Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 18/09/2018

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

FIM Audio TK003

FIM Audio TK003

Με όριο παραμόρφωσης (THD+N) 0.3%, ο TK003 απέδωσε 39Wrms ανά κανάλι σε φορτία 8Ω και η ισχύς του ανέβηκε, για τις ίδιες συνθήκες παραμόρφωσης στα 57Wrms ανά κανάλι όταν το φορτίο έγινε 4Ω. Με συντελεστή αύξησης της ισχύος κοντά στο 1.5, ο ενισχυτής δείχνει να έχει αποθέματα ρεύματος για να οδηγήσει ένα κάπως δύστροπο ηχείο. Προς αυτή την κατεύθυνση συνηγορεί και ο υψηλός συντελεστής απόσβεσης (πάνω από 800) ο οποίος υποδηλώνει ότι η απόκριση συχνότητας του συστήματος δεν θα επηρεάζεται από μεγάλες διακυμάνσεις στο μέτρο της αντίστασης των ηχείων.
Οι στατικά μετρημένες παραμορφώσεις (στο 1/3 της μέγιστης ισχύος) κινήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, με την αρμονική παραμόρφωση να βρίσκεται στο 0.0017% και το σύνολο αρμονικής παραμόρφωσης και θορύβου στο 0.0036%, ενώ σε ανάλογο επίπεδο κινήθηκε και η παραμόρφωση ενδοδιαμόρφωσης (0.0016%). Οι τιμές αυτές ανέβηκαν κατά μία τάξη μεγέθους περίπου, στο 0.0218%, 0.0360% και 0.0174% αντιστοίχως, όταν το φορτίο έγινε 4Ω. Ο ενισχυτής αποδείχθηκε πολύ ήσυχος, καθώς με στάθμη αναφοράς αυτήν που αντιστοιχεί σε ισχύ 1Wrms/8Ω μετρήσαμε θόρυβο στα -90.2dBr(A).
Η απόκριση συχνότητας με φορτίο 8Ω εμφανίστηκε επίπεδη με ελάχιστες αποκλίσεις στο φάσμα της μέτρησης (μέχρι τα 60kHz) και πολύ μικρές διαφορές μεταξύ των δύο καναλιών (στην περιοχή του 0.2dB). Με σύνθετο φορτίο, η απόκριση δεν άλλαξε παρά ελάχιστα, επιβεβαιώνοντας την αρχική παρατήρηση με βάση τον συντελεστή απόσβεσης.
Το φάσμα του σήματος εξόδου με σήμα 1kHz στην είσοδο και αναφορά το 1/3 της μέγιστης ισχύος περιλαμβάνει μια σειρά από αρμονικές, οι οποίες -με εξαίρεση την ισχυρότερη τρίτη, βρίσκονται στο σύνολό τους κάτω από τα -100dBr.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax. Φορτίο 8Ω (πράσινη/κόκκινη καμπύλη), σύνθετο φορτίο (πορτοκαλί/ιώδης).

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax/8Ω.

Με φορτίο 4Ω, η γενική συμπεριφορά διατηρείται (η τρίτη αρμονική παραμένει η ισχυρότερη) αλλά οι στάθμες γίνονται υψηλότερες. Κάτω από αυτές τις συνθήκες το σύνολο των αρμονικών βρίσκεται κάτω από τα -80dBr.
Παρόμοιας φύσης ευρήματα φαίνονται και στα φάσματα ενδοδιαμόρφωσης. Όταν ο ενισχυτής οδηγεί φορτίο 8Ω, οι σχετικές συνιστώσες βρίσκονται κάτω από τα -100dBr με τάσεις γρήγορης μείωσης (γύρω από τις τις δύο θεμελιώδεις μπορεί κανείς να διακρίνει συνιστώσες μέχρι και της έβδομης τάξης).

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax/8Ω.

Φάσμα παραμόρφωσης ενδοδιαμόρφωσης. Σήματα 19kHz/20kHz 1:1, στάθμη αναφοράς 1/3 Pmax, φορτίο 8Ω.

Η ενδοδιαμόρφωση με φορτίο 4Ω έχει σαφώς πιο ζωηρό φάσμα, αλλά και πάλι το σύνολο των συνιστωσών βρίσκεται σε αρκετά χαμηλές στάθμες, κάτω από τα -80dBr.
Το φάσμα του θορύβου δείχνει, καταρχήν, ότι έχουμε να κάνουμε με ένα αρκετά προσεγμένο τροφοδοτικό. Τα υποπροϊόντα του hum βρίσκονται κάτω από τα -100dBr, με αναφορά το 1Wrms, επίδοση η οποία είναι ιδιαίτερα καλή. Η ισχυρότερη συνιστώσα θορύβου (στα 100Hz, αντιστοιχεί μόλις με 1μV). Στην περιοχή των πολύ υψηλών συχνοτήτων, ο ενισχυτής φαίνεται να “μαζεύει” λίγο θόρυβο, πιθανώς από την λειτουργία της οθόνης ή και το περιβάλλον.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα παραμόρφωσης ενδοδιαμόρφωσης. Σήματα 19kHz/20kHz 1:1, στάθμη αναφοράς 1/3 Pmax, φορτίο 8Ω.

Φάσμα θορύβου στην έξοδο. Αναφορά: 1Wrms/8Ω.

Η μεταβολή της παραμόρφωσης (THD+N) σε συνάρτηση με την συχνότητα δεν κρύβει εκπλήξεις. Ο ενισχυτής κινείται στην περιοχή του 0.005% για το μεγαλύτερο μέρος του φάσματος (πάνω από τα 300Hz) με αυξητικές τάσεις στις χαμηλές συχνότητες, όταν το φορτίο είναι 8Ω, ενώ όταν το φορτίο γίνει 4Ω η συμπεριφορά παραμένει η ίδια αλλά σε υψηλότερες τιμές.
Η μεταβολή της παραμόρφωσης (THD+N) σε συνάρτηση με την ισχύ εξόδου είναι η αναμενόμενη. Ο ενισχυτής εμφανίζει χαμηλότερες παραμορφώσεις όταν το φορτίο είναι 8Ω σε σχέση με την μέτρηση με φορτίο 4Ω.

Thumbnail Thumbnail

THD+N σε συνάρτηση με την συχνότητα.

THD+N σε συνάρτηση με την ισχύ εξόδου. Φορτίο 8Ω (πράσινη καμπύλη) και 4Ω (κόκκινη καμπύλη).

Η απόκριση του ενισχυτή σε τετραγωνικό σήμα αποκαλύπτει μια πολύ καλή συμπεριφορά χωρίς μεταβατικά προβλήματα. Ο χρόνος ανόδου υπολογίστηκε στα 2.6μS και ο ρυθμός ανύψωσης στα 14.4V/μS. Η συμβατική απόκριση υπολογίζεται κοντά στα 130kHz.
Τέλος, το διάγραμμα θορύβου στην περιοχή των πολύ υψηλών συχνοτήτων (εύρος 100ΜΗz) δεν φαίνεται να περιλαμβάνει σοβαρά ευρήματα. Το συνολικό φάσμα (στο οποίο εμφανίζονται όλοι οι θόρυβοι, περιλαμβανόμενων και αυτών που οφείλονται στις συνδέσεις και στον περιβάλλοντα χώρο) χαρακτηρίζεται από μια αιχμή στην περιοχή των 10MHz της οποίας η στάθμη βρίσκεται στα -32dBV περίπου.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση σε τετραγωνικό σήμα 1kHz. Μέγιστη τάση εξόδου σε φορτίο 8Ω. Οριζόντιος άξονας: 2μS/Div, κατακόρυφος άξονας: 10V/Div.

Φάσμα θορύβου πολύ υψηλών συχνοτήτων. Εύρος 100MHz, Κέντρο 50MHz κατακόρυφη ανάλυση 10dBV/Div.