Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 08/12/2020

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

Ολοκληρωμένος ενισχυτής/CD Player/Streamer/Network player/DAC

Teac NR-7CD

Teac NR-7CD

Στο όριο του ψαλιδισμού (0.3% THD), ο ενισχυτής του NR-7CD απέδωσε 86Wrms ανά κανάλι σε φορτία 8Ω και 150Wrms ανά κανάλι σε φορτία 4Ω. Ο συντελεστής αύξησης της ισχύος υπολογίζεται κοντά στο 1,7, μια τιμή που κρίνεται ως πολύ καλή και αφήνει υποσχέσεις για άνετη οδήγηση δύστροπων, ως προς το μέτρο της εμπέδησης, ηχείων. Ο συντελεστής απόσβεσης υπολογίστηκε πάνω από το 270, μια τιμή πολύ υψηλή που δεν αφήνει περιθώρια στα ηχεία να επηρεάσουν την απόκριση συχνότητας.
Οι στατικές μετρήσεις παραμόρφωσης υποδηλώνουν μια προσεγμένη κατασκευή, με τις τιμές του συνόλου της αρμονικής παραμόρφωσης και του θορύβου να βρίσκονται κοντά στο 0.006% με τον ενισχυτή να λειτουργεί στο 1/3 της μέγιστης ισχύος σε φορτίο 8Ω και -όπως είναι αναμενόμενο- σε υψηλότερα επίπεδα (0.07%) όταν το φορτίο γίνεται 4Ω. Η αρμονική παραμόρφωση κινήθηκε σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα (0,002% στα 8Ω και 0,003% στα 4Ω), όπως και η παραμόρφωσης ενδοδιαμόρφωσης (IMD/SMPTE) με τιμές 0,004% και 0,008% για φορτία 8 και 4Ω αντιστοίχως. Η χρήση των ολοκληρωμένων της JRC για την ρύθμιση της στάθμης δεν επέτρεψε την συμβατική μέτρηση του θορύβου, καθώς, χωρίς σήμα στην είσοδο, ενεργοποιείται αυτόματα η φίμωση.
Η αναπαραγωγή σήματος πολύ χαμηλής στάθμης (-60dBFS) από το CD player είναι καλή, με την σχετική κυματομορφή να περιλαμβάνει εμφανή υψίσυχνο θόρυβο αλλά, παράλληλα, να διατηρεί πλήρως την ημιτονοειδή μορφή της.
Η απόκριση συχνότητας του ενισχυτή είναι πρακτικώς επίπεδη με ελάχιστες αποκλίσεις στις πολύ υψηλές συχνότητες και πολύ καλή ομοιότητα μεταξύ των καναλιών. Με ωμικό φορτίο, μπορεί κάποιος να διακρίνει μια πολύ ήπια ενίσχυση πάνω από τα 10kHz (δεν ξεπερνά τα +0.3dB στα 30kHz) ενώ, με το σύνθετο φορτίο, η ενίσχυση μετατρέπεται σε αναλόγως ήπια αποκοπή (λίγο πάνω από το 0,5dB στα 30kHz). Όπως μπορούσε να προβλέψει κανείς, κρίνοντας από τον συντελεστή απόσβεσης, η μέτρηση με σύνθετο φορτίο δεν προκαλεί αποκλίσεις στην απόκριση.

Thumbnail Thumbnail

Αναπαραγωγή σήματος πολύ χαμηλής στάθμης (-60dBFS, Playback, CD Player)

Απόκριση συχνότητας και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax. Φορτίο 8Ω (πράσινη/κόκκινη καμπύλη), σύνθετο φορτίο (πορτοκαλί/ιώδης).

Το φάσμα της εξόδου με σήμα 1kHz στην είσοδο και απόδοση του 1/3 της ισχύος στα 8Ω περιλαμβάνει εξαιρετικά ασθενείς αρμονικές, οι οποίες στο σύνολό τους βρίσκονται κάτω από τα -100dBr.
Η εικόνα αυτή δεν αλλάζει όταν το φορτίο γίνεται 4Ω και το μόνο που είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς βρίσκεται στην συμπεριφορά του τροφοδοτικού, το οποίο συνεισφέρει λίγο περισσότερο στον θόρυβο, όταν ο ενισχυτής λειτουργεί στα 4Ω. Κατά τα άλλα, οι θόρυβοι, γενικώς, βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax/8Ω.

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax/4Ω.

Παρόμοιας λογικής ευρήματα μπορεί να βρει κανείς και στα φάσματα της ενδοδιαμόρφωσης. Με φορτίο 8Ω, οι συνιστώσες τρίτης τάξης βρίσκονται ελάχιστα πάνω από τα -80dBr, με την πέμπτη και την πρώτη τάξη να βρίσκονται γύρω στα -90dΒr.
Με φορτίο 4Ω, το σχετικό διάγραμμα περιλαμβάνει συνιστώσες σε υψηλότερες στάθμες (όχι, πάντως, πολύ πάνω από τα -80dBr) και αρκετά ίχνη από το τροφοδοτικό.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα ενδοδιαμόρφωσης. Σήμα 19kHz/20kHz, 1:1, στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax/8Ω.

Φάσμα ενδοδιαμόρφωσης. Σήμα 19kHz/20kHz, 1:1, στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax/4Ω.

Η μεταβολή της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την συχνότητα δεν είναι σημαντική στην περιοχή των χαμηλών και των μεσαίων/μεσοϋψηλών συχνοτήτων, μέχρι, περίπου τα 5kHz, σημείο από το οποίο εμφανίζεται μια αυξητική τάση. Στο όριο της μέτρησης (20kHz) μετρήσαμε 0,15% για φορτίο 8Ω και 0,25% για φορτίο 4Ω.
Το διάγραμμα της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την ισχύ εξόδου και το φορτίο, επίσης, δεν κρύβει εκπλήξεις. Τα πρώτα σημάδια υπερφόρτωσης αρχίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους λίγο πάνω από τα 80Wrms/8Ω και τα 150Wrms/4Ω.

Thumbnail Thumbnail

THD+N σε συνάρτηση με την συχνότητα. Έξοδος: 1/3 Pmax/8Ω (πράσινη καμπύλη), 1/3Pmax/4Ω (κόκκινη).

THD+N σε συνάρτηση με την ισχύ εξόδου. Φορτίο 8Ω (πράσινη καμπύλη) και 4Ω (κόκκινη).

Η απόδοση του τετραγωνικού σήματος έχει χαρακτηριστικά που τα περιμένει κανείς από διακοπτικό στάδιο. Η συγκεκριμένη μέτρηση έχει γίνει σε half-bridge, χωρίς το προβλεπόμενο βαθυπερατό φίλτρο στην έξοδο του ενισχυτή και εμφανώς περιλαμβάνει μια υψίσυχνη συνιστώσα. Ο NR-7CD είναι αρκετά γρήγορος με χρόνο ανόδου 3,5μs και ρυθμό ανύψωσης 8,4V/μs.
Το φάσμα των πολύ υψηλών συχνοτήτων δείχνει μια συσκευή χωρίς προβλήματα. Μπορεί κανείς να διακρίνει την διακοπτική συχνότητα του αρθρώματος στην περιοχή των 600kHz περίπου με τις υπόλοιπες συνιστώσες να βαίνουν μειούμενες αρκετά γρήγορα.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση σε τετραγωνικό σήμα 1kHz. Μέγιστη τάση εξόδου σε φορτίο 8Ω (half-bridge). Οριζόντιος άξονας: 10μS/Div, κατακόρυφος άξονας: 8V/Div.

Φάσμα παρεμβολών πολύ υψηλών συχνοτήτων. Εύρος 20MHz, κεντρική συχνότητα 10MHz, κατακόρυφος άξονας: 10dBV/Div.