Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 16/10/2018

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

ΦΙΛΤΡΟ/ΖΥΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ/ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Synergistic Research
PowerCell 12 UEF SE/Active Ground Block SE/Galileo UEF.

Synergistic Research PowerCell 12 UEF SE/Active Ground Block SE/Galileo UEF.

Synergistic Research Galileo UEF

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή)
Περιγραφή: Καλώδιο τροφοδοσίας.
Κλάδοι: 5x Galileo Silver Matrix, 1x 4th Gen-Tricon, 3x Silver Air String.
Διηλεκτρικό: PTFE/Αέρας.
Πλέξη: Custom/Χειροποίητη.
Ακροδέκτες: 1x G07 Pure Gold (Schuko), 1x G07 Pure Gold IEC15.
Άλλες δυνατότητες: Active Shielding UEF Cell, Tuning Bullets, Έξοδος Ground Block.

Synergistic Research PowerCell 12 UEF SE

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή)
Περιγραφή: Φίλτρο τροφοδοσίας.
Είσοδος: 1x PowerCon (Neutrik 32A), τηκτή ασφάλεια Blue Fuse, καλώδιο τροφοδοσίας Synergistic Research Atmosphere A/C.
Έξοδοι: 2x 6 Blue UEF Schuko.
Δυνατότητα παροχής: 16Α/250V.
Στοιχεία φίλτρων: 6x Active UEF Cell.
Εσωτερική καλωδίωση: Silver Matrix, 3mm.
Άλλες δυνατότητες: Ταλαντωτής ULF.
Διαστάσεις: 140x445x343 (mm, υxπxβ).
Βάρος: 8.6kg.

Synergistic Research Active Ground Block SE

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή)
Περιγραφή: Ζυγός Γείωσης.
Δυνατότητες σύνδεσης: Μέχρι 44 γραμμές (ακροδέκτες 2mm).
Φίλτρο: Active UEF Cell.
Τροφοδοσία: Synergistic Research Atmosphere Active Ground Block (καλώδιο), τηκτή ασφάλεια Blue Fuse.
Διαστάσεις: 76x273x152 (mm, υxβxπ).
Βάρος: 2.5kg.
Τιμή - Πληροφορίες
Galileo UEF: €7.280 (1.5m/5ft)
PowerCell 12 UEF SE: €8.950
Active Ground Block SE: €4.500
Πληροφορίες: Aurion Image&Sound, τηλ.: 210-808.8902, web: http://www.aurion.gr/, http://www.synergisticresearch.com/