Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 08/11/2016

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

USB DAC/ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Meridian Explorer2

Meridian Explorer 2

Η εργαστηριακή αξιολόγηση του Explorer2 περιέλαβε μετρήσεις του DAC και του ενισχυτή ακουστικών. Οι πρώτες, έγιναν μέσω της εξόδου line, ενώ οι δεύτερες μέσω της εξόδου των ακουστικών η οποία “έβλεπε” φορτία 32 και 600Ω. Σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, τα σήματα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 24bit/96kHz.
Ο Explorer2 αποδείχθηκε αρκετά ανεκτικός σε σήματα με jitter (συμπεριφορά η οποία είναι χαρακτηριστική των μετατροπέων USB) και στο σχετικό διάγραμμα όλες οι καμπύλες κινήθηκαν κάτω από τα -90dB για όλο το φάσμα της μέτρησης.
Σε ό,τι αφορά το jitter που εισάγει ο ίδιος ο μετατροπέας τα πράγματα φάνηκαν αναλόγως θετικά (ιδιαίτερα με βάση την κατηγορία τιμής) με τις τιμές που υπολογίστηκαν να βρίσκονται στην περιοχή των 15-17pS.

Thumbnail Thumbnail

Ανοχή στο jitter του σήματος εισόδου. Σήμα: -3dBFS, sample rate 96kHz, ημιτονοειδές jitter 40nS, Fs/192 (πράσινη καμπύλη), 997Hz (κόκκινη), Fs/4 (πορτοκαλί).

Φάσμα υπολογισμού του jitter (inferred jitter). Σήμα: 24kHz.

Η γραμμικότητα στάθμης του Explorer2 ήταν μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις της δοκιμής. Οι σχετικές καμπύλες διατηρούν την ιδανική τους μορφή ακόμη και πολύ κάτω από τα -120dBFS, μια επίδοση που είναι από τις καλύτερες που έχουμε μετρήσει και θα πρέπει να αξιολογηθεί ως δείγμα των δυνατοτήτων που έχει η Meridian στον χώρο του ψηφιακού audio.
H συμπεριφορά του μετατροπέα πάνω από τις συχνότητες αποκοπής είναι αρκετά ενδιαφέρουσα. Τα φίλτρα που έχει σχεδιάσει η Meridian προσφέρουν πολύ καλή απόρριψη στην περιοχή αποκοπής και είναι -αναμενόμενα- ήπια για την περίπτωση των 96kHz και 176.4kHz. Αυτό που έχει ενδιαφέρον, είναι το εμφανώς ήπιας κλίσης φίλτρο για τα σήματα στα 44.1kHz. Η Meridian δεν κάνει κάποια ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα αυτό (το οποίο αποτελεί -κατά πάσα πιθανότητα ένα ακόμη σημείο διαφοροποίησης του Explorer2 από το αρχικό μοντέλο), επομένως μόνο εικασίες μπορεί να κάνει κάποιος για την σκοπιμότητα της επιλογής αυτής.

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα γραμμικότητας στάθμης εξόδου σε συνάρτηση με την στάθμη του ψηφιακού σήματος. Σήμα 1kHz.

Απόκριση βαθυπερατού φίλτρου. 44.1kHz (ιώδης καμπύλη), 96kHz (πορτοκαλί), 176.4kHz (μπλε).

Η δράση των φίλτρων, η οποία φαίνεται από την καταστολή των προϊόντων της συχνότητας δειγματοληψίας μέσα στο φάσμα, αντανακλά την παραπάνω επιλογή της Meridian, καθώς για sample rate 44.1kHz ο θόρυβος αρχίζει να αυξάνεται πάνω από τα 3kHz περίπου, από τα -90dBFS, φθάνοντας τα -75dBFS στο όριο της μέτρησης. Στα 96kHz δεν εμφανίζεται τέτοια συμπεριφορά.
Ο Explorer2 είναι μια συσκευή με καλή απίοδοση σε θέματα παραμόρφωσης και θορύβου. Μια πρώτη γεύση για αυτό μπορεί να έχει κανείς από το διάγραμμα των παραμορφώσεων σε συνάρτηση με την στάθμη, όπου στα -60dBFS οι τιμές τόσο για την THD όσο και για την THD+N βρίσκονται κάτω από τα -40dB, ενώ η μικρή απόσταση μεταξύ των δύο καμπυλών υποδηλώνει χαμηλό θόρυβο. Η σχετική μέτρηση δείχνει ακόμη ότι το αναλογικό στάδιο (βασικώς, το αναλογικό στάδιο του PCM5102) δεν έχει προβλήματα κοντά στα 0dBFS με την παραμόρφωση να βρίσκεται γύρω από τα -90dB.

Thumbnail Thumbnail

Καταστολή προϊόντων συχνότητας δειγματοληψίας (in-band). Sample rate 96kHz.

Αρμονική παραμόρφωση σε συνάρτηση με την στάθμη. Sample rate 96kHz, THD+N (ροζ καμπύλη), THD (μόβ).

Το φάσμα του θορύβου σε αδρανές κανάλι, επιβεβαιώνει την αρχική υπόνοια για χαμηλό θόρυβο. Από το σχετικό διάγραμμα λάμπουν δια της απουσίας τους οι συνιστώσες από τα 50/100Hz του δικτύου (υπάρχει μια ελάχιστα εμφανής αιχμή στα 50Hz, κάτι σχετικώς αναμενόμενο, καθώς η τροφοδοσία του κυκλώματος δεν βασίζεται σε τροφοδοτικό αλλά στην αντίστοιχη γραμμή του USB) και το σύνολο των ευρημάτων βρίσκεται αρκετά κάτω από τα -100dBFS.
Η μέτρηση ευρείας ζώνης του θορύβου και των παρεμβολών περιλαμβάνει μια σειρά από συνιστώσες στην περιοχή πάνω από το 1kHz το σύνολο των οποίων, πάντως, βρίσκεται κάτω από τα -100dBFS, επομένως δεν αλλοιώνει την αρχική εικόνα μιας ήσυχης συσκευής. Ίσως όμως να δείχνει ότι ο Explorer2 είναι “ευαίσθητος” σε μια θορυβώδη σύνδεση μέσω USB, ένα στοιχείο που θα πρέπει να προσεχθεί.

Thumbnail Thumbnail

Θόρυβος σε αδρανές κανάλι.

Φάσμα θορύβου και παρεμβολών (broadband).

H διαμόρφωση του σήματος από θόρυβο κινήθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα με μοναδικό εύρημα μια συνιστώσα πολύ χαμηλής συχνότητας (στα 13Hz περίπου) η οποία θα μπορούσε να αποδοθεί σε jitter.
Τέλος, η διαφωνία των καναλιών κρίνεται τυπικώς καλή, με τις σχετικές καμπύλες να κινούνται κοντά στα -80dB για τις χαμηλές συχνότητες αλλά να εμφανίζουν μια σαφή και σταθερή αυξητική τάση στην περιοχή των μεσαίων/υψηλών συχνοτήτων. Στο όριο της μέτρησης, η τιμή είναι -40dB.

Thumbnail Thumbnail

Διαμόρφωση του σήματος από θόρυβο (Signal modulation noise). Σήμα αναφοράς: 23.995,50Hz, 96kHz.

Διαφωνία καναλιών 24 bit/96kHz με ψηφιακή/αναλογική εξασθένηση (πράσινο/πορτοκαλί και κόκκινη/ιώδης καμπύλη).

Με όριο παραμόρφωσης το 0.3% THD+N, ο Explorer2 απέδωσε 63mWrms ανά κανάλι σε φορτίο 32Ω και 6mWrms ανά κανάλι με φορτίο 600Ω. Οι στατικά μετρημένες τιμές παραμόρφωσης κινήθηκαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα (0.004% THD+N και 0.002% (IMD/SMPTE) και ένα ενδιαφέρον εύρημα είναι ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις επιδόσεις σε συνάρτηση με το φορτίο (οι τιμές που μετρήσαμε ήταν περίπου ίδιες τόσο στα 32Ω όσο και στα 600Ω, με αναφορά στο 1/3 της μέγιστης ισχύος σε κάθε περίπτωση). Πολύ καλή ήταν και η συμπεριφορά σε θέματα θορύβου με τις τιμές να βρίσκονται στα -96dBr(A) (32Ω) και στα -98dBr(A) (600Ω) με στάθμη αναφοράς αυτήν που αντιστοιχεί στο 1/3 της μέγιστης ισχύος.
Η απόκριση συχνότητας είναι πρακτικώς επίπεδη και χωρίς διαφοροποιήσεις τόσο μεταξύ των καναλιών όσο και μεταξύ των διαφορετικών συνθηκών φόρτισης της εξόδου (με αποκλίσεις γύρω και κάτω από 0.1dB).
Το φάσμα του σήματος εξόδου με σήμα εισόδου 1kHz και αναφορά το 1/3 της μέγιστης ισχύος περιλαμβάνει μια σειρά από αρμονικές σε στάθμες κάτω από τα -100dBr (ισχυρότερη η δεύτερη) και πολύ χαμηλά ίχνη θορύβου.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax. Φορτίο 32Ω (πράσινη/κόκκινη καμπύλη), 600Ω (πορτοκαλί/ματζέντα).

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax/32Ω.

Η συμπεριφορά του ενισχυτή γίνεται ακόμη καλύτερη με φορτίο 600Ω. Εδώ οι αρμονικές πάνω από την δεύτερη είναι σε ακόμη χαμηλότερες στάθμες, ενώ η ίδια η δεύτερη αρμονική είναι εμφανώς ισχυρότερη από τις υπόλοιπες, κοντά στα -90dBr.
Η μεταβολή της αρμονικής παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την συχνότητα είναι η αναμενόμενη. Με φορτίο 32Ω, η απόδοση του ενισχυτή στην περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων καθορίζεται κυρίως από τον θόρυβο (όπως φαίνεται από την σημαντική διαβάθμιση των καμπυλών σε διαφορετικές στάθμες, με τις καλύτερες επιδόσεις να επιτυγχάνονται σε υψηλότερες στάθμες (στα -3dBr) ενώ στην περιοχή των μεσαίων/υψηλών υπάρχει μια σαφής αυξητική τάση σε συνάρτηση με την συχνότητα. Στο όριο της μέτρησης (10kHz) οι τιμές βρίσκονται κοντά στο 0.1%.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax/600Ω.

THD+N σε συνάρτηση με την συχνότητα και την στάθμη εισόδου. Αναφορά 0dBr: στάθμη για την μέγιστη ισχύ στα 32Ω, -9dBr (πράσινη καμπύλη), -7dBr (κόκκινη), -5dBr (πορτοκαλί), -3dBr (ιώδης).

Με φορτίο 600Ω, ο θόρυβος φαίνεται να παίζει αρκετά μικρότερο ρόλο (στην περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων οι τιμές της παραμόρφωσης σε διαφορετικές στάθμες κυμάνθηκαν στο διάστημα 0.006% μέχρι 0.005%) ενώ η τάση αύξηση της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την συχνότητα γίνεται εμφανής περίπου μια οκτάβα υψηλότερα (στα 2kHz). Η μέγιστη τιμή που είδαμε ήταν, και εδώ, 0.1% (10kHz).
Τέλος, το διάγραμμα μεταβολής της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την ισχύ δεν κρύβει εκπλήξεις. Ο ενισχυτής του Explorer2 συμπεριφέρεται ομαλά μέχρι να φτάσει κοντά στο όριο της υπερφόρτωσης. Για παραμόρφωση 1%, μετρήσαμε 6.2mWrms/600Ω και 70mWrms/32Ω.

Thumbnail Thumbnail

THD+N σε συνάρτηση με την συχνότητα και την στάθμη εισόδου. Αναφορά 0dBr: στάθμη για την μέγιστη ισχύ στα 32Ω, -99dBr (πράσινη καμπύλη), -7dBr (κόκκινη), -5dBr (πορτοκαλί), -3dBr (ιώδης).

THD+N σε συνάρτηση με την ισχύ εξόδου. Φορτίο 600Ω (πράσινη καμπύλη) και 32Ω (κόκκινη καμπύλη).