 96kHz.

Τα φίλτρα του μετατροπέα δεν κρύβουν εκπλήξεις. Οι κλίσεις στα υψηλότερα sample rates είναι μικρότερες και το stop-band ιδιαίτερα καθαρό. Η Mark Levinson “αφήνει” τον μετατροπέα να ανέβει μέχρι την ανώτερη -για κάθε sample rate- συχνότητα.
Οι επιλογές μεταξύ των φίλτρων οδηγούν σε μικρές αλλαγές στην συμπεριφορά του μετατροπέα σε ότι αφορά το εύρος της ζώνης διέλευσης και την κλίση αλλά πολύ μεγαλύτερες σε ότι αφορά την συμπεριφορά στην ζώνη αποκοπής, όπου τα πιο αργά φίλτρα έχουν σημαντικά μικρότερη επίδραση.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση βαθυπερατού φίλτρου. 44.1kHz (πορτοκαλί), 96kHz (ιώδης καμπύλη), 176,4kHz (μπλε).

Απόκριση βαθυπερατών φίλτρων, 96kHz. Apodizing (πράσινη καμπύλη), Brickwall (κόκκινη), Fast Linear (πορτοκαλί), Fast/Minimum Phase (ιώδης), Hybrid/Fast (μπλε), Slow/Linear Phase (σκούρο μπλε), Slow/Minimum Phase (σκούρα κόκκινη).

Οι πραγματικές διαφορές, βεβαίως, εντοπίζονται πιο εύκολα στο πεδίο του χρόνου, όπου είναι πολύ μεγαλύτερες. Στο σχετικό διάγραμμα, φαίνεται η απόκριση με το αργό φίλτρο ελάχιστης φάσης, η οποία δεν χαρακτηρίζεται από προ-κωδωνισμό.
Τέλος, η διαφωνία των καναλιών του μετατροπέα (και, στην πραγματικότητα, όλου του προενισχυτικού σταδίου) είναι ένα ακόμη δείγμα της ποιότητα κατασκευής του 5805. Εδώ, οι καμπύλες κινούνται συστηματικά κάτω από τα -100dBr ενώ και οι χωρητικές ζεύξεις (στην περιοχή των υψηλών και πολύ υψηλών συχνοτήτων) φαίνεται να είναι πολύ χαμηλές. Πιθανώς, εδώ παίζει ρόλο και η φυσική απόσταση των δύο καναλιών στο εσωτερικό της συσκευής.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση στο πεδίο του χρόνου, φίλτρο Slow/Minimum Phase (σήμα 24-bit/96kHz).

Διαφωνία καναλιών.