Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 23/05/2017

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ

Thixar Silence Plus/Thixar Eliminator

Thixar Silence Plus/Thixar Eliminator

Thixar Silence Plus

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή)
Περιγραφή: Επιφάνεια στήριξης.
Υλικά: Επιφάνειες από φινιρισμένο MDF με ειδικό υλικό απόσβεσης (γέλη) τοποθετημένο μεταξύ τους.
Διαστάσεις: 450x360x48 (mm, πxβxυ).
Βάρος: 7.4kg.
Άλλες δυνατότητες: Επιλογή φινιρίσματος, δυνατότητα τοποθέτησης ακίδων.

Thixar Eliminator

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή)
Περιγραφή: Μάζα απόσβεσης κραδασμών περιβλήματος.
Υλικά: Μεταλλική μάζα με εσωτερική σύνθεση που περιλαμβάνει ειδικό υλικό απόσβεσης (γέλη).
Διαστάσεις: 150x100x25 (mm, πxβxυ).
Βάρος: 1.6kg.
Τιμή - Πληροφορίες
Thixar Silence Plus: €1.600,-
Thixar Eliminator: €400,-
Πληροφορίες: Audio Harmony, τηλ.: 210-810.1800, web: http://www.audioharmony.gr/, http://www.thixar.com/