Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 22/09/2015

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ D/A – ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΗΣ – ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Mytek Manhattan

Mytek Manhattan

Mytek Manhattan

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή)
Περιγραφή: USB/Firewire DAC – Προενισχυτής – Ενισχυτής ακουστικών.
Συμβατικές είσοδοι: ομοαξονική S/PDIF (RCA) 1x, οπτική S/PDIF (Toslink) 1x, AES/EBU (XLR) 1x, 24bit/192kHz.
Είσοδος DSD: SDIF (L/R BNC) 1x, DSD256.
Streaming: IEEE1394/Firewire 1x (24bit/192kHz), USB 1.1 1x (24bit/96kHz), USB 2.0 1x (32bit/384kHz, DXD, DSD256).
Αναλογικές είσοδοι: single ended (RCA) 2x, balanced (XLR) 1x.
Αναλογικές έξοδοι: single ended (RCA) 1x, balanced (XLR) 1x.
Έξοδος Ακουστικών: 0.25-inch TRS 2x, (1600mA, 0.25Ω).
Upsampling: Επιλεγόμενο, 24bit/192kHz.
Φίλτρα: Επιλεγόμενα, Fast/Slow (PCM), 50/60/70kHz (DSD).
Άλλες δυνατότητες: Επιλογή ρυθμιστικού στάθμης (αναλογικό/ψηφιακό), ρύθμιση ευαισθησίας του ενισχυτή ακουστικών, είσοδος/έξοδος clock, τηλεχειρισμός, ακίδες για στήριξη.
Διαστάσεις: 432x300x50mm.
Βάρος: 8kg.
Τιμή - Πληροφορίες
Mytek Manhattan: €4.800,-
Πληροφορίες: Αthens Pro Audio, τηλ.: 210-3301031, web: http://www.athensproaudio.gr/, http://mytekdigital.com/