Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 02/07/2019

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

ΠΛΑΤΟ/ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ/ΚΕΦΑΛΗ

Perpetuum Ebner PE 800/PE TO 2017/Ortofon 2M Red.

Perpetuum Ebner PE 800/PE TO 2017/Ortofon 2M Red.

Η ποιότητα περιστροφής που προσφέρει το PE 800 είναι πολύ καλή με το Wow & Flutter να βρίσκεται στο 0.123% (κατά ΙΕC, ζυγισμένο) και στο 0.037% (κατά ΝΑΒ, ζυγισμένο).
Η μεταβολή της συχνότητας περιστροφής σε συνάρτηση με τον χρόνο δεν ξεπερνά τα ±3Hz (με παράθυρο 2.5s), επίδοση που κρίνεται ως πολύ καλή και δίνει στιγμιαίο W&F 0.190% (pp) και 0.095% (μέση τιμή), κοντά στις στατικές μετρήσεις.
Στο πεδίο της συχνότητας, η ανάλυση του W&F αναδεικνύει δύο έντονες κορυφώσεις στο 1Hz και στα 4.2Hz, μια μικρότερη στα 5.2Hz, με το φάσμα να πέφτει αρκετά γρήγορα κάτω από τα -90dBr, θυμίζοντας αρκετά την μορφή που είδαμε στις μετρήσεις του PE 1000.

Thumbnail Thumbnail

Ανάλυση Wow & Flutter (συχνότητα σε συνάρτηση με τον χρόνο, παράθυρο 2.5s, ζυγισμένη), αναπαραγωγή σήματος 3.15kHz/-20dB.

Ανάλυση Wow & Flutter στο πεδίο της συχνότητας, αναπαραγωγή σήματος 3.15kHz/-20dB.

To φάσμα του rumble χαρακτηρίζεται από δυο κορυφές, μια γύρω από τα 9Hz περίπου, η οποία, κατά πάσα πιθανότητα οφείλεται στον συντονισμό του συστήματος βραχίονας/κεφαλή και μία στην περιοχή των 19Hz, η οποία θα μπορούσε να αποδοθεί στον κινητήρα.
Το φάσμα ενδοδιαμόρφωσης λόγω μηχανικών θορύβων είναι αρκετά καθαρό, με περιορισμένα ίχνη από την επίδραση των πολύ χαμηλών συχνοτήτων. Ίσως το πιο εμφανές εύρημα στο σχετικό διάγραμμα να είναι το hum (50Hz), το οποίο, πάντως βρίσκεται σε αρκετά χαμηλή στάθμη, κοντά στα -65dBr (με αναφορά σήμα 3.15kHz/-12dB).

Thumbnail Thumbnail

Ανάλυση θορύβου πολύ χαμηλών συχνοτήτων (rumble). Στάθμη αναφοράς: 315Hz/-6dB, αναπαραγωγή silent groove.

Φάσμα ενδοδιαμόρφωσης από το rumble, αναπαραγωγή σήματος 3.15kHz/-20dB.

Η απόκριση συχνότητας της κεφαλής είναι αυτή που έχουμε συνηθίσει από το συγκεκριμένο μοντέλο της Ortofon, με ήπιες τάσεις αποκοπής πάνω από τα 10kHz και τάσεις έμφασης προς τις πολύ χαμηλές συχνότητες. Η ομοιότητα των καναλιών κρίνεται ως πολύ καλή.
Πολύ καλή επίσης αποδείχθηκε η αναγνωστικότητα του συστήματος. Στο σχετικό φάσμα, επικρατεί η δεύτερη αρμονική (στην περιοχή των -40dBr) με τις υπόλοιπες συνιστώσες να πέφτουν γρήγορα κάτω από τα -60dBr. Από τις επιδόσεις στις μετρήσεις κρίνοντας, η 2M Red είναι μια καλή επιλογή για τον συγκεκριμένο βραχίονα.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας και διαφορές μεταξύ των καναλιών. Ροζ θόρυβος, στάθμη αναφοράς -20dB.

Φάσμα αναπαραγωγής σήματος 1kHz/0dB.

Για πλατό χωρίς ανάρτηση, η συμπεριφορά του PE 800 αποδείχθηκε απρόσμενα καλή. Στο σχετικό διάγραμμα μπορεί κανείς να δυο περιοχές διέγερσης από εξωγενείς θορύβους, στην περιοχή των 40Hz και στην περιοχή των 500Hz, η επίδρασή τους όμως φαίνεται να είναι πραγματικά μικρή στο συνολικό προφίλ θορύβου του πλατό.
Τέλος, η κρουστική απόκριση του συστήματος βραχίονας/κεφαλή, είναι καθαρή χωρίς προβλήματα, αν και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί λίγο αρχή ως προς την απόσβεσή της.

Thumbnail Thumbnail

Ακουστική ανάδραση. Στάθμη αναφοράς: 315Hz/-6dB. Μέτρηση θορύβου ηρεμίας (πράσινη καμπύλη), μέτρηση υπό διέγερση με σήμα ροζ θόρυβο στάθμης 93dBSPL(A) σε απόσταση 1m (κόκκινη καμπύλη), αναπαραγωγή silent groove.

Κρουστική απόκριση του συστήματος βραχίονα/κεφαλής. Οριζόντιος άξονας: 50ms/div.