Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 25/09/2018

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

USB DAC/ADC - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Brik Audio AP-32H

Brik Audio AP-32H

Η εργαστηριακή αξιολόγηση του AP-32H έγινε σε τρεις φάσεις, καθώς αξιολογήθηκαν ξεχωριστά ο μετατροπέας d/a, ο ενισχυτής ακουστικών και ο μετατροπέας a/d. Καθώς η συσκευή δεν διαθέτει έξοδο στάθμης line, οι μετρήσεις του DAC έγιναν από την έξοδο των ακουστικών η οποία λειτούργησε, στην συγκεκριμένη περίπτωση με φορτίο 100kΩ (η τυπική αντίσταση εισόδου του αναλυτή). Ως στάθμη αναφοράς 0dBFS επιλέχθηκαν (μέσω του ρυθμιστικού στάθμης) τα 2Vrms.
H γραμμικότητα στάθμης του AP-32H αποδείχθηκε απρόσμενα καλή (με βάση την κατηγορία τιμής), καθώς η συσκευή “κατεβαίνει” άνετα και χωρίς ορατές παραμορφώσεις μέχρι τα -110dBFS και ο θόρυβος αρχίζει να κάνει την εμφάνισή του μετά τα -120dBFS.
Η μεταβολή της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την στάθμη δείχνει μια συσκευή με την τυπική συμπεριφορά αλλά αρκετά χαμηλές τιμές στην αρμονική παραμόρφωση (η οποία παραμένει κάτω από τα -50dB για σήματα στάθμης -60dBFS. Το σύνολο αρμονικής παραμόρφωσης και θορύβου κινείται εμφανώς σε υψηλότερα επίπεδα σε όλο το εύρος της μέτρησης με την επίδοση σε σήματα πολύ χαμηλή στάθμης (-60dBFS) να βρίσκεται γύρω στα -30dBFS.

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα γραμμικότητας στάθμης εξόδου σε συνάρτηση με την στάθμη του ψηφιακού σήματος. Σήμα 1kHz, είσοδος S/PDIF, 96kHz.

Αρμονική παραμόρφωση σε συνάρτηση με την στάθμη. Sample rate 96kHz, THD+N (ροζ καμπύλη), THD (μοβ).

Σε συνάρτηση με την συχνότητα, η αρμονική παραμόρφωση παραμένει στην περιοχή των -90dB για το μεγαλύτερο μέρος του φάσματος της μέτρησης (1kHz-10kHz) με σαφείς αυξητικές τάσεις στην περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων. Το σύνολο αρμονικής παραμόρφωσης και θορύβου βρίσκεται σαφώς υψηλότερα (στα -70dB) και εμφανίζει, επίσης, ήπιες αυξητικές τάσεις στις χαμηλές συχνότητες.
Ο μετατροπέας αποδείχθηκε αρκετά ήσυχος. Το σύνολο της μέτρησης του θορύβου σε αδρανές κανάλι βρίσκεται κάτω από τα -100dBFS με τον θόρυβο από την τροφοδοσία (50/100Hz) να απουσιάζει από τα ευρήματα, δείγμα ότι το Power Master “κάνει δουλειά”. Για να γίνει πιο συγκεκριμένη η επίδοση, η συνολική συμμετοχή του δικτύου τροφοδοσίας στον συνολικό θόρυβο της συσκευής είναι μόλις 3.1μV, με μέτρηση η οποία περιλαμβάνει (υπενθυμίζεται) και το στάδιο εξόδου των ακουστικών.

Thumbnail Thumbnail

Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος σε συνάρτηση με την συχνότητα. Sample rate 96kHz, THD+N (ροζ καμπύλη), THD (μοβ). Στάθμη: -1dBFS.

Θόρυβος σε αδρανές κανάλι.

Η εντύπωση περί χαμηλού θορύβου επιβεβαιώνεται και από το φάσμα θορύβου και παρεμβολών. Εδώ, η υψηλότερη ανάλυση της μέτρησης αναδεικνύει μια ελάχιστη αιχμή στα 100Hz (εμφανώς κάτω από τα -120dBFS), με το μεγαλύτερο μέρος των ευρημάτων να βρίσκεται κάτω από τα -130dB. Η συσκευή φαίνεται να μαζεύει λίγο θόρυβο κοντά στα 96kHz.
Η διαφωνία των καναλιών κινήθηκε σε καλά επίπεδα με την περιοχή των χαμηλών και μεσαίων συχνοτήτων να βρίσκεται κοντά στα -90dB και την επίδοση να προσεγγίζει τα -70dB στο όριο της μέτρησης (20kHz).

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα θορύβου και παρεμβολών.

Διαφωνία καναλιών.

Ο ενισχυτής ακουστικών του AP-32H απέδωσε 592mWrms (12.3Vpp) σε φορτίο 32Ω και 78mWrms (19.3Vpp) σε φορτίο 600Ω. Οι στατικές μετρήσεις παραμόρφωσης δείχνουν μια συσκευή με σχετικώς χαμηλές παραμορφώσεις όταν το φορτίο είναι 32Ω (THD+N 0.080%, THD 0.010% και IMD/SMPTE 0.010%) επίδοση η οποία βελτιώνεται όταν το φορτίο γίνει 600Ω (THD+N 0.079%. THD 0.003%, IMD/SMPTE 0.004%). Οι δύο τελευταίες τιμές είναι ένδειξη ότι η συσκευή αισθάνεται περισσότερο “άνετα” με φορτία μεγαλύτερης αντίστασης.
Η μέτρηση του θορύβου ήταν στα -88dBr(A), επίδοση που κρίνεται καλή, ενώ η διαφωνία καναλιών κινήθηκε στο τυπικά καλό επίπεδο για το είδος της συσκευής (-62dBr).
Η απόκριση συχνότητας κινήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα με κάποια αποκοπή στην περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων η οποία γίνεται εντονότερη στην περίπτωση που το φορτίο είναι 32Ω. H ομοιότητα μεταξύ των καναλιών ήταν παραδειγματικά καλή.
Το φάσμα της εξόδου με σήμα εισόδου 1kHz, με φορτίο 32Ω, περιλαμβάνει μια σειρά από αρμονικές ισχυρότερη των οποίων είναι η δεύτερη (-80dBr). Το φάσμα περιλαμβάνει μερικές συνιστώσες στην περιοχή πάνω από τα 40kHz, ενώ είναι εμφανής η απουσία θορύβου από το τροφοδοτικό, τόσο στις βασικές συχνότητες του hum (50/100Hz), όσο και με μορφή ενδοδιαμόρφωσης.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax. Φορτίο 600Ω (πράσινη/κόκκινη καμπύλη), 32Ω (πορτοκαλί/ματζέντα).

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax/32Ω.

Με φορτίο 600Ω, οι αρμονικές μειώνονται εμφανώς σε στάθμη, με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του φάσματος να παραμένουν (τόσο οι υψίσυχνες συνιστώσες όσο και η απουσία θορύβου από την τροφοδοσία).
Η μεταβολή της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την συχνότητα και την στάθμη, με φορτίο 600Ω δείχνει ότι η τελευταία δεν επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα της εξόδου, τουλάχιστον για υψηλές στάθμες (-1dBr) και μέχρι τα -9dBr (με στάθμη αναφοράς αυτήν της μέγιστης ισχύος). Η παραμόρφωση δείχνει να αυξάνεται στην περιοχή των μεσαίων και των υψηλών συχνοτήτων φθάνοντας το 0.2%.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax/600Ω.

THD+N σε συνάρτηση με την συχνότητα και την στάθμη εισόδου. Αναφορά 0dBr: στάθμη για την μέγιστη ισχύ στα 32Ω, -9dBr (πράσινη καμπύλη), -7dBr (κόκκινη), -5dBr (πορτοκαλί), -3dBr (ιώδης), -1dB (μπλε).

H ίδια μέτρηση με φορτίο 32Ω δείχνει μια διαφορετική συμπεριφορά στην περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων, όπου φαίνεται ότι οι τιμές ανεβαίνουν όσο η συχνότητα πλησιάζει τις πολύ χαμηλές συχνότητες με τρόπο που εξαρτάται από την στάθμη. Σε πολύ υψηλές στάθμες (-1dBr) η υψηλότερη τιμή που μετρήσαμε ήταν 0.8%. Σε χαμηλές στάθμες (-9dBr) στην ίδια συχνότητα η τιμή ήταν λίγο πάνω από τα 0.2%.
Το διάγραμμα μεταβολής της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την ισχύ εξόδου και το φορτίο δεν κρύβει εκπλήξεις. Τα σημεία όπου εμφανίζεται η υπερφόρτωση επιβεβαιώνουν τις στατικές μετρήσεις της ισχύος και με φορτίο 32Ω οι τιμές της παραμόρφωσης είναι υψηλότερες, ειδικά σε χαμηλή ισχύ.

Thumbnail Thumbnail

THD+N σε συνάρτηση με την συχνότητα και την στάθμη εισόδου. Αναφορά 0dBr: στάθμη για την μέγιστη ισχύ στα 600Ω, -9dBr (πράσινη καμπύλη), -7dBr (κόκκινη), -5dBr (πορτοκαλί), -3dBr (ιώδης), -1dBr (μπλε).

THD+N σε συνάρτηση με την ισχύ εξόδου. Φορτίο 600Ω (πράσινη καμπύλη) και 32Ω (κόκκινη καμπύλη).

Η γραμμικότητα του μετατροπέα a/d κινείται σε πολύ καλά επίπεδα. Ο AP-32H φαίνεται ότι μπορεί να διαχειριστεί άνετα σήματα πολύ χαμηλής στάθμης καθώς οι αποκλίσεις από την ιδανική συμπεριφορά γίνονται εμφανείς κοντά στα -110dBFS.
Η παραμόρφωση σε συνάρτηση με την στάθμη βαίνει αυξανόμενη όσο η τελευταία μειώνεται, κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο.

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα γραμμικότητας στάθμης (ADC). Δειγματοληψία 24-bit/96kHz.

THD+N σε συνάρτηση με την στάθμη εισόδου (ADC). Δειγματοληψία 24-bit/96kHz.

Η μεταβολή της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την συχνότητα, χαρακτηρίζεται από σταθερή συμπεριφορά σε όλο το φάσμα της μέτρησης, με τις σχετικές καμπύλες να βρίσκονται στην περιοχή των -75dBr.
Τέλος, το φίλτρο κατά της αλίασης έχει την αναμενόμενη συμπεριφορά. Με επιλεγμένη συχνότητα δειγματοληψίας 96kHz ο ρυθμός αποκοπής είναι μεγάλος και η περιοχή εκτός φάσματος ιδιαίτερα καθαρή.

Thumbnail Thumbnail

THD+N σε συνάρτηση με την συχνότητα του σήματος εισόδου (ADC). Δειγματοληψία 24-bit/96kHz.

Απόκριση βαθυπερατού φίλτρου κατά της αλίασης (ADC). Δειγματοληψία 24-bit/96kHz.